Jesus lever!

april 5, 2022

Series: andakt

Jesus lever!

Jesus lever!

Har du noen gang stoppet opp og tenkt over at Jesus Kristus lever i dag?

Du har helt sikkert tenkt over dette mer enn en gang for det er jo en av grunnsteinene i vår kristne tro, men hva er mest viktigst for deg?

Er det mest viktigst at Han døde for deg eller at Han lever her og nå?

Jeg ville ikke bli overrasket om du sa at det mest viktigste var at Han døde for deg, selv om det ikke betyr at du overser oppstandelsen. Det er jo kanskje også slik du ble frelst? At noen sa til deg «bare tro at Jesus døde for dine synder så blir du frelst»? Derfor priser du Jesus for at Han døde for deg, uten at du dermed fornekter oppstandelsen. Oppstandelsen er bare mindre viktig fordi det er slik du har lært at det skal være.

Ikke misforstå det som jeg nå skal si, for jeg er helt enig: korset er viktig for på korset betalte Jesus med sitt Blod for denne verdens synd. Men hva om du prøvde bare for ett lite øyeblikk å snu litt på ting: Hva om du prøvde å gjøre Hans oppstandelse og det at Han lever i dag til det viktigste i livet ditt?

Hvordan ville ditt kristne liv vært?

Ett grunnleggende prinsipp i Bibelen er at Gud aldri forandrer seg, Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Så om Jesus lever i dag, så er Han den samme Jesus som gikk her nede på jorden. Jøden Jesus som gikk her nede på jorden er den samme Jøde som sitter i himmelen. Det som var viktig for Jøden Jesus den gangen er viktig for Jøden Jesus nå. Så hva var viktig for Jesus den gangen Han levde her på jorden? Johannes 3:36, Matt 23:2-4, 6.25-34 er bare tre av mange eksempler på at det viktigste for Jesus var Hans lære og ikke hva Han kom til å gjøre senere på korset. Derfor så ser vi i evangeliene at bare de som fulgte Jesu lære den gangen var Hans disipler, Han sier til og med i evangeliene at bare de som hører og gjør Hans lære er Hans brødre og søstre og Han kom bare for de som ville slutte seg til Israels Gud, ikke for de som nektet å adlyde Israels Gud. (Matt 15:24)

Om Jesus lever i dag, så har Han ikke forandret seg, da er det fremdeles Jøden Jesus som sitter i himmelen. Da er fremdeles Jøden Jesus som leter etter de som hører hva Han sier og gjør som Han sier.

Er du en av de som hører og gjør hva Jøden Jesus sier?

De fleste kristne i dag tenker ikke slik, de tenker at korset er mest viktigst. De fornekter ikke at Jesus lever, men det er bare ikke så veldig viktig for dem målt opp i mot viktigheten av korset. Disse kristne har en død Jesus som ikke lever i dag, den Jesus de har er ikke Bibelens Jesus. Har de en død Jesus, så blir hva Han gjorde mer viktig enn hva Han sa. En død Jesus vil aldri holde deg til ansvar for Hans lære. En død Jesus vil aldri bry seg om du lever slik Han sa du skulle så lenge du tror Han døde for deg. Det gir deg som kristen full frihet til å fylle vakuumet etter Jesu lære med hva som helst, inkludert menneskeskapte religioner og lover som du påstår er kristendom. En død Jesus kan du tilbe for hva Han gjorde og forkaste hva Han lærte, fordi en død Jesus vil aldri noen gang komme tilbake og holde deg ansvarlig for hvordan du stilte deg til Hans lære.

I Matteus 12:40 sier Jesus at Hans tegn er Hans oppstandelse fra de døde, ikke at Han døde på korset. I Romerbrevet 10 sier Paulus at hver den som tror Jesus lever i dag, og viser at de tror, er frelst.

Om Jesus og Paulus begge sier at oppstandelsen er mer viktig enn korset, hvorfor skal da vi si at korset er mer viktigere enn oppstandelsen?

Hvorfor vil du heller ha en død Jesus enn en levende Jesus?

Den som sier at korset er mer viktig enn oppstandelsen er fri til å fylle vakuumet etter Jesu lære med hva han vil, enten med sine egne regler og lover eller med andre menneskers regler og lover. Når vi fyller det vakuumet med menneskeskapte regler, lover og bud, så får vi religion og ikke ett levende forhold til Jesus. Men vi ender ikke bare opp med å underlegge oss religion, vi ender også opp med å gå glipp av frelsen.

For når Paulus i Romerbrevet 10 snakker om frelse, så mener ikke Paulus først og fremst evig liv. Her i Romerbrevet 10 så mener Paulus først og fremst frelse her og nå i dette livet, slik Jesus beskriver det i Matt 6:25-34: Den som følger Moses sin Tora har Yehovahs ord på at Yehovah vil frelse vedkommende ut fra hva det enn måtte være, på den måten som Yehovah synes er best for oss. Sagt på en annen måte; Paulus sitt poeng her i Romerbrevet 10 er samme som Jesus i Matt 6.25-45 og Yehovah i 5.Mosebok 28:1-14; om du vil ha frelse fra sykdom, problemer i livet, nød, mangel hva det enn måtte være så må du selv velge å leve etter Moses sin skriftlige Tora. Da og bare da vil Yehovah frelse deg fra alle de tingene slik Han ser best når Han ser det er rett tid å gjøre det på.

Trenger du frelse her og nå?

De fleste av oss trenger daglig frelse, ofte flere ganger pr dag, og Yehovah står klar til å gi deg den frelsen så ofte du måtte trenge det. Men Han kan ikke gi det til noen som tror på en død Jesus som forkaster Jesu lære. Han kan ikke en gang gi deg evig liv (John 3:36, 3:16.) Men om du vil begynne å leve livet ditt fordi du vet at Jesus lever, så står Yehovah klar til å være din Gud og frelse deg så ofte du måtte trenge det. Så kom tilbake til Jesus i dag, til den levende Jesus og vis at du tror på den levende Jesus ved å høre og gjøre hva Jøden Jesus sa. (Rom 10:9-10)