Er du en Ny testament kristen?

november 8, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Når ufrelste mennesker ser på deg og ditt liv, hva ser de da? Ser de Jesus i deg eller ser de hvem som er pastoren din og hvilket kirkesamfunn du tilhører?

Kanskje du synes dette er ett litt rart spørsmål, for er det en forskjell mellom de to tingene? Egentlig ikke, så lenge det er mulig å se Jesus i pastoren din og det kirkesamfunnet du tilhører. Men sannheten er at det er ingen pastorer eller kirkesamfunn i dag som reflekterer Jesus, reflekterer sine meninger og sine tradisjoner. Så la meg spørre deg på en litt annen måte, når ufrelste ser deg, hva ser de da? Ser de Jesus? Eller ser de at du er en pinsevenn, baptist, lutheraner, katolikk?

Kristne roboter

Ofte møter jeg kristne som er hellig overbevist om at de reflekterer Jesus, men når du hører på hva de sier og hvordan de ordlegger seg, så ser du ikke Jesus i de. Istedenfor ser du hvilket kirkesamfunn de tilhører, hvem som er pastoren deres, og hvilken forkynner de hører på akkurat nå på kristen TV.

Den enkleste måten å se dette på er hva som skjer når du utfordrer de teologisk.

Når kristne «spyr ut» setninger som «Jesus er vegen sannheten og livet», «Jeg er en ny testament kristen og lever etter det», men ikke viser evne til logisk tankegang og refleksjon over disse tingene, så skjønner man at de er egentlig blitt blåkopier av det kirkesamfunnet de tilhører istedenfor å være blåkopier av Jesus.

Blåkopier av pastoren din kan ikke bli frelst

Dette er ganske alvorlig egentlig, fordi Bibelen sier i 1.Johannes 2, at om vi ikke reflekterer Jesus så er ikke vi frelst.

Men dette er også min motivasjon for å drifte denne bloggen, og for å skrive disse bøkene som jeg nå gir bort gratis i en periode. Jeg ønsker å hjelpe deg til å bli en blåkopi av Jesus, til å kunne være istand til å forsvare det du tror på utifra Bibelen og til å leve det livet Yeshua (Jesus) har sagt vi skal som tilbedere av Hans Far Yehovah.

Så hvordan kan du bli en blåkopi av Yeshua?

Vegen til frelse

1.Johannes 2 sier når du lever slik Han levde, noe Paulus også er enig i når han i korinterbrevene sier til sine lesere at de må imitere han slik han imiterte Yeshua sitt liv.

Så la oss spørre oss dette spørsmålet, hvordan levde Yeshua?

Om du er kristen, så vet du allerede svaret på dette fordi svaret er grunnsteinen i vår kristne tro.

Yeshua var og er syndfri fordi Han fulgte Moses, fordi Han var syndfri, så kunne Han sone for vår synd.

Betyr dette at vi skal være syndfri? Som vi lærte om i sist uke, så er svaret nei men vi skal som Yeshuas mor og stefar og veldig mange andre i GT være perfekte i vår lydighet til Moses og hans skrevne lov. For å kunne være det, så må vi lære Moses og hvordan vi skal følge han, slik Yeshua sa vi skulle. (Matt 23:2-3,Apgj.15)

Da er det enkelte ting vi som kristne ikke kan gjøre lengre. Vi kan f.eks ikke spise noenting urent, fordi Yeshua spiste aldri noenting urent. Vi kan ikke bruke penger fra fredag kveld til lørdag kveld fordi det er Shabbat og Yeshua holdt Shabbaten. Vi kan ikke tilbe Yeshua, fordi Han lærte oss å tilbe Yehovah Hans Far og selvfølgelig, vi kan ikke leve umoralsk heller fordi Han levde ikke umoralsk. Men vi kan heller ikke basere våre liv kun på Ny Testamentet, fordi Yeshua og Paulus baserte sin tro på Gamle Testamentet. Ny testamentet fantes ikke en gang når de levde.

Da vet vi, neste gang noen spør deg hvorfor Yeshua er vegen, sannheten og livet. Fordi da skjønner vi at når Yeshua sa Han er vegen sannheten og livet, så siterte Han Gamle Testamentet hvor det står at Moseloven (Yehovahs Torah) er vegen sannheten og livet. Og da skjønner vi som tror på Johannes 1 at Yeshua, som er Guds ord, er den levende, pustende Torah. Han er selve Moseloven født fysisk inn i verdenen og at det å forkaste Moseloven er å forkaste Yeshua (Matt 7:21-23)

Så hva ser mennesker når de ser på deg? Ser de Yeshua? Ser de pastoren din? Ser de hvilket kirkesamfunn du tilhører?

Jeg håper de ser en som følger Moses, fordi da ser de Yeshua siden Han fulgte Moses.