Kongen kommer

juni 11, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Johannes 3:16 og 3:36 leser vi; den som tror på Sønnen Jesus Kristus har evig liv og den som forkaster Jesus blir under Guds vrede.

Bibelen er relevant for oss som lever i 2021 og Gamle og Ny Testamentet er Guds ord til oss som lever i dag. Men samtidig så vet vi at når Bibelen ble samlet og skrevet ned, så var det av mennesker som levde i en helt annen kultur og under helt andre forhold enn oss i 2o21. Om vi skal forstå Bibelen og gjøre den relevant for oss i 2021, så må vi derfor først forstå kulturen den ble skrevet inn i. Da skjønner vi at ord og uttrykk brukt i Bibelen hadde en helt annen betydning den gangen enn det de har nå, ett slikt eksempel er dette å tro på Sønnen Jesus Kristus.

En sønn i en Jødisk kultur kan være både en biologisk sønn, men han kan også være en ikke biologisk sønn som opptrer som representant for en autoritet. Det siste ser vi i forbindelse med Israels konger, alle sammen hadde tittelen Guds sønner uten at de ble tilbedt som gudommelige av den grunn. Var du en Konge i Israel på den tiden, så var du en sønn av Yehovah fordi du var Yehovahs representant på jorden. Som Yehovhas representant, så var det din oppgave å styre Israel på Hans vegne og se til at alle innbyggere levde etter Yehovahs lov som er den samme som vi kaller for Moseloven.

I evangeliene, så ser vi at Jesus sier Han er Guds Sønn, men Hans Far er større enn Han og Hans Far er Hans Gud. Som Sønn, så sier Jesus at Han kan ikke gjøre eller si noe av egen fri vilje, Han kan kun si og gjøre det Hans Far Yehovah sier og gjør. Da skjønner vi at uttrykket Guds Sønn betyr at Jesus er Konge, og som Konge, så styrer Han sitt rike som representant for sin Far Yehovah og sørger for at alle som har Jesus som konge følger Yehovahs lov Moseloven.

Vi vet at Jesus er ikke en biologisk sønn av Yehovah fordi Yehovah er ånd og 1, så Yehovah kan ikke få en biologisk sønn.

Da sitter vi igjen med bare en mulighet, at uttrykket Guds Sønn betyr at Jesus er Israels Konge som styrer sitt rike på vegne av sin Far Yehovah. Fordi Jesus er Konge over Israel og jorden, så har Han som oppgave å se til at alle som følger Han viser lojalitet mot Hans rike ved å adlyde grunnloven i Hans rike . Hva er grunnloven i Yehovahs rike? Det er Moseloven. (John 14, Matt 7;21-23, 23:2)

Da skjønner vi hva Johannes 3 prøver å fortelle oss:

Hver den som viser sin lojalitet til Jesus som Konge, ved å akseptere og følge Moseloven, får evig liv. Men den som forkaster Moseloven viser at de ikke vil ha Jesus til sin Konge, de blir under Guds vrede.

I Matteus 7:21-23 så leser vi om kristne som vil gjerne ha fordelene med å være frelst, men de vil ikke ha Jesus som Konge, så de forkastet Moseloven. Når de tok dette valget, så valgte vår Konge å forkaste dem.

Ikke bli en av de, velg istedenfor å underlegge deg Jesus Kristus som Konge og vær lojal mot Han. Vis din lojalitet mot din Konge ved at du velger, av egen fri vilje, og følge Moseloven så du også kan få evig liv,statsborgerskap i himmelen når du dør og være under din Konges beskyttelse her på jorden.