Den virkelige Jesus

juli 22, 2021
Den virkelige Jesus

I Johannes 1:1, leser vi » I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.»

I Johannes 10:35, leser vi «Når loven har kalt dem som Guds ord kom til, for guder – og Skriften kan ikke gjøres ugyldig»

I Hebreerbrevet 4:2, leser vi «For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.»
Hvordan forstår du evangeliet?
De fleste av oss har lært at evangeliet er de gode nyhetene om Guds Sønn Jesus Kristus som døde for våre synder. Men som vi skal se, så krever en slik forståelse at vi må bevisst ignorere de delene av Bibelen som ikke er enig med oss. Som f.eks Hebreerbrevet 4:2, her leser vi hvordan Moses og Israelittene hørte evangeliet i ørkenen, selv om de levde flere 1000 år før Jesus ble født. Hvordan kan evangeliet være Jesus Kristus døde for våre synder når Israelittene i ørkenen levde flere 1000 år før Han var født?
Paulus hjelper oss litt til å forstå dette i Romerbrevet 10:17 og 10:21. Her sier han at Israelittene i ørkenen, de som hørte evangeliet ville ikke tro på det som ble forkynt dem. Fordi de ikke ville tro, så ville de heller ikke adlyde evangeliet. Hva Paulus sier her svarer ikke på spørsmålet vårt, men det hjelper oss litt på vegen, fordi nå vet vi at evangeliet er noe vi må høre forkynt og vi må velge å tro på hva vi hører og inrette våre liv etter det.
I Johannes 1:1, 1:11 og 10:35 får vi endelig svaret på hva evangeliet er, for her sier Bibelen at Jesus Kristus Guds Sønn er identisk med Moseloven og Moseloven er identisk med Han. Sagt på en annen måte, John 1:1, 1:11 og 10:35 forteller oss at Jesus er den vandrende, levende, pustende, tenkende Moseloven.
Ok, kanskje du ikke er noe klokere enda, men la oss tenke litt nærmere igjennom Hebr 4:2. Hva skjedde egentlig i ørkenen etter de hadde forlatt Egypt? Jo Yehovah (Gud har ett navn og det er Yehovah) frelste dem av nåde ut av Egypt. De gjorde ingenting for å gjøre seg fortjent til det. Etter frelsen, så tar Yehovah dem til Sinai fjellet hvor Han gir dem Moseloven. Han inngår en pakt med dem og sier at om dere vil leve etter denne loven, så vil Jeg være deres Gud og gi dere alt dere trenger. Og som vi vet, fra Bibelen, av alle de som forlot Egypt så var det kun 2 som gikk inn i det lovede landet. Det var bare Joshua og Caleb som holdt seg til Moseloven, resten av den generasjonen som forlot Egypt døde i ørkenen fordi Yehovah drepte dem.
Hebr 4:2 sier at Israel møtte Jesus i ørkenen, men de møtte ikke den korsfestede Jesus. Den Jesus de møtte var Moseloven, fordi de ikke ville tro på hva Moseloven sa og ikke ville leve etter den, så fikk de aldri se det lovede land. Fordi de ikke ville leve etter Moseloven, så mistet de frelsen de hadde fått. Hva var det Jesus gjorde før korset? Han gikk her på jorden i 3 og ett halvt år og lærte sine disipler hvordan de skulle leve etter Moseloven (Matt 23:2-4, 7:21-23). Så om Johannes 1:1, 1:11 og 10:35 sier at Jesus er identisk med Moseloven, og Hebr 4:2 sier at evangeliet har ikke forandret seg fra Israelittene hørte det i ørkenen, så forstår vi at evangeliet er ikke: Jesus Kristus døde for dine synder. Da forstår vi at evangeliet er: Moseloven + Jesus Kristus døde for dine synder. (Åpenb 12 og 14).
Hebr 4 sier at evangeliet har ikke forandret seg, vist vi vil ha Yehovah som Gud, så må vi omvende oss fra våre lovbrudd og begynne å leve igjen etter Moseloven. Vist vi ikke gjør dette, så sier Hebr 4 og 5 at vi i likhet med alle de som aldri så det lovede landet fordi Yehovah drepte dem i ørkenen, vil aldri få se himmelen selv om vi her og nå bekjenner Jesus som Herre og Frelser (Matt 7:21-23).