Jesus?

november 16, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

 

Kjenner du Jesus? Guds Sønn? Han som døde for dine synder?

 

Vi kristne har en tendens til å begynne alle samtaler omtrent slik, vi er ivrige etter å få den vi snakker med frelst og berget for evigheten. Måten vi gjør det på er å vitne om Jesus og oppfylle misjonsbefalingen, selv om det ikke alltid går helt som planlagt. Vi har nemlig en lei tendens til å ordlegge oss på måter som for ikke-kristne er helt uforståelige. 

 

Målet vår, som kristne, er å oppfylle misjonsbefalingen. For det var vel det Jesus sa? Sa Han ikke “gå ut i verden og fortell alle hva jeg har gjort for dem”?

 

Egentlig ikke, for i Misjonsbefalingen så sier Jesus gå ut og gjør alle folkeslag til disipler når dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. 

 

La du merke til forskjellen? Han nevner aldri korset i misjonsbefalingen, Han sier heller lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Det er en stor forskjell på å fortelle alle om korset og å fortelle alle om hva Jesus lærte oss. 

 

Så hvorfor er vi kristne så fokusert på vår feilaktige forståelse av misjonsbefalingen? Kan det være fordi vi aldri selv har blitt kjent med Jesus?

 

 

Jesus, hvem var Han egentlig?

 

Var Jesus en hvit europeer eller amerikaner som leste King James 1611 oversettelsen? Nei, Jesus het ikke en gang Jesus, Hans fulle navn var Yehoshua forkortet til Yeshua. I selve navnet Hans ligger både beviset på Hans gudommelighet men også oppdraget Han var sendt for å gjøre

 

Yehoshua betyr Yehovah frelser, så her ser vi to ting, vi ser hvem som frelser og vi ser hvem Yeshua var. 

Var ikke Yeshua Gud?

 

Han måtte være 100% menneske for å kunne sone menneskers synd, og Han måtte være 100% Gud for å kunne gjøre det juridisk mulig for Yehovah å ta oss tilbake. Hva jeg mener med dette? 

 

I Gamle Testamentet, som var den Bibelen Jesus leste, så finner vi flere beskrivelser av Yehovah som Israels ektemann og Israel som Hans brud. Dette forteller oss at Yehovah ser på seg selv som gift med Israel og fordi Han ser på dette som ett eksteskap, så faller Hans forhold til oss under Hans lover for ekteskap. 

 

I Numbers 5, så har Yehovah en lov som sier at når en forlovede er utro så har du rett til å bryte forlovelsen. Da skal du sende den utro forloveden vekk fra deg, og finne noen andre. Om hun eller han som var utro ønsker å vende tilbake til deg, og du ønsker å ta hun eller han tilbake, så er det forbudt. Yehovah går til og med så langt som å si at det å ta en utro forlovede tilbake er avskyelig. 

 

 

I Johannes 14 og Exodus 19, så sier Yehovah at vi viser vår kjærlighet til Han ved å følge Moses skrevne lov (Toraen.) I 1.Johannes, så står det at den som bryter Toraen synder. Så m.a.o da forstår vi at i Yehovahs øyne så er synd (det å ikke følge Toraen) det samme som utroskap. Om vi er utro mot Yehovah, så bestemmer Hans egen lov i Numbers 5 at Han må skille seg fra oss. Og selv om vi ønsker å vende tilbake, og selv om Han ønsker å ta oss tilbake, så er det avskyelig for Han å gjøre det. 

 

Ser du problemstillingen?  Ser du hvorfor vi trenger korset? 

 

For i Romerbrevet 6, så sier Paulus at når en forlovede har vært utro og hennes første forlovede dør, så er ikke lengre hun utro og han er fri fra loven. 

 

Når Yeshua dør på korset som 100% Gud, så er Gud fri fra loven i Numbers 5. Men vi som tror Han døde for oss regnes ikke lengre som om vi har vært utro. Hvorfor? Fordi Yeshua er 100% Gud. Men Yeshua var også 100% menneske, og et menneske som aldri syndet, så når Han dør på korset så regnes Hans offer som vårt offer vist vi tror Han døde for oss. 

 

Så vi ser Yeshua var og er 100% Gud og 100% menneske, uten Han så holder vårt utroskap oss fanget til evig tid.

Skal vi fortsette å være utro? 

 

Nå har vi sett at Bibelen sier synd = utroskap. Vi har lært hvordan korset setters oss fri og gjør det lovlig for oss å forlove oss med andre. 

 

Skal vi da fortsette å være utro?

 

 

Det er for mange en rar problemstilling. For vi kan selv tenke oss hvordan vi ville reagert om vår ektefelle eller forlovede var utro mot oss,  så kom tilbake til oss, men nektet å være trofast.Vi ville jo, naturlig nok ikke hatt noe mere med han eller hun å gjøre. 

 

Så hvorfor forventer vi at Yehovah skal tenke anderledes? 

 

Pastorer oppmuntrer til utroskap mot Gud

Hvordan hadde du tenkt om din ektefelle var utro mot deg. Du bestemte deg for å tilgi, men hennes venninner/hans kompiser mente at din ektefelle skulle få lov til å fortsette å være utro selv om de var gift med deg. For iflg.dem, så måtte du bare godta dette siden det å være trofast mot deg var umulig. 

 

Hva hadde du sagt til noe slikt?

 

Det er veldig vanlig å høre det forkynt at Jesus kom å sette oss fri fra Moseloven, og det er umulig for oss å leve etter den. Og om vi prøver, så er vi loviske og faller fra nåden. 

 

Når kristne, som sjeldent eller aldri leser i Bibelen selv, hører dette forkynt så er det naturlig at fryktens ånd tar tak i dem og narrer dem til å tro at det er sant. Så vi tror at det er lov å fortsette å være utro mot Yehovah samtdidig som vi er gift med Han. 

 

Hva tror du Yehovah tenker om dette?

 

Når noen sier til deg at Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven og det er umulig for oss å leve etter den, så lyver de. De ikke bare lyver, men det de egentlig sier er at vi kan ikke være trofaste mot Gud. 

 

Bibelen derimot sier at vi kan være trofaste mot Yehovah, og til og med Paulus sier at om vi tar imot Yeshua, så skal vi omvende oss fra lovløshet og utrosap tilbake til lov og trofasthet. 

Oppstandelsen

 

Ok, så Yehovah dør på korset og vi er fri, men hva da med oppstandelsen? 

 

Når Yeshua dør så er vi fri fra vårt utroskap. Vi regnes da som om vi aldri har vært utro og Yehovah er fri til å ta oss tilbake. Men for at Han skal ta oss tilbake, så må Yeshua stå opp igjen fra de døde. 

 

Når dette skjedde, tre dager etter korsfestelsen, så er det samme Yehovah som står opp igjen som ble korsfestet tre dager før. Men fordi Han nå har oppfylt kravene i sin egen lov om å dø for å bli fri til å ta oss tilbake, så er den oppstandne Yeshua Han vi nå skal forlove oss med. Hvordan forlover vi oss med Yeshua? Bibelen sier ved å vise vår trofasthet mot Han og Hans lov som vi kaller for den skrevne Moseloven.  (1.John 2 Jakob 2) 

Konsekvenesene av utroskap

 

I Hebreebrevet står det at de som tar imot Yeshua, også bestememer seg for å være utro, kan aldri mer bli frelst. 

 

De færreste kristne i dag, som tror på løgnene om Moseloven, har bestemt seg for å være utro. Men det er allikevel utroskap når de forkaster Moses og utroskap har konsekvenser om det får fortsette. 

 

Konsekvensene kan vi lese om i Matt 7:21-23, her er det en gruppe kristne osm kaller Jesus for Herre, har tilo gmed drevet ut onde ånder i Hans navn, men fordi de fortsatt i utroskap så forkaster Han dem. 

 

Er du utro? Kjenner du Yeshua?