Til deg som ikke er kristen, og deg som tror du er

november 30, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Hva er det første du tenker på, du som ikke er kristen, når du hører snakk om frelse, Bibel, Jesus, Gud og kristendom?

Vi kristne hadde håpt at svaret ditt ville vært Jesus, Bibel, mitt behov for frelse. Men vi vet også at sansyneligheten er stor for at svaret ditt heller blir noe på linje med «forvirring, stolthet, arroganse, splittelse og ulogisk usammenhengende tro.» Egentlig så er ikke det så rart, når man tenker på hvordan vi kristne oppfører oss. For av og til, så virker det som om vi er først og fremst medlemmer av våre kirkesamfunn før vi er kristne. Vi presenterer oss som pinsevenner, baptister, katolikker, lutheranere også føyer vi på «vi tror på Jesus.» Så da skjønner jeg at det kan være litt vanskelig å tro oss når vi sier «vi ber deg ikke om å bli med i en kirke, vi ber deg bare om å bli frelst.»

Hvorfor har det blitt slik? Fordi vi kristne har en stygg tendens til å hoppe over vers i Bibelen vi ikke liker.

I 1.Korinterbrev 4:6 så sier Paulus noe vi kristne desverre har oversett og glemt. Her sier Paulus «dere av oss kan lære at en ikke skal gå ut over det som er skrevet, så ingen av dere skal bli oppblåst, for den ene mot den andre.»

Hva er det Paulus snakker om her når han sier «ikke gå ut over det som er skrevet»?

Vi kristne, vi har av og til en tendens til å miste litt bakkekontakten og tro i slike tilfeller at Paulus mener sine egne brever og Ny Testamentet. Men om vi skal beholde bakkekontakten og være intellektuelt ærlige, så vet vi at Paulus aldri mente å skrive det Nye Testamentet. Vi vet også at når Paulus skriver 1.Korinterbrev 4:6 så ville det gå enda 3-400 år før det fantes ett Ny testamente. Det er derfor ikke historisk mulig for Paulus å mene annet enn Gamle Testamentet i 1.Korinterbrev 4:6. Så det Paulus egentlig sier her er at vi skal ikke lære noen ting annet enn det som står i Gamle Testamentet. Men Paulus sier noe mer, han sier at om vi gjør det (lærer noe annet enn det som står i Gamle Testamentet) så blir vi oppblåst den ene mot den andre.

Hva er det som kjennetegner kristen lære i dag?

Kristne i dag tror vi er «under den nye pakt» og i «nådens tidsalder» så alt det er i Gamle Testamentet gjelder ikke for oss lengre.

Hva er det Paulus sier vil skje om vi tror dette?

Vi blir oppblåst den ene mot den andre, akkurat slik vi ser skje i kristendommen i dag. Vi har pinsevenner mot baptister, lutheranere mot katolikker, frie venner mot adventister osv.

Så den forvirringen som er i dag, som gjør at så mange av dere ikke kristne ikke har lyst til å bli frelst, skyldes ikke Bibelen. Det skyldes at kristne i dag hopper bukk over 1.Kor 4:6 og later som det verset (og andre vers av Paulus som sier man skal følge Gamle Testamentet) ikke eksisterer. Konsekvensene av det er at istedenfor å være ett slik Yeshua sa vi skulle være i Johannes 14, så er vi delt i mange forskjellige grupper som er oppblåst mot hverandre.

Yeshua sier noe annet i Johannes 14 som vi som er kristne bør merke oss. Han sier at det er først når de som tror på Han og følger Moses er synlige at Han kan komme tilbake fordi det er først da den ufrelste verden vil se Yeshua i oss. Denne enheten kommer først når vi gjør det Paulus ba oss gjøre i 1.Kor 4:6 og ikke gå utover det som står i Gamle Testamentet.

Vi kristne burde også bite oss i merke den lignelsen Yeshua (Jesus) forteller oss om ugresset og hveten. Der sier Yeshua at ugresset vokser sammen med hveten til tiden for høsten er inne. Så når den tiden er inne, så vil englene bli sendt ut til å først samle ugresset binde de opp og kaste i ovnen for å bli brent.

Det Yeshua sier der er at alle kristne som hopper bukk over vers de ikke liker er det ugresset. De vil en dag bli samlet opp og kastet i helvete (Matt 7:21-23).

Det er derfor i alles interesse å begynne å ta Paulus ord på alvor.