Kan jeg komme som jeg er til Jesus?

juli 26, 2022
Series: Frelse

Speaker: Ernie Hume

Du kan kanskje ikke komme som du er til Jesus?

Kan du komme til Jesus akkurat slik du er? Eller må du forandre på noe i livet først? Dette er to av de kanskje viktigste spørsmålene i livene våre. For hva skjer om Bibelen faktisk sier vi må gjøre noe før vi kan komme til Jesus, men vi velger å ignorere det å tro det ikke er sant? Da kan vi risikere ikke å bli frelst. Men hva skjer om Bibelen sier vi ikke må gjøre noe før vi kan komme til Jesus, men vi velger å tro det ikke er sant? Da kan vi risikere ikke å bli frelst. Vi skylder derfor oss selv å vite svarene på disse spørsmålene sikkert utifra hva Bibelen sier, ikke hva du tror eller hva din pastor og ditt kirkesamfunn tror. 

Hva sa Jesus?

Det er veldig lett å se fra evangeliene at Jesus sitt hovedbudskap var «omvend dere!» (Matt 4:17, Mark 1:15) I Lukas 13 går Jesus til og med så langt som om å si om du ikke omvender deg, så vil du bli ødelagt av Gud. I Johannes 3, under samtalen med Nikodemus, så sier Jesus at omvendelse er nødvendig for å kunne bli født på ny. Den som omvender seg vil få Den Hellige Ånds gave. I møte med den rike unge mann så sa Jesus om du omvender deg tilbake til loven så vil du få evig liv. I Matteus 6 sier Jesus at omvendelse er nøkkelen til å få våre behov møtt og eneste måte å bekjempe bekymring på. Når de prøvde å få Jesus anklaget for mord, så sier Jesus til kvinnen omvend deg og når Jesus helbredet noen sa Han alltid omvend deg så ikke noe verre skal hende deg.

Det er derfor ikke noe tvil; Jesus forkynte omvendelse.

Hva sa Peter,Paulus, Jakob, Johannes og forfatteren av Hebreerbrevet?

I Apostlenes gjerninger 2 sier Peter nøyaktig det samme som Jesus i Johannes 3; omvend dere så dere kan få Den Hellige Ånds gave. I Apostlenes gjerninger 20 og 26 sier Paulus at han forkynte først omvendelse for jøde og hedning, også sa han at de måtte selv passe på å leve ett liv som viste at de var omvendt. Deretter forkynte Paulus tro på den oppstandne Jesus. Jakob, Johannes og forfatteren av Hebreerbrevet sier det samme: Den som ikke har omvendt seg blir ikke frelst og tro på korset uten omvendelse er død tro som ikke kan frelse.

Det er derfor ikke noe tvil; hele ny testamentes hovedbudskap er omvendelse først.

Hva sa Gud?

Det er mange eksempler på at Yehovah krever omvendelse, men det kanskje mest viktigste for oss er Jesaja 1:11-17. Her sier Yehovah at når mennesker ofrer for sin synd, men ikke omvender seg fra sin synd, så er ofringene verdiløse. Han går til og med så langt som å si at Han hater synet av ofringene som kommer fra uomvendte mennesker og Han vil ikke høre på deres bønner.

Det er derfor ikke noe tvil; Gud forkynte omvendelse.

Hva er omvendelse?

Omvendelse kan være ett litt ullent uklart ord for mange som av og til blir feilaktig forstått som anger. Omvendelse er ikke at du angrer på det gale du har gjort, omvendelse er at du innrømmer du har gjort noe galt og du tar ett selvstendig valg om å slutte å gjøre det som er galt. 

Det er her mange kristne snubler litt fordi vi har feilaktig lært at vi er utav stand til å gjøre det som er rett fordi vi er syndere. Om du tror du ikke kan gjøre det som er rett, selv om du vil, så tror du også du ikke kan omvende deg. Men om det er helt umulig for deg å omvende deg, så har vi ett forklaringsproblem når vi vet at Jesus, Paulus, Peter, Johannes, Jakob, forfatteren av Hebreerbrevet og Gud selv alle sa: Omvend deg. Du har også ett forklaringsproblem i den forstand at om du er ærlig med deg selv, så vet du at du er vel i stand til å la være å gjøre gale ting om ett menneske i autoritet sier du må.  Som feks om legen din sier til deg at du må slutte å røyke og spise fet mat pga hjertet og lungene dine, så sier ikke du til legen at du ikke kan selv om du vil men din syndenatur tvinger deg til å røyke og spise fet mat helt til du dør. Du er vel i stand til å slutte med det som er galt og skadelig for deg om du må når ett menneske sier det til deg, da bør du være fullt i stand til å slutte med det som er galt og skadelig for deg om Gud sier det til deg. Noe annet gir bare ikke noe mening.

Omvendelse er at du innrømmer du har gjort noe galt og du velger av egen fri vilje å slutte å gjøre det som er galt.

Så om vi omvender oss slik som Jesus, Apostlene, Paulus, forfatteren av Hebreerbrevet og Gud sier til oss i Bibelen så velger vi av egen fri vilje å leve slik vi vil leve og vi velger å leve slik Gud, Apostlene, Paulus, forfatteren av Hebreerbrevet og Jesus sa vil skulle leve.

Hvordan skal vi leve ifølge de?

Ordspråkene 12:13: Hold Moseloven og frykt Yehovah.

Matt 23:2-4, hold Moseloven (Toraen) og frykt Yehovah

Omvender vi oss, så sier Bibelen i begge testamentene vi blir tilgitt. Omvender vi oss ikke, så blir vi ikke tilgitt.

Om Gud sier du kan, så kan du

Om din skaper sier du kan omvende deg (velge å slutte å gjøre det som er galt i Hans øyne og begynne å gjøre det som er rett i Hans øyne), så er du vel i stand til å omvende deg. Når du også vet at Jesus sier omvendelse er kriteriet for den nye fødsel, og Apostlene med Paulus sier seg enig i at omvendelse er påkrevd for å få Den Hellige Ånd, så er det veldig lite logisk å si at du er utav stand til å omvende deg.

Om Gud sier du skal, så skal du

Om Gud sier du skal omvende deg tilbake til å holde Moseloven, og Gud sier du er vel i stand til å gjøre dette, så har ikke vi som er Hans skapning rett til å være uenig i dette. For vi er skapt, men Han er skaperen, så Han vet mye bedre enn oss og det er noe vi bare må godta.

Om Gud sier du skal omvende deg tilbake til å holde Moseloven, og Gud sier du er vel istand til å gjøre dette, så har ikke vi rett til å sette vår pastors/vårt kirkesamfunns forståelse av dette over hva Gud sier. For om vår pastor eller kirkesamfunn er uenig med Gud og vi velger å adlyde de fremfor Bibelen, så blir vi avgudsdyrkere som tilber vår pastor/kirkesamfunn som Gud.

Kom som du er?

Vi vet nå hva Jesus sa, hva Paulus sa, hva Apostlene sa, hva forfatteren av Hebreerbrevet sa og hva Yehovah (Gud) selv sa. Vi vet hva omvendelse er og hva det ikke er. Men vi har enda ikke svart på spørsmålet vårt: Kan vi komme til Jesus akkurat slik som vi er? Eller må vi omvende oss først?

I Jesaja 1:11-17 sier vår Gud at de som ofret for sin synd i tempelet, men som ikke først omvendte seg, lyver når de ofrer. Han går til og med lengre enn det, Gud sier i Jesaja at Han hater synet og stanken av disse ofringene. Han vil ikke høre bønnene bedt av de som kommer med sine gaver og sine ofringer til tempelet og sier de er frelst men som ikke vil omvende seg. Men så sier Han i vers 16-17 om du bare vil slutte med å leve i synd (omvendelse) og gjøre det som er rett i Hans øyne, så vil Yehovah ta imot ditt offer for din synd. Da vil det være en velbehagelig duft i Hans nese.

Finner vi den samme tankegangen i Ny testamentet?

Både Jesus, Paulus, Peter, Johannes, Jakob, forfatteren av Hebreerbrevet sier alle det samme: Omvendelse må komme først før du ofrer for din synd. 

Så vi vet fra Ny Testamentet at når du sier du er frelst fordi du har «bedt Jesus inn i hjertet ditt» men du ikke har omvendt deg 100%, så er din tro på Jesus en stank i Guds nese og Gud sier til deg at du lyver. Gud går til og med lengre enn dette når Han sier i Jesaja 1:11-17 at den som bekjenner tro på Jesus uten å omvende seg, hans tro er avskyelig i Guds øyne og den personens bønner blir ikke hørt. Jakob og Johannes bekrefter dette når de sier du er ikke i Jesus, din tro på korset er død og kan ikke frelse deg.

Ikke kom som du er

Om vi bare skal forholde oss til hva Bibelen sier til oss, så kan vi ikke komme til Jesus akkurat slik som vi er. Vi må først omvende oss før vi kan ofre for vår synd i tro på Jesus Blod. 

Det betyr ikke at du må bli perfekt før du kommer til Jesus, men det betyr at du må av egen fri vilje med ett ærlig hjerte og sinn være villig til å si at du er en synder som fra nå av vil leve etter Guds lov. Du forstår kanskje ikke alt i Moseloven, du har mye å lære, men så lenge du har ett villig hjerte til å si ja til Guds vilje for ditt liv og nei til din egen vilje, så er det omvendelse som gjør at du kan ofre i tro på Jesu Blod.

Har du omvendt deg?

Omvendelse er å ta ett valg om å leve etter Moseloven (den skriftlige, ikke den muntlige. Den muntlige kan ingen leve etter)

Men omvendelse er ikke å si «jeg lever etter de moralske budene, men dette med matloven, sabbaten gjelder ikke for meg». Omvendelse er å si at du av egen fri vilje velger å leve etter alle budene som gjelder for ditt kjønn bosatt utenfor Israel uten adgang til ett tempel. 

Om du setter deg ned og leser hva den skriftlige Moseloven sier, så vil du fort se at de budene er så mye mer enn bare de moralske. Det er nemlig slik at majoriteten av de 613 budene i loven kan alle kjønn leve etter uten å ha adgang til ett tempel, selv om de er utenfor Israel. Om du er omvendt og ekte frelst, så vet du at du har ikke lov til å plukke vekk de budene du ikke liker. Bibelen er klar på det at det er alt eller ingenting, det betyr at om du er omvendt så er det både de moralske budene, sabbats budet, ekteskapsbudene (om du er gift), budene for enslige (om du er ugift)  og matlovene som gjelder for deg.

Da er det en del av dere som leser dette som plutselig nå vil oppdage at du lever i synd, selv om du bekjenner deg selv som frelst. For noen, så vil det være sabbats budet. For andre igjen betyr det at du må hive den pakken med grillpølser og sommer kotelleter, og for noen betyr det at du må skille deg fra din andre eller tredje (for noen kanskje fjerde) ektefelle fordi din første ektefelle fremdeles lever.

Dette kan være vanskelige avgjørelser å ta, men belønningen er at du slipper å høre «gå bort fra Meg, for Jeg vet ikke hvem du er, du som lever uten lov» (Matt 7:21-23).