Er det synd å tro på korset?

januar 31, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Tror du at noe som i utgangspunktet ikke er syndig kan bli syndig?

Er du kristen så er svaret ditt ja. Du vet at det er mye som i utgangspunktet er rett og riktig å gjøre som lett kan utvikle seg til å bli ondt og syndig i Guds øyne. Som f.eks vi har lov og det er til og med rett å ta liv i selvforsvar. Men om vi tar liv uten grunn, som f.eks i abort, så begår vi mord og det er en stor synd i Guds øyne. VI har lov til å lyve om vi gjør det for å beskytte liv, som f.eks om noen bryter seg inn i huset ditt og din ektefelle skjuler seg under senga i andre etasje, så har du lov til å si til innbruddstyven at du er alene i huset selv om det ikke er sant. Men du har ikke lov til å lyve uten grunn. Så vi vet helt sikkert fra Bibelen at det som i utgangspunktet ikke er syndig lett kan bli det.

Tror du korset og hvordan vi ser på det kan ha utviklet seg til å bli syndig?

I 4.Mosebok så leser vi historien om Israelittene sin synd imot Moses. Som straff så sender Yehovah slanger inn i leiren som biter dem og de dør, men når Moses ber for de, så instruerer Yehovah han til å lage en slange av bronse og sette den på en påle. Alle som som er bitt som ser opp på den slangen vil bli helbredet og leve. Så langt, så er det ingenting syndig med den slangen. Men noen hundre år senere, i Kongebøkene, så leser vi om Nehusatahn. Nehusatahn er blitt navnet på den samme slangen som Moses lagde, for nå har det uviklet seg en tanke blant Israelittene om at den slangen er hellig og ett symbol på Yehovah derfor er det ok å tilbe den. Til det svarer Yehovah at den slangen må ødelegges fordi det er strengt forbudt i Moseloven å tilbe noe symbol på Yehovah.

Når du leser hvordan slangen som Moses lagde for frelse utviklet seg til å bli noe syndig, tror du det samme kan skje med korset?

Har korset alltid vært ett symbol på kristendommen?

Nei, de første kristne brukte mange forskjellige symboler men ingen av de var korset. De første kristne brukte symboler som den jødiske menorah, skip, due, anker og det vi kaller for Jesus fisken. Korset ble ikke ett symbol i kristendommen før Keiser Konstantin gjorde det til kristendommens hellige symbol. Hvem var Keiser Konstantin? På mange måter så var han den tids Hitler. Ville du som er kristen i 2021 brukt ett symbol for din tro som du visste Adolf Hitler hadde godkjent? Nei selvfølgelig ville du ikke det.

Frem til Keiser Konstantin kom på banen, så var kristendommen en gren av Jødedommen. De som på den tiden var kristne, enten de var født av en jødisk mor eller av en hedensk mor, var mennesker som levde slik Jesus lærte oss i Matteus 23:2-4 i lydighet til Moseloven og trodde på Jesus som sin Messias. Den tids kristne spiste ikke noe som Moseloven forbød, de holdt Sabbat, gikk i synagogene og ble omskjært. Keiser Konstantin gjorde det ulovlig for kristne å leve etter Moseloven og om noen ble tatt f.eks i å holde Sabbaten eller lese fra Toraen, så kunne de risikere dødsstraff. For å markere dette skillet mellom kristne og jøder, så innførte keiser Konstantin korset som symbol for kristendommen og forbød de andre symbolene som Jesus fisken, menorah, duen, skipet og ankeret. Hvorfor bestemte Konstantin dette? Hans motiv var å sikre politisk makt og stabilitet i Romerriket ved å gjøre det mulig å blande deler av Bibelsk teologi med sol tilbedelse. Han var fullt klar over at for å kunne få dette til, så måtte han først få bort Moseloven som gjorde en slik sammenblanding umulig.

Så vi vet at Konstantin hadde ikke helt rene motiver for å innføre korset, men hvorfor blir det galt av oss kristne å bruke korset som symbol for vår tro i dag?

Det er ikke noe tvil om at Yeshua døde på ett kors og ikke på en påle. Vi vet fra flere historiske kilder at den vanlige Romerske henrettelsesmetoden var korset slik vi er vant med å se det. Vi vet også fra Paulus sine brever at vi kan ikke leve uten korset, fordi Moseloven kan ikke tilgi bevisst synd, det er kun korset som kan det. Og siden tempelet er borte, så er korset vår eneste fortsatte mulighet til å sone for vår ubevisste synd. Så selv om Paulus i Hebreerbrevet sier vi kan miste frelsen vist vi synder bevisst, etter vi har mottatt Jesu Blod som soning for vår synd, så understreker han gang på gang at korset fremdeles soner vår ubevisste synd. Korset er derfor helt sentralt, noe vi ikke kan klare oss uten….men hvor i Bibelen står det at vi skal tilbe det? Hvor i Bibelen står det at vi skal fortelle andre om det?

Johannes 3:14 er ofte brukt som bekreftelse på at vi skal fokusere på korset, tilbe det og hva Jesus gjorde for oss, og fortelle andre om det. For her leser vi Jesu egne ord hvor Han sier at slik som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal Han løftes opp, så alle som tror på Han skal ha evig liv. Men problemet er at vi har Johannes 3:14 i to versjoner. I den første og eldste versjonen, så sier ikke Jesus «slik skal også Menneskesønnen løftes opp». I denne versjonen så sier Jesus bare at Moses løftet opp slangen i ørkenen, så hver den som trodde på den fikk leve og slik som de fikk leve av å tro på slangen så vil vi få leve av å tro på Han. I den nyeste versjonen, så tilføyer Jesus, «slik skal også Menneskesønnen løftes opp slik at hver den som tror på det (at Han blir løftet opp) skal få leve.»

Ser du forskjellen mellom disse to? I den første og den eldste så får vi leve og evig liv ved å tro på Han i den nyeste så får vi evig liv ved å tro på korset og det Han gjorde der.

Når Jesus sier, i Johannes 3 at vi skal få evig liv om vi tror på Han så bruker Han det Hebraiske ordet Shema for tro. Shema betyr så mye mer enn bare å holde noe for å være sant, det betyr å høre og å gjøre. Så det Jesus egentlig sier i Johannes 3 er at så vi skal få evig liv om vi hører hva Han sier og gjør det Han sier. Jesus kan ikke motsi seg selv, Han kan ikke i en setning si at vi får evig liv gjennom å holde for sant at Han blir løftet opp på ett kors for så like etterpå å si vi får evig liv om vi hører hva Han sier og gjør det Han sier. Så da skjønner vi at her har teksten blitt tuklet med, det er den eldste oversettelsen som er rett.

Vi finner en annen begrunnelse for dette om vi leser i Misjonsbefalingen, for her sier Jesus ingenting om at vi skal lære alle at Han døde for oss. Istedenfor, så sier Han at vi gjør andre til disipler ved å lære de og høre og gjøre hva Han lærte oss. Så hva lærte Han oss? Matteus 23:2-4 er ett av mange eksempler på at Han lærte oss å holde Moseloven og i Moseloven så er det strengt forbudt å tilbe ett symbol som en gylden kalv eller ett kors.

Er det noe galt i å bruke korset som symbol?

Nei, ikke så lenge du hører hva Jesus sa og gjør som Han lærte oss. Han lærte oss å følge Moses (Matt 23:2-4) og en stor del av det innebærer å ofre for vår synd. Vi kan i dag kun gjøre det gjennom vår tro på korset. Men om du, i likhet med de fleste kristne, forkaster Moseloven og tilber Jesus for hva Han gjorde på korset, eller tilber korset i seg selv, så har du begått samme synd som Israelittene når de tilba Nehusahtan.