Kristne myter

september 6, 2021
Series: Teologi

Speaker: Ernie Hume

Vi kristne har en del teologiske sannheter vi er flinke på å gjenta nesten ordrett, som vi forsvarer nesten med våre liv, men som vi aldri tar oss tid til å undersøke om det vi tror på virkelig står i Bibelen. Derfor ender vi ofte opp som en stor hønseflokk som går til angrep på alt og alle som utfordrer oss på disse «sannhetene» men i prosessen med å gjøre det, så støter vi egentlig folk vekk fordi den beskjeden de sitter igjen med er at det å bli en kristen krever at man slutter å tenke logisk, og man godtar ting som ikke gir noen mening. Ingen fornuftige personer vil tilslutte seg noe som krever oppgivelse av logisk sans og selvstendig tenking.

En slik «sannhet» hvordan vi forstår Bibelens Gud. Selv om ordet «treenighet» ikke finnes i Bibelen, og selv om tanken om den treenige Gud ikke fantes i kristen forkynnelse for ca år 325 etter Kristus, så tror vi allikevel det er sant og vi vil forsvare denne doktrinen om så med våre liv.

Problemet med treenigheten er to ting, 1 Bibelen støtter ikke tanken om tre likeverdige individer i Gud som er ett 2.De første kristne trodde heller ikke at Gud er tre likeverdige i en. Problemet er også at vi må bevisst late som om en hel rekke skriftsteder ikke finnes for å kunne tro på treenighetslæren, som f.eks Jesu egne ord når Han sier Hans Far er større enn Han, Hans Far er Hans Gud og Han vet ikke selv når tid Han kommer tilbake det vet bare Hans Far. Så om vi bare lar Bibelen snakke for seg selv, så er det helt klart at Yehovah er Gud, Jesus er ikke Yehovah men Han er iflg. Han selv menneskesønnen fra Daniels bok og vi vet Han ble født av en jomfru, så det forteller oss at Han er ikke bare ett menneske. Vi vet også at Han sa aldri at vi skulle tilbe Han eller be til Han, men vi skulle tilbe, tjene og be til Hans Far Yehovah. Så vi ser helt klart at Bibelen gir oss ikke noe klar forståelse av hvem Gud egentlig er, eller hvordan Yehovah forholder seg til Jesus og de to igjen forholder seg til Den Hellige Ånd. Det eneste vi kan si helt sikkert, fra Bibelen, er at det er en rang ordning i Gud. Yehovah er på toppen, etterfulgt av Den Hellige Ånd etterfulgt av Jesus. Det eneste vi kan si helt sikkert, fra Bibelen og Jesu egen munn er: Hans Gud er Yehovah, Yehovah er vår Gud, Yehovah er 1.

Om du forsvarer lære om den treenige Gud med nebb og klør, om så med ditt liv, så slåss du for å opprettholde en løgn.

Det bringer oss over til uttrykket «Guds Sønn»

Hva hører du, når du som kristen hører uttrykket «Guds Sønn»? De fleste kristne, som tror på den treenige Gud og som motsier seg selv med å si de tror på 1 Gud ender opp med ett Guds bilde hvor Jesus Kristus blir Guds biologiske Sønn. Det er selvfølgelig ingen kristne som bevisst tenker at Jesus er Guds biologiske Sønn, men om du begynner å analysere litt hva kristne sier så er det egentlig den konklusjonen du kommer frem til.

Så hvordan skal vi forstå «Guds Sønn»? Vi vet allerede at Jesus selv sier Han ikke er Yehovah, vi vet at Han er ikke likestilt med Yehovah i rang, og vi vet at Jesus levde i Israel som en jøde. Det siste her er viktig å forstå for å kunne skjønne forklaringen til begrepet «Guds Sønn», fordi når vi leser Gamle Testamentet så ser vi at alle kongene i Israel hadde tittelen Guds sønner men vi vet at ingen av de påberopte seg guddommelighet eller ble tilbedt.

Uttrykket «Guds Sønn» betyr en Konge innsatt av Yehovah som styrer landet på Yehovahs vegne etter Yehovahs lover. Så når Johannes 3 sier at hver den som tror på Guds enbårne Sønn, så kunne vi like gjerne oversatt Johannes 3 slik: For hver den som tror på Israels konge innsatt av Yehovah.

Du kan være Svensk å tro at Harald er konge i Norge, uten at det har noen betydning for deg. Du kan være Norsk å tro at Kongen i Svergie er konge av Svergie uten at det har noen betydning for deg. Men om du er Norsk og du tror at Harald er konge i Norge, eller Svensk og tror at Carl Gustav er konge i Svergie, så plutselig betyr det noe for deg fordi da innretter du ditt liv etter det faktum at han er din konge. Nå er dette litt vanskelig for noen å forstå fordi selv om vi lever i ett monarki, så har ikke kongehusene våre noe virkelig makt. Så la oss si det på en litt mer forståelig måte: Som Svensk så kan du tro at Norge har ett sett lover og regler, men fordi du er Svensk og ikke Norsk så har du en intellektuell tro på at Norge har ett sett lover. Men om du vil bli Norsk statsborger, så må din intellektuelle tro bli en aktiv tro hvor du viser troskap til Norges lover selv om du ikke er født her.

Det er dette som er meningen bak Johannes 3:16, for hver den som ønsker å ha Yehovah som sin Gud må vise troskap mot Yehovahs konge Jesus ved å følge Yehovahs lover.

Så hvor er det guddommelige med Jesus?

Som vi sa tidligere, Bibelen forklarer ikke i detalj hvordan Jesus forholder seg til Yehovah eller hvordan Han er guddommelig uten å være Yehovah, men Jesus sier om seg selv at Han er menneskesønnen fra Daniels bok. Så det at Han sier Han er menneskesønnen er Hans måte å si Han er guddommelig, ikke at Han sier Han er Guds Sønn.

Dette bringer oss over til ett annet tema, Yehovahs vrede.

Fordi vi kristne ofte fokuserer på Jesus og nærmest ser Han som Yehovah sin erstatter, så hører vi det ofte sagt «Gud er ikke sint lengre», «Alle er Guds barn», «Jesus elsker alle», «Gud elsker synderen men hater synden». osv. Det er ikke noe annen måte å si det på enn at dette og liknende uttrykk er blank løgn, det står ikke i Bibelen at Yehovah ikke er sint lengre, at alle er Hans barn , at Gud elsker synderen men hater synden og at Jesus elsker alle. Så hvorfor tror vi dette? Fordi under reformarsjonen, så ble kristendommen i Europa sterkt påvirket av humanistiske tenkere.

Men hva skjer om vi lar Bibelen snakke for seg selv?

Da ser vi f.eks i Johannes 3 og Romerbrevet 1-4 at Yehovah er sint på de som velger å gå imot Hans lov (den loven vi kaller for Moseloven). Han er sint på de som ikke selv går imot Hans lov, men som støtter de som gjør det, som f.eks kristne som ikke selv er gjengift men som støtter de som er gjengift eller kristne som støtter opp om mord på barn i mors liv og homofili.

Så kan man spørre seg selv, om dette er tilfelle, hvorfor gjør Han ikke noe nå?

Bibelen sier, i Romerbrevet, at Yehovah lagrer opp vrede til dommens dag. Så jo mer du gjør galt, eller jo mer du støtter de som gjør galt, jo sintere blir Han og den dagen du dør uomvendt og uten å ha tatt imot Jesus så eksploderer Yehovah i raseri på deg. Jesus selv sier det er bedre å bli senket i havet med en stein rundt halsen enn å bli utsatt for Yehovahs raseri.

Så hva sier Bibelen, om vi lar Bibelen snakke for seg selv?

«Yehovah er sint og Han blir mektig vred når Han ser mennesker bryte Hans lov, eller gi sin velsignelse og oppmuntring til de som gjør det. » «De som omvender seg tilbake til Moseloven og tar imot Jesus blir Yehovahs barn, den vrede Han hadde lagret opp til dem blir lagt på Jesus så de slipper dom» «Yehovah og Jesus elsker kun de som adlyder Moseloven», «Yehovah hater synd og hater synderen men er mer enn villig til å tilgi og forsone seg med den som omvender seg til Han»

Nå har vi gått gjennom en del kristne myter, og forhåpentligvis så ser du nå fra Bibelen at mye av det du tror på er slettes ikke sant. Jeg håper du omvender deg fra det du tror på tilbake til Bibelens sannheter og forsvarer Bibelen med nebb og klør.For vi kristne er for passive i dagens samfunn nettopp fordi vi er blitt for myke og tror på for mye humanistiske idealer som har ingenting å gjøre med Bibelen. Vi trenger å komme tilbake til Bibelens forkynnelse av Yehovahs vrede, av sannhetene om sentrale ting som hvordan man blir frelst og unngår Hans vrede. Men det vil kreve av oss at vi tør stå opp for det vi vet er rett, selv om vi blir upopulære. Det krever at vi tør si i samfunnet at Yehovah er sint, omvend dere og ta imot Jesus mens dere kan. Det krever at vi tør si at det er kun 1 veg, omvendelse til Moseloven OG tro på korset, det krever at vi tør si at alle som lever i hor (heteroseksuelle som er skilt OG gjengift + alle som har seksuell omgang utenfor ekteskapet + alle som vanærer sitt legeme med sex med noen av samme kjønn) ender i helvete om de ikke omvender seg. Det krever at vi tør elske hva Yehovah elsker, og det er Hans lov og hate det Han hater og det er lovbrudd på Hans lov.

Vi vet ikke hvor lenge vi har igjen noen av oss, men om du er kristen, så må du her og nå stå opp for Bibelen så du kan få høre når du kommer hjem «vel gjort du gode og tro tjener, gå inn til den herlighet som er forberedt deg» istedenfor «Gå bort fra Meg, for Jeg vet ikke hvem du er du som forkaster Min Fars lov Moseloven».