Skammer du deg over Jesus?

november 21, 2020

Speaker: Ernie Hume

I Lukas 9:26, leser vi «For den som skammer seg ved meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og Faderens og de hellige englers herlighet.»

Som kristen, så skammer du deg ikke over Jesus fordi da vil Han skamme seg over deg når Han kommer. Derfor er det viktig for oss kristne å vise verden at vi står for Jesus, er det ikke? Men….har du lest hele verset? For Jesus sier ikke bare «den som skammer seg ved meg» Han sier også den som skammer seg over mine ord.

Det Greske ordet brukt i Luk 9:26 for ord er logos, logos betyr to ting både Guds ord som i Johannes 1 men også Guds talte ord forstått som alt Gud sa og lærte. Derfor er logos også det Gud sa i Gamle Testamentet, men også det Jesus sa og lærte i Ny Testamentet.

Hva sa Jesus og hva lærte Han?

Han sa i Matteus 23:2-4, følg Moses. Hele bergprekenen er en preken over hvordan vi skal følge Moses og gjentatte ganger sier Jesus følg Moses, som f.eks til den rike unge mannen.

Så det Jesus egentlig sier i Lukas 9:26 er dette: «For den som skammer seg over meg og min lære, han skal også Menneskesønnen skamme seg ved.»

Skammer du deg over Jesus?

De fleste kristne vil si nei, de bekjenner Jesus og siden Logos = Jesus så viser de dette når de vitner om Jesus og deres tro på Hans død.

Vi møter en slik gruppe kristne i Matteus 7:21-23, kristne som har drevet ut onde ånder i Jesu navn, helbredet syke i Jesu navn og til og med bekjent Han som Herre. Men hva sier Jesus til dem? Han sier «gå bort fra meg fordi jeg kjenner dere ikke, dere som har forkastet Moses og hans lære»

De fleste kristne som bekjenner Jesus i dag skammer seg over Hans ord fordi de mener det Hans lære om at vi skal følge Moses ikke gjelder for oss i dag.

Om du tror på Jesus som Herre og Frelser, men har forkastet Hans lære om Moses, så skammer du deg over Jesus. Da vil Han skamme seg over deg.

Omvend deg, mens du enda kan.