John 3:16

februar 12, 2021

Speaker: Ernie Hume

Det mest kjente Bibelverset i hele verden er det vi kaller for «den lille bibel» Johannes 3:16: For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt med han evig liv.

Hvordan forstår du dette verset når du leser det?

De fleste kristne forstår John 3:16 omtrent slik: Gud elsker oss, Gud har en Sønn, Guds navn er Gud, Han gav sin Sønn på korset og om vi tror det er sant så skal vi ikke gå fortapt men ha evig liv.

Men hva om denne måten å forstå John 3:16 på er feil? Kan det være feil? Konsekvensene av å misforstå Johannes 3:16 er helvete, så skylder du ikke deg selv å være sikker på at du forstår det rett?

Hvem er Gud og hva er Hans navn?

Vi forstår jo alle at Gud er ikke ett navn, Gud er en tittel akkurat i likhet med andre titler som president, statminister, lensmann osv. Så hvem er denne Gud som John 3:16 sier elsker oss så høyt? Det er den samme Gud som vi leser om i 2.Mosebok 3, her presenterer Han seg med navnet Yehovah. Så den Gud som elsker oss så høyt er Gamle Testamentets Gud, Yehovah. Yehovah er den Gud som aldri forandrer seg, er den samme i går, i dag og til evig tid og kan ikke lyve iflg.Bibelen.

Gamle Testamentet, og Jesus selv, sier at Yehovah er 1 Gud og at Han er større enn Jesus. Så hvordan kan Yehovah ha en Sønn som også er Gud men ikke Gud på samme måte som Yehovah når Yehovah er 1? Og hvordan kan tro på Hans Sønn gjøre oss til sønner og døtre av Yehovah?

Når Yeshua (Jesus) underviser Nikodemous i Johannes 3, så eksisterte det ikke noe ny testamente. Det ville gå enda 3-400 år før det fantes noe i tillegg til det vi kaller for Gamle Testamentet, så den eneste Bibelen Jesus og Nikodmeus hadde var Gamle Testamentet. I GT så er det vanlig å si at kongene av Israel er Guds Sønner fordi de er salvet til og innsatt som tjenere av Yehovah. Så den måten Yeshua og Nikodmeus forstod betegnelsen Guds Sønn og Guds sønner på er ikke å forstå som en biologisk sønn av Gud, men som ett menneske som er lydig imot Gud. Så det at Johannes 3:16 sier at Yehovah gav sin Sønn betyr at Han gav oss ett menneske som var 100% lydig mot Guds Torah (Moseloven) og som var innsatt av Yehovah som Konge på jorden.

Så nå vet vi at Guds sønn er en person som er lydig imot Yehovahs Torah.

Om vi så går videre i John 3, så står det at hver den som tror på Yeshua vil bli en sønn eller en datter av Gud. Om Yeshua er Guds Sønn fordi Han er lydig imot Yehovahs Torah, så skjønner vi nå at vi blir sønner og døtre av Yehovah og tror på Yeshua når vi er lydig imot Yehovahs Torah. Så betingelsen for å bli ett Guds barn er iflg.John 3:16 ikke å tro at Jesus døde for deg, det er å leve etter Moseloven (Forkynneren 12). Og da skjønner vi at vi får evig liv gjennom å følge Moses, slik Jesus fulgte Moses.

Men betyr da dette at Jesus som Guds sønn var bare menneske? Var Han ikke Gud? Jo Han var også 100% Gud og det vet vi fordi Han ofte sa om seg selv at Han var menneskesønnen noe vi skal se nærmere på i en annen undervisning.

Men nå skjønner vi at den vanlige kristne forståelsen av Johannes 3:16 er feil. Vi får evig liv når vi gjennom omvendelse til Moses blir Guds sønner og døtre, slik som Jesus lærte oss i f.eks Matteus 23:2-4. Og som vi har sett på i tidligere undervisninger, korset er fremdeles sentralt og noe vi ikke kan klare oss uten. Korset og Moseloven går hånd i hånd, vi trenger begge for å bli frelst og være frelst og tar du den ene vekk til fordel for den andre så tar du frelsen vekk fra deg selv.

Så hvordan kan vi da arve evig liv om vi ikke vet hva Moseloven sier?

Derfor skal vi i dag fortsette vår serie om Moselovens mange bud:

En prest kan ikke komme inn i det helligste og det aller helligste i tempelet når tid som helst. Han kan heller ikke komme i kontakt med ett lik, med unntak av nære slektninger som har nettopp gått bort. Om en prest ble uren i løpet av dagen, så må han rense seg i dåpsbassenget og kan derfor ikke komme inn i det helligste og før etter solnedgang når en ny dag begynner. En prest kan ikke gifte seg med noen som har brutt en forlovelse, heller ikke med prostituerte.

Høyste presten kan ikke komme i kontakt med lik i det hele tatt, selv ikke med nære slektningers lik. Derfor kan han aldri være under samme tak som ett lik. Han kan ikke gifte seg med en enke, han kan ikke ha sex med en enke. Vi kan heller ikke ødelegge høyeste prestens kappe.

En prest må være fysisk hel,  har han en fysisk sykdom så kan han ikke gjøre tjeneste i det aller helligste eller helligste. Han kan heller ikke gå opp til alteret om han har en fysisk sykdom eller vist han er uren. Urene prester kan ikke en gang komme inn i tempelets forgård.

Levitter skal ikke gjøre oppgaver reservert for prester og omvendt.

Om du ikke er en etterkommer av Aaron så kan du ikke være prest.

Levitter kan ikke eie land i Israel eller ta del i krigsbytte.

Disse budene vi har sett på her er direkte tilknyttet tempelet i Jerusalem og presteskapet. Tempelet er borte, det er ikke noen prester der, så disse budene kan vi ikke leve etter pr.av i dag. Men det betyr ikke at de er opphevet, det betyr bare at de er sovende. For Bibelen sier det vil komme en dag hvor Yeshua sitter som vår høyeste prest i tempelet i Jerusalem og da vil disse budene bli aktuelle for oss igjen. Vi gjør derfor vel i å lære oss de, så vi vet hva de sier og vi er forberedt til den dagen kommer.

En uomskåret mann kan ikke spise av det som tilhører prestene. I både Ny og Gamle Testamentet, så sier Bibelen flere steder at det viktige er ikke omskjærelsen på kjød. Det viktige er omskjærelsen på sinnet vårt, at vi velger av egen fri vilje og følge Moseloven ut av kjærlighet til Yehovah. Så dette budet går ut ifra at den omskårne på kjød allerede først er omskåren på sinnet sitt. For oss i dag, så kan man si det slik at en som forkaster Moseloven ikke skal ta del i nattverd som blir tilsvarende til prestenes del av offeret. Eller at en som forkaster Moseloven ikke kan virke i tjeneste i dag som pastor/prest eller evangelist.

Urene prester kan ikke spise av offeret, de som ikke er prester, de som er gift med med en som ikke er en prest eller datter av en som ikke er en prest, en gjest hos en prest, ansatt hos en prest kan heller ikke spise av offeret.

Om du kan spise av offeret så må du vente til offeret og tiende er blitt adskilt.

Du kan ikke selge dine 10%.

Det er to 10% vi skal gi, og begge må bli gitt i Jerusalem i tempelet. Det er syndig å gi 10% av din inntekt utenfor Jerusalem.

Levittene har krav på å bli støttet med offer. Akkurat dette budet er interessant, fordi Paulus sier i Korinterbrevet at de som ikke er levitter men omreisende evangelister og pastorer som han har i likhet med levittene krav på å bli støttet økonomisk av menighetene de kommer til. Så dette er eneste gangen vi ser Paulus direkte snakker om penger hvor han sier at det er en synd å ikke gi penger igjen når noen ber for deg, forkynner til deg eller lærer deg noe fra Bibelen.

Om du er for langt unna Jerusalem til å gi 10%, så skal du veksle inn de 10% i mat og drikke og bruke på deg selv og ditt hus. Legg merke til hva Bibelen faktisk sier her: Når vi er for langt unna tempelet i Jerusalem til å gi 10%, så skal vi bruke de 10% på oss selv og vår familie til mat og drikke. Dette står i Moseloven, men de samme menighetene i dag som forkaster Moseloven vil si at man må gi 10% av sin inntekt ellers så stjeler man fra Gud. Ser du hvor legalistisk enkelte menigheter er i dag når de lager sine egne regler som forkaster Guds lover og hvor nådefull og god Moseloven egentlig er?

Om man er rituell uren så kan man ikke ta del i tiende, heller ikke om man sørger.

Johannes 3:16 sier vi får evig liv når vi omvender oss tilbake til Moses, slik Jesus lærte oss å gjøre. Å omvende seg tilbake til Moses betyr slik Apostlenes gjerninger 15 sier, at vi må lære hva Moseloven sier så vi vet hva vi skal omvende oss til. I dag har vi gått gjennom en del bud i Moseloven som vi ikke kan følge 100% fordi de er avhengig av tempelet og presteskapet i Israel. Begge delene er borte, derfor kan vi ikke følge disse budene selv om vi vil.

Men det betyr ikke at disse budene er opphevet, fordi en dag vil Jesus sitte i tempelet i Jerusalem som vår høyeste prest å forvente av oss at vi følger disse budene. Da vil Han forvente at vi gir den første tiende, den andre tiende i Jerusalem og at vi vet hvilke deler av offeret vi kan og ikke kan spise av. Vi gjør derfor vel i å lære oss dette nå, fordi ingen av oss vet egentlig når tid Jesus kommer.

Det er kanskje noen av dere som fremdeles tenker at Moseloven er loviskhet, og dere fremdeles tror den løgnen som ofte blir forkynt at Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven. Men til dere så vil jeg stille følgende spørsmål, la du merke til budet om tiende? Moseloven sier at om du er for langt unna Jerusalem, så skal du ikke gi tiende. Da skal du ta de 10% som egentlig skulle vært gitt til Yehovah og veksle de inn i mat og drikke som du selv og din familie skal nyte godt av. Dette er i sterk kontrast til de fleste menigheter i dag som sier vi er under nåden, at Moseloven er forkastet, men vi må gi 10% av vår inntekt ellers så stjeler vi fra Gud.

Jeg håper du ser hvor nådefull Moseloven egentlig er så du også kan omvende deg til Moses og få evig liv. (John 3:16)