Kjenner du Jesus?

april 16, 2021

Speaker: Ernie Hume

Kjenner du Jesus og kjenner Han deg?

De fleste av dere som svarer  ja på dette spørsmålet vil svare ja fordi dere har på ett tidspunkt i livet bedt Jesus inn i hjertet, og tatt i mot Han som din Herre og Frelser. Så fordi dere har bedt Jesus inn i hjertet ditt og tatt imot Han, så er dere nå frelst. Om dette gjelder deg; har det skjedd noen forandring i livet ditt? Da mener jeg ikke de store tingene som å bli frelst fra noe som holdt på å ødelegge livet ditt, det jeg spør om er dette; kan de som er rundt deg som ikke vet at du har bedt Jesus inn i hjertet ditt se at du er en kristen? Ikke misforstå hva jeg spør om, jeg spør ikke om de kan se at du går med kors rundt halsen, bærer en bibel under armen og forteller alle om møtet du var på sist Søndag. Jeg spør om de kan se at du er en kristen kun på de moralske valgene du tar i livet ditt? F.eks, når de du jobber sammen med eller studerer sammen med gjør noe som Bibelen sier er synd, velger du da å tie still å ikke si noe? Blir du med på det de gjør bare fordi du ikke vil miste vennskapet? Eller protesterer du og sier dette er synd, jeg kan ikke være med på dette?

Så mange kristne i dag svarer at de enten sier ingenting, eller at de vil ikke virke fordømmende så de velger heller å gjøre det de vet er galt for å «vinne mest mulig for Kristus» ved å være «populær.»

Gjelder dette deg? Er du en av de? Da vil jeg spørre deg om du virkelig kjenner Jesus og kjenner Han deg?

I Matteus 7:21-23 sier Jesus til en gruppe mennesker som nettopp er død, «gå bort fra Meg for jeg kjenner dere ikke». Utifra teksten, så er det åpenbart at de Han snakker til er kristne. De sier at Jesus er Herre, de har bedt i Hans navn, de har til og med drevet ut onde ånder i Hans navn. Men allikevel, så sier Han «gå bort fra Meg, for Jeg vet ikke hvem dere er».

Prøv å sette deg selv inn i den situasjonen; du har bedt Jesus inn i hjertet ditt og levd ett langt liv som kristen. Du har bedt bønner i Jesu navn, du har vitnet om Han, du til og med drevet ut onde ånder i Hans navn så du er 100% sikker på at du er frelst og når du dør om noen minutter så kommer du til himmelen. Derfor frykter du ikke døden, fordi du forventer å høre «velkommen hjem» når du dør og møter Jesus. Men noen få minutt etter at hjertet ditt har stoppet å slå og legene erklært deg klinisk død, så står du foran Jesus og istedenfor å høre «velkommen» så hører du «gå bort fra Meg, for Jeg vet ikke hvem du er.» Det er en ting å gå fortapt etter ett langt liv som ateist eller avgudsdyrker, det er noe helt annet å gå fortapt når du i ett lang liv har vært overbevist om at du ville bli frelst. Kan du tenke deg skuffelsen å tro du skal arve frelsen og himmelen, så istedenfor arver du fortapelse og helvete?

Nøkkelen til å unngå å høre Han si «gå bort fra Meg, for Jeg vet ikke hvem du er» ligger i siste halvdel av setningen. Når Jesus her sier «Jeg vet ikke hvem du er» eller «Jeg kjenner deg ikke» så bruker Han det Greske ordet ginosko som på Hebraisk er Yada.

Ginosko eller yada vil i denne sammenhengen like gjerne kunne oversettes som å kjenne noen så godt at du forstår alt med dem, slik som ektepar kjenner hverandre så godt at de forstår hverandres kroppspråk og fullfører hverandres setninger fordi de er ett. Så man kunne like gjerne oversatt Matt 7:21-23 slik; gå bort fra Meg, for dere forstår ikke hvem Jeg er. Det er derfor 1.Johannes sier at vi som påstår å være ett med Jesus må leve slik som Han levde, akkurat slik som ektepar blir så ett at de blir like i kroppspråk og måten å uttrykke seg på.

Forstår du Jesus og hvem Han er?

Flertallet av Nordens kristne sier at Jesus kom for å sette oss fri fra Hans Fars lov, fordi Hans Fars lov (Moseloven) er ond, syndig og en byrde. Jesus selv sier i Matt 5:17 at så lenge det er en himmel og en jord, så gjelder Moseloven. I Matt 23:2-4 så sier Han at vi skal følge Moses, og i Johannes 14 sier Han at den eneste måten for oss å vise Han og Hans Far at vi elsker dem er ved å følge Moseloven.

Flertallet av Nordens kristne sier at vi blir frelst om vi tror Jesus døde for oss. Jesus sier selv i Misjonsbefalingen at vi skal forkynne Hans lære, ikke at Han døde for oss. Ingen steder i evangeliene ser vi Jesus si «tro på Meg og på at Jeg skal dø for dere så får dere evig liv.» Istedenfor ser vi Jesus gang på gang si, omvend dere fra å leve lovløst, til å holde loven.

Man trenger ikke være teolog for å forstå at Bibelen og Bibelen alene sier at evig liv får vi gjennom omvendelse fra lovløshet til lov, og den troen som frelser oss er tro på Jesu lære vist i handling, ikke tro på korset alene. Men har korset en plass i dette? Så absolutt fordi Åpenbaringen 12 og 14 sier vi overvinner djevelen ved å holde Moseloven OG tro på Jesu Blod utgitt for oss på korset. Så korset har en absolutt plass i dette og vi kan ikke leve uten det, fordi på korset satte Han oss fri fra loven om sjalusi som gjorde det umulig å komme tilbake til Yehovah. På korset, tok Han på seg vår utroskap og ble dømt for alle de gangene vi har vært utro mot Yehovah. Så korset er en essensiell ting, men om du tror Han døde for ditt utroskap så er jo eneste logiske løsningen at du slutter å være utro mot Yehovah. Hvordan slutte å være utro? Ved å omvende deg fra lovløshet til lov (John 14:15)

Stopp opp litt og tenk etter hva du nettopp leste; Bibelen sier at synd er utroskap mot Yehovah. Så når du brøt Moseloven første gang, f.eks ved å fortelle en løgn, så var du utro mot din Gud og din skaper. Når du så mange år senere tar imot Jesus som din Herre og din Frelser, men du tror du ikke må omvende deg tilbake til Moseloven fordi den gjelder ikke lengre, så er ikke du noe bedre enn den ektemannen som er utro som så blir tilgitt av sin kone for så å fortsette å være utro. For det er det Bibelen helt klart sier;

1.Synd er utroskap mot Gud, så når vi synder så bryter vi Moseloven og vi er utro mot vår skaper og Gud Yehovah.

2. Jesus kom for å sette oss fri fra loven om sjalusi som pg.a vårt utroskap hindrer oss fra å komme tilbake til Gud.

3. Jesus kom for å sone vårt utroskap, fordi Hans Fars lov sier at den som er utro må dø. Så enten må vi dø for vårt utroskap, eller så lar vi Han dø istedenfor oss for vårt utroskap.

Når du som er kristen har tatt imot Jesus og hva Han gjorde for deg på korset, men du nekter å omvende deg til Moseloven, så fortsetter du å være utro fordi ingen omvendelse betyr at du ikke slutter å synde. Da er ikke du noe bedre enn den ektemannen eller den kona som er notorisk utro, som blir tilgitt gang på gang av sin ektefelle, men som går rett ut igjen og er utro på nytt for så å komme tilbake å be om tilgivelse. På ett tidspunkt så sier Hebreerbrevet at Guds tålmodighet tar slutt og vi kan ikke komme tilbake lengre fordi Han blir lei av vår konstante utroskap og manglende vilje til omvendelse.

Kan du da virkelig klandre Yehovah for å kaste deg i helvete når du dør, du som er kristen men som nekter å slutte med å være utro?

Flertallet av Nordens kristne sier Jesus er Gud, ikke Yehovah Hans Far. Derfor synger vi sanger til Jesus, vi opphøyer Jesu navn og ber til Han. Selv om Jesus sa Han var Gud så sa Han aldri be til meg, tilbe Meg, opphøy Meg. Han sa tilbe Min Far, tilbe Min Fars navn Yehovah, hold Yehovahs navn hellig og be til Han.

Kan du virkelig si at du forstår Jesus og hvem Han er? Flertallet av Nordens kristne må svare nei om de er ærlige, fordi de tilber en Jesus som kom for å sette oss fri fra Moseloven, som ser på Moseloven som noe syndig og ondt og som har tatt tronen fra Yehovah. Bibelens Jesus het ikke en gang Jesus, Han heter Yeshua og Han kom for å gjøre det motsatte av den kristne Jesus. Han kom for å vise oss hvordan vi skal leve etter Moseloven, for å minne oss om at Moseloven er den eneste måten vi har for å få liv og overflod, og for kalle oss tilbake til tilbedelse av sin Far Yehovah.

Om du er som flertallet av Nordens kristne, så forstår du ikke hvem Jesus er og da kjenner Han deg ikke og du kjenner ikke Han. Da vil du en dag høre; «gå bort fra Meg, for du forstår ikke hvem Jeg er.»

Har du lyst til å forstå hvem Jesus er?

Da må du lytte til hva Han sa til deg i Bibelen; Han sa aldri «be meg inn i ditt hjerte, så skal du bli frelst.» Han sa omvend deg fra lovløshet til lov, så skal du bli frelst og i omvendelsen må det også være en sterk overbevisning om at Yeshua Guds Sønn døde for å sette deg fra fra loven om sjalusi, og for å sone ditt utroskap. Da og bare da kjenner du Jesus og Han kjenner deg.