Kan du si takk?

mars 15, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I 1.Tess 5:18, leser vi «Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.»

Har du noen gang hørt det forkynt, «Jesus elsker deg og vil bare det beste for deg, Han har en god plan for ditt liv»? Kanskje du til og med tror dette selv, og det var derfor du ble frelst, fordi du trengte å få del i Hans gode plan for ditt liv? Hva skjer den dagen livet ditt kommer ut i en krise, og bønn ikke hjelper? Den dagen en du er glad i blir syk og dør, selv om du ber om helbredelse. Eller kanskje du selv blir syk og ikke blir bedre, selv om du ber om helbredelse og gjør alt rett? Den dagen er det er en stor mulighet for at du vil falle fra troen og si at alt det du trodde på ikke kan være sant, fordi du ble ikke frisk, den du er glad i døde og alt det snakket om «en god plan for ditt liv» er bare sprøyt og tull.

Dessverre er det slik at mange av oss kristne kunne blitt gode bruktbilselgere fordi vi har veldig lett for å lære oss ubibelske teknikker for hvordan vi skal «selge» vårt budskap og få flest mulig frelst, men dessverre, så er mange av de metodene vi bruker ubibelske og direkte løgn. For selv om det høres bra ut, og virker veldig innbydende å si at Jesus elsker deg og har en god plan for ditt liv, så er det ikke sant. Ingen steder i Bibelen står det at Gud har en god plan for ditt liv bare om du tar imot Jesus, og ingen steder står det konkret at Jesus elsker deg. Det som derimot står er at Yehovah (Gud har ett navn og det er Yehovah) har en god plan for de som følger Moseloven, men bare for de. (5.Mosebok 28, Matteus 6:25-34)  Og det står at Yehovah og Jesus elsker kun de som følger Moseloven.(John 14). Så om du vil få del i Hans gode plan for ditt liv, så må du gjøre din del og omvende deg tilbake til Moses. Og om du vil bli elsket av Jesus, så må du gjøre din del å omvende deg tilbake til Moses.

Kanskje du er en av de kristne som kunne blitt gode bruktbilselgere?

Å gi løfter en ikke kan holde som ikke finnes i Bibelen er mye enklere og sikrer en mye større respons enn å fortelle dem at de må gjøre noe for å få evig liv og bli regnet som ett Guds barn. Er du en av de mange som heller vil gi løfter du ikke kan holde så du kan skryte av hvor mange som er frelst i din tjeneste, fremfor å si sannheten, så vil det også komme en dag hvor du holdes ansvarlig for alle de som gikk fortapt under din tjeneste. For det er dessverre slik, veldig mange som er frelst på en løgn vil plutselig en dag oppdage at løftene de ble frelst på ikke holder og det er ikke «noen god plan for deres liv.» Da vil de konkludere med at Jesus ikke er sant, Bibelen er løgn og vende seg vekk fra korset. Når de dør, så vil du som evangelist og forkynner holdes ansvarlig for at de går fortapt. Det tjener derfor til din egen fordel å begynne å forkynne Bibelen, og ikke hva folk vil høre.

Så om frelsen ikke gir oss del «Jesu gode plan for våre liv» hvorfor skal vi da bli frelst?

Bibelen sier at når vi omvender oss fra synd tilbake til Moses blir vi tilgitt, og når vi som en del av det å følge Moseloven ofrer for vår synd ved tro på korset, blir vi forsont med Yehovah. Fra det punktet av sier Bibelen at vi er Yehovahs utvalgte folk innpodet på treet med Israel (Romeberbrevet, Ex 19, Isaiah 56) og vi kan alltid vite at Yehovah vil være vår Gud. Videre sier Bibelen at om Yehovah er vår Gud, så lover Han å møte alle våre behov så lenge vi lever som Hans folk skal leve, i lydighet mot Moseloven. (Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14.) Men det Bibelen ikker sier noe om og det Bibelen ikke gir oss en garanti mot er problemene som følger med det å være menneske. Selv om vi er frelst, så sier til og med Jesus selv i Matteus 6:25-34 at vi vil ha de samme prøvelsene som de ufrelste. Men forskjellen mellom oss og dem er at Yehovah hører våre bønner og vet hva vi trenger før vi selv vet vi trenger det fordi vi er frelst. Og fordi Han vet hva vi trenger før vi selv trenger det, så lover Han også å gi oss det så lenge vi har tillit til Han. Så selv om frelsen ikke gir oss del i «Jesu gode plan for våre liv» så gir den oss så mye mer, tilgivelse, forsonelse og vi får lov til å leve som sønner og døtre av Yehovah på denne jorden med en god Far i himmelen.

Ja frelsen gir oss en god Far i himmelen som er alltid klar til å hjelpe,men som aldri har lovt å ta vekk problemene fra våre liv. Istedenfor har Han lovt å gi oss en utveg fra problemene vi møter så lenge vi stoler på Hans kjærlighet og ord. Så spørsmålet blir heller hvordan kan vi vise at vi stoler på Han? Det er her 1.Tess 5:18 kommer inn i bildet, vi viser at vi stoler på Han ved å takke Han for alt inkludert lidelse. Hvordan kan vi takke Han for lidelse? Fordi vi stoler på at lidelsen vil føre til noe godt for oss (Rom 8:28) slik Han har lovt alle som er ekte frelst. Så når du sier takk for lidelsen, så sier du at du stoler på at dette som skjer i ditt liv nå skjer av en grunn og Yehovah er fortsatt god og trofast mot de som følger Moses.

Er jeg helt sikker på at jeg leser 1.Tim 5:18 rett?

Enten vi leser 1.Tess 5:18 på Gresk, Norsk eller Engelsk, så forandrer det ikke på meningen. Det står at vi skal takke for alt og alt betyr alt både glede, sorg, savn, selskap, sykdom, helse, krig, nød, død og liv.

Vi vet alle det er enkelt å takke for at vi har det godt, men hvordan skal vi takke for at vi lider og er det i det hele tatt mulig?

Her i 1.Tess 5:18 så står det at det er kun de som er i Kristus Jesus som skal takke for alt. Hva betyr det å være «i Kristus Jesus.»? Forklaringen finner vi 1.Johannes 2:6 og 1.Korinter 11:1 sier at den som er i Kristus Jesus må imitere Jesu liv og leve slik Han levde. Johannes 14:12, 14:21, Matt 23:2-4, 7:21-23 sier alle det samme, å imitere Jesu liv er ikke å gå rundt å gjøre mirakler og vekke på de døde. Det er istedenfor å leve i lydighet til Moseloven slik Han gjorde. Da og bare da er vi i Kristus Jesus, og da og bare da vil vi produsere ekte mirakler og virkelig vekke opp de døde. (5.Mosebok 13) Så den som er i Kristus Jesus er frelst fordi han eller hun følger Moses slik Jesus gjorde og er forsont med Yehovah gjennom sin tro på korset. (Åp 12 og 14)

Om vi så leser Matteus 6:25-34 og 5.Mosebok 28:1-14 så ser vi at Bibelen lover oss som er i Kristus Jesus  en viktig ting: Om vi følger Moseloven, så vil Yehovah ta seg av oss og møte våre behov. Samme hva det er så lover vår Gud at Han vil gjøre det for oss så lenge vi gjør vårt og følger Moses. Men Yehovah sier ingenting om når tid Han vil gjøre det og Han lover oss ikke ett problemfritt liv. Til og med Jesus sier i Matt 6:25-34 at vi vil mangle ting, vi vil være sulten, vi vil være i nød, vi vil ha sykdom men når vi har ett behov så skal vi ikke være som de ufrelste som ikke har noe håp. Når vi har ett behov så skal vi huske på at fordi vi følger Moses, så har vi en Far i himmelen som har forpliktet seg til å hjelpe oss så lenge vi er sønner og døtre som lever slik Han vil, i lydighet til Moses.

Så vi forstår at den som er ekte frelst gjennom omvendelse til Moses og tro på korset er i Kristus Jesus.

Den som ikke takker for alt har ingen tro og tillit til Yehovah kan og vil gjøre det Han har lovt deg som er frelst.Har du ingen tro og tillit til Yehovah, så får du ingenting fra Han sier Bibelen. Om du ikke har tillit til Yehovah så lever du i synd, om du lever i synd så går du fortapt.

Sier Bibelen at om du ikke kan takke for at du lider, så går du fortapt? Ja, fordi om du ikke kan takke for at Yehovah har tillat lidelse å skje i ditt liv, så har du ingen tillit til Han.

Vi ser dette i Hebreerbrevet 4, når Israelittene ble frelst fra Egypt så var det ikke fordi de hadde gjort seg fortjent til noe. De ble frelst fordi Yehovah hadde lovt Abraham, Isak og Jakob å frelse deres etterkommere fra slaveri akkurat som Han har lovt dem å frelse oss fra synd gjennom korset. I likhet med oss så måtte de omvende seg fra ett lovløst liv til å begynne å følge Moses (Exodus 19) for å forbli frelst. Men også i likhet med oss, så lovte ikke Yehovah dem ett problemfritt liv. Han lovte dem derimot at Han skulle være med dem gjennom alle problemer og frelse dem fra det så lenge de fulgte Moses.

Hvorfor vil ikke Yehovah bare rykke oss ut av problemene og sette oss fri? Hvorfor må vi gå gjennom lidelse? I Åpenbaringsboken, så står det at det kommer en dag når Han faktisk vil gjøre slutt på all lidelse. Men når den dagen kommer, så lukkes også døren til himmelen for godt. Om man da står på utsiden av den døren, så kan man aldri noen gang bli frelst. I Ny Testamentet står det at Yehovah vil ikke at noen skal gå fortapt, så Han venter i det lengste slik Han gjorde med Israelittene i ørkenen, for at flest mulig skal kunne gå inn i det lovede landet. Men slik Han også gjorde med Israelittene i ørkenen, så tar Han vare på oss mens vi er på vår ørkenvandring så lenge vi stoler på Han og viser tillit til Han ved å til og med takke for lidelse. For vi må aldri tvile slik Israelittene tvilte, da får vi ingenting fra Yehovah.

Så hvorfor må vi gå gjennom lidelse? For at flest mulig rundt oss skal bli med oss til det Nye Jerusalem og færrest mulig skal ende opp i helvete. Hvorfor måtte Israelittene gå gjennom lidelse? For at flest mulig skulle bli med til det lovede landet og færrest mulig ende opp i helvete. Men fordi Israelittene ikke skjønte dette og tvilte så gikk det galt slik Hebreerbrevet 4 forteller oss.

Israelittene hadde ingen grunn til å tvile på Yehovah, de hadde sett mirakler vi bare kan drømme om, men når de begynner å mangle vann så klager de og begynner å lure på om Yehovah har forlatt dem. De hadde ingen grunn for å klage, det var ikke lenge før dette at de hørte Yehovah love dem at om dere gjør hva Jeg sier så gjør Jeg resten, men fordi de klagde så tvilte de og fordi de tvilte så sier Hebreebreveet 4 at de falt fra frelsen.Om de virkelig hadde trodd på hva Yehovah hadde lovt dem, så hadde de sett på lidelse ikke som en ond ting men som en del av Hans løfter. Når du ser på lidelsen som en del av Yehovahs plan så er det lett å si takk så lenge du tror at den til sist vil føre til noe godt. For om Yehovah virkelig mener det Han sier i Bibelen, så betyr jo det at alt vi gjennomgår som sønner og døtre av Han har en mening. Hvem er da vi å stille spørsmålstegn ved det?

Sagt på en annen måte, noen ganger må vi gjennom lidelse for å oppnå det vi vil ha. Som f.eks om du blir rammet av kreft, så vil legene utsette deg for lidelse i form av cellegift og stråling. Cellegift og stråling vil være veldig ubehagelig og en lidelse, men formålet er å ta knekken på en større lidelse i dette tilfellet kreft. Dette livet vi lever her på jorden er av og til ubehaglieg og en lidelse, men formålet er å ta knekken på en større lidelse som heter synd som har større konskevenser som vil gi oss en evighet i helvete. Fordi du ikke er utdannet lege så kan det virke helt uforståelig at du må gå gjennom cellegift og stråling for å bli kreftfri. Men du velger å stole på legene og du sier takk for lidelsen fordi du vet det vil føre til noe godt.Om vi kan si takk til mennesker vi ikke kjenner personlig som utsetter oss for lidelse, fordi vi vet de vil oss vel, hvorfor kan vi ikke da si takk til en allmektig Gud som utsetter oss for lidelse når vi vet Han vil oss vel? Vi vet jo, om vi ser på korset, at Yehovah vil oss bare vel?

Vi må tørre å stole på at Yehovah ikke lyver når Han sier at i Matteus 6:25-34 at om dere følger Moses, så skal Jeg ta meg av dere. Vi må tørre å stole på at Yehovah ikke lyver når Han sier i salme 23 og 91 at selv om vi ser lidelsen nærme oss, selv om vi selv må gå gjennom dødsskyggens dal, bare vi holder oss til loven så vil Han gi vår sjel hvile, vann og til og med dekke bord for oss like for øynene på våre fiender.

Om vi stoler på Han, så sier vi takk for lidelsen fordi da vet vi at lidelsen er ikke egentlig lidelse. Det vi ser som lidelse er egentlig  Yehovahs hjelp for oss til å velsigne oss med noe godt fordi vi er trofaste mot Han og Hans lov.(Rom 8:28) Samme hva det er, så er det en del av Hans plan for å bringe oss inn i det lovede landet. Da og bare da kan vi si takk for alt, takk for sykdom og helse, takk for fred og krig, takk for nød og trygghet fordi vi vet at Rom 8:28 og 5.Mosebok 28:1-14 lover oss at om vi er trofast mot Han så vil denne lidelsen også føre til noe godt for oss og Han vil frelse oss ut av det vi står i slik Han frelste Joshua og Caleb inn i det lovede landet fordi de takket for lidelse.

Er du frelst?

Om du tror Yeshua (Jesus Kristus) sitt Blod har sonet for din synd, og du har omvendt deg fra ett liv i lovløshet til å følge Moses slik Bibelen sier, så er du frelst og du er i Kristus Jesus. Da vet du til nå at livet ditt er egentlig ganske likt med en person som er ufrelst, dere har begge problemer, utfordringer, sykdom og nød dere må takle. Men forskjellen mellom deg og din ufrelste nabo er at du har en Gud i ditt liv, Hans navn er Yehovah og Han har lovt deg at alt du gjennomgår vil virke til det gode (Rom 8:28) så lenge du stoler på han. Ikke vær som Israelittene i ørkenen som klagde. Vær istedenfor som Joshua og Caleb som sa takk for at det var vanskelig for dem å gå inn i landet, og at det ikke ville bli enkelt. Hvorfor kunne de si takk? Fordi de stolte på at Yehovah var trofast og Han ville aldri bragt dem dit om Han ikke også ville stå ved sitt ord og sine løfter og gi dem seier over deres fiender. Fordi de stolte på Yehovah så sa de takk og de fikk gå inn i landet som de eneste 2 av den genersasjonen som forlot Egypt fordi de takket for lidelsen. Vær som dem, takk Yehovah i dag for hva det enn du går gjennom. Stol på Yehovah at Han er trofast og Han ville aldri latt dette skje med deg om Han ikke også ville gi deg seier over denne situasjonen. Takk Han i dag så vil du se at din tro vil frelse deg og det du gjennomgår nå leder til noe godt for deg. (Rom 8:28)