Kjenner du Gud og kjenner Han deg?

november 18, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

For en kristen, så er Gud Jesus, så vi ser ofte i møte med andre religioner at de vil si “jeg tilber Jesus.” 

Men spørsmålet er dette, hvordan kan man som kristen si Jesus er Gud, at man kjenner Jesus og kjenner Gud når flertallet av Nordens kristne har forkastet Guds ord? Hvordan kan jeg si flertallet av Nordens kristne har forkastet Guds ord? Fordi det er ikke samsvar mellom hva kristne bekjenner seg til og hva de viser de tror på. Kristne i Norden sier de tror på Bibelen, men livene deres reflekterer ikke en tro på Bibelen. 

Har vi kristne integritet?

Definisjonen av integritet er en samhandling mellom hva vi sier og hva vi gjør. Mangel på integritet er hva som skjer når vi sier en ting, men gjør noe helt annet. Har vi kristne integritet i vår tro?

Bibelen sier ting som at gjengifte er en avskyelig ting i Guds øyne, men vi ser kristne som skiller seg og gifter seg på nytt like mye som ufrelste. Bibelen sier også det er avskyelig å spise uren mat, men kristne menigheter har ikke noe problem med å servere svinekoteletter eller ribbe på kirkekaffen. Bibelen forbyr oss å forandre på Gamle Testamentet, men de fleste kristne i dag gjør nettopp det når de velger skriftsteder i GT ut av sin sammenheng og forkaster andre de ikke liker. Og sist men ikke minst, Bibelen forbyr legalisme. Men kristne er noe av de mest loviske og hyklerske som finnes når de i det ene øyeblikket sier alt er nåde, så i neste øyeblikk sier man må gi 10% ellers så stjeler man fra Herren. 

Hvis vi kjenner Gud og vi har integritet i vår tro, så vil våre liv vise at vi tror på Bibelens Gud. Men hvis våre liv ikke reflekterer vår tro, så mangler vi integritet. Mangler vi integritet, så kan vi ikke si vi egentlig kjenner Gud. Som vi nettopp har sett, et kjapt oversiktsbilde av kristne i Norden viser helt klart at vi har ikke integritet. 

Er du villig til å kaste et kritisk blikk på deg selv, din tro, dine venners tro og til og med endre ditt liv hvis det viser seg du mangler integritet?

Hvem er Gud?

Selv om vi har vært kristne i mange år, så må vi av og til gå tilbake til start for å gjenfinne og gjenvinne vår integritet. Det første punktet er å være sikker på at vi vet hvem vår Gud er. 

Johannes 14:9 forteller oss at Jesus (Yeshua) kom for å vise oss hvem Gud er.  Så for å vite hvem Gud er, så trenger vi bare se på Yeshua. Men for å se på Yeshua hvem Gud er så må vi være villig til å se på de sidene av Yeshua kristne vanligvis overser.

Vi liker å snakke om alt det gode Han gjorde, og hvordan Han var synderens og tollerens venn. Men vi overser at Yeshua (Jesus) forkynte omvendelse fra lovløshet tilbake til Moses. Han var ikke redd for å utfordre sine religiøse motstandere som trodde de visste best hvordan Gud skal tilbes. Mer enn en gang kalte Han dem for hyklere fordi de hadde forkastet Guds lov og Moses til fordel for deres egne tradisjoner. Og vi overser Hans befaling til oss om å følge Moses. 

 

“Men Han var jo synderens og tollerens venn?”

Ja, men som i eksemplet med Matteus så var Han hans venn bare fordi Matteus omvendte seg tilbake til Moses der og da når Yeshua var gjest i hans hus. Så Han var kun venner med de syndere og tollere som forlot sin synd og begynte å følge Moses, fordi som Han selv sier, kun de som følger Moses er Hans brødre og søstre. (Matt 12:50)

Så om vi vil vite hvem Gud er, så trenger vi bare å se på Yeshua. Hva ser vi da? Vi ser en Gud som lengter etter fellesskap med sitt skaperverk, som ønsker å ha en relasjon med oss, men som ønsker å ha dette på sine premisser. De fleste kristne i Norden vil ha et fellesskap med Gud men de vil ha det på sine premisser. Det går ikke, Han er Gud, vi er Hans skaperverk, så Han er den som bestemmer hvordan en slik relasjon ser ut. Om vi ikke kan godta det, så har ikke vi integritet i vår tro og ingen relasjon med Han. 

Har Gud ett navn?

Det er mye enklere for oss å ha en relasjon med noen, om vi vet hva de heter. Det er veldig vanskelig, til dels umulig, å forholde oss til vår Gud om vi ikke vet hva Han heter. Tittelen Gud kan brukes om mange guder, men det er bare en Gud som heter det vår Gud heter. 

Vår Gud har mange titler, men bare ett navn og det navnet presenterer Han seg med når Han møter Moses i tornebusken. Her i Exodus sier Gud at Hans navn er Yehovah. Yehovah ønsker at vi skal vite Hans navn så vi kan kalle på Hans navn og be i Hans navn når vi trenger det. Men også fordi vi kan være vitner om Han så alle vet at vår Gud er Yehovah. 

Kan vi vite sikkert at det er Yehovah og ikke navn som Yahweh?

Vi kan vite sikkert fordi i eldre manuskripter av Bibelen, og i dødehavsrullene, så finner vi navnet Yehovah skrevet fullt ut. 

“Men jeg trodde Guds navn var for hellig til å uttales?”

Det har aldri vært for hellig til å uttales, men mennesker lagde en regel som sa det var for hellig for å beskytte seg selv fra en ond hersker. I religionshistorie, så leser vi hvordan Guds navn ble uttalt som Yehovah helt frem til Antiochus Epiphanes gjorde det ulovlig og straffbart med døden. Som en naturlig reaksjon for å beskytte sitt folk, så bestemte rabbiene at man ikke lengre fikk lov til å si Hans navn. Antiochus er alltid sett på som en antikrist, så her ser vi litt av antikrists ånd som vil forkaste Toraen og forby Yehovahs navn. Dette er den ånd som er veldig aktiv blant kristne den dag i dag. 

Kjenner du Yehovah?

Når Yeshua gav misjonsbefalingen, så sa Han aldri gå ut og fortell hele verden at jeg døde for dem. Istedenfor sa Han, gå ut og lær hele verden hva jeg har lært dere. 

Yeshua lærte sine disipler å følge Moses skrevne lov, det bibelen kaller for den skrevne Torah. I Toraen står det ting som at vi skal tilbe Yehovah vår Gud og bare Han. Det står at det er enkelte ting vi kan spise, enkelte ting vi aldri må spise. Dager vi må holde og dager vi ikke må feire.  Vi kan kun vite hvem Yeshua er om vi følger Moses fordi om vi følger Moses følger vi Yehovahs Torah. Vi kan kun vite hvem Yehovah er om vi aksepterer Hans ord som er Toraen, og siden John 1 sier Yeshua er Hans ord, så skjønner vi at Yeshua er Moseloven. Forkaster du Yehovha sitt ord, så forkaster du Yehovah og Yeshua.

Siden flertallet av Nordens kristne påstår at de tror på Bibelens Gud Yehovah, men de forkaster Hans Torah, så kan vi derfor med trygghet fastslå de ikke kjenner Gud og de har ikke integritet. 

Har du lyst til å endre på dette? Vil du bli kjent med Yehovah igjen å få integritet i din tro?