Kristnes vanskelige spørsmål

september 8, 2022
Kristnes vanskelige spørsmål

De vanskelige spørsmålene

Har du noen gang lurt på om du er frelst og har Den Hellige Ånd? Kanskje du også har spurt deg selv, hvordan vet jeg sikkert at de åndelige opplevelsene jeg har kommer fra Den Hellige Ånd? Vi går alle gjennom slike perioder i livet hvor vi stiller oss selv disse spørsmålene, eller når vi møter misforståelser blant andre kristne. 

Bibelen har svaret

Når vi blir fristet til å spørre om vi er frelst og har Den Hellige Ånd, eller vi stiller oss undrende til om en åndelig opplevelse er fra Gud, så har vi to valg. Vi kan enten svare på de spørsmålene ut ifra hva mennesker rundt oss måtte mene og hva vi tror, eller vi kan svare på de spørsmålene ut ifra hva Bibelen faktisk sier. Er vi kristne så er vi forpliktet til å sette Bibelen over hva mennesker rundt oss måtte mene eller hva vi tror er rett. For om Bibelen er Guds ord, så er det hva Bibelen sier som må bety noe selv om det krever at vi endrer vår egen teologi eller sier oss uenige med mennesker rundt oss.

Hvem som er født på ny, iflg.Bibelen

Bibelen forteller meg i 1.Johannes 4:2-3 og 4:15 at hver den som sier Jesus er Kristus, Guds Sønn født i kjød har Den Hellige Ånd. Denne personen er født av Gud og er i Gud. Så om vi kun skal forholde oss til disse versene, så vet vi at den som tror Jesus Kristus, Guds Sønn født i kjød har Den Hellige Ånd, er født på ny og frelst.

Men hva betyr det egentlig å tro og bekjenne/si at Jesus er Kristus,si  Guds Sønn født i kjød?

Noen vil si det er så enkelt som å si høyt «Jesus er Kristus, født som ett menneske, han er Guds Sønn.» Men problemet med en slik forståelse er at da ville vi sett andre i Bibelen som gjorde akkurat dette og som var frelst. Istedenfor leser vi f.eks om Skivas syv sønner som trodde det var så enkelt, men Bibelen forteller oss at de var ikke frelst samme hva de sa.

Nøkkelen til å forstå dette er å vite hva det vil si å være i Jesus Kristus.

Er du i Jesus?

Vi leser i 1.Johannes 4:2-3 og 4:15  at den som bekjenner Jesus som Messias og at Jesus er født av Gud er i Gud og har Den Hellige Ånd.

I 2.Johannes 1:9-11 står det at hver den som forlater Kristi lære er har gått ut av Gud har ikke Gud og har ikke Faderen og Sønnen. Så nå skjønner vi at for å være i Gud og ha Den Hellige Ånd, så må vi iflg.Bibelen leve etter Kristi lære.

Neste spørsmål blir da; hva er Kristi lære?

Elsk hverandre, Kristi lære og bud

Mange vil svare Johannes 15:12, elsk hverandre og det er rett. For Jesus sin lære er at vi skal elske hverandre. Men leser vi hele kapittel 15 i Johannes evangeliet, så sier Jesus også elsk hverandre slik jeg elsker min Far. Så vi forstår at Kristi lære om å elske hverandre er identisk med hvordan Han levde sitt liv fordi Han sier her i kapittel 15, slik jeg elsker dere, slik jeg elsker Min Far, slik skal dere gjøre.

Men hvordan elsker vi Gud og hverandre?

Vi elsker ved å være i Jesus

I 1.Johannes 2 leser vi at den som sier han er i Kristus, må leve livet sitt slik Jesus levde sitt liv.  Det står også at han som er i Kristus er fullkommen i kjærlighet.

Det å elske Gud og hverandre er å imitere Jesu liv og ha Han som forbilde i alt hva vi gjør. Vi skal elske som Han elsker først Gud også vår neste i den rekkefølgen på samme måte som Han elsker først Gud også sin neste.

Men vi har fremdeles ikke svart på spørsmålet, hvordan elsker vi Gud og hverandre?

Vi leser i 1.Johannes 2:29, 3:4 at den som elsker Gud og hverandre gjør rettferdighet slik Jesus gjorde rettferdighet. Så går Bibelen videre til å forklare hva rettferdighet er når den sier den som er i Jesus synder ikke, for synd er lovbrudd. Så vi forstår at den som elsker og er i Jesus gjør rettferdighet ved å holde loven slik Jesus gjorde.

Det er derfor Bibelen sier i 1.Johannes 5:18 at den som lever slik Jesus levde, lever rettferdig og den onde kan ikke røre han.

Nå skjønner vi hva det vil si å bekjenne Jesus.

Å bekjenne Jesus er

Det å bekjenne at Jesus er Kristus, Guds Sønn født i kjød er hva du gjør når du lever ditt liv i kjærlighet til Gud Fader først også din neste.

Det å bekjenne at Jesus er Kristus, Guds Sønn født i kjød er hva du gjør når du elsker Gud og din neste slik Gud vil vi skal, slik Jesus levde, etter den skriftlige Moseloven.

Det å bekjenne at Jesus er Kristus, Guds sønn født i kjød er hva du gjør når du av kjærlighet til Gud velger å leve etter loven slik Jesus av kjærlighet til Gud levde etter loven.

Ifølge Johannes er du frelst og har Den Hellige Ånd når du

Johannes sier til oss at når din kjærlighet til Gud og din neste motiverer deg til å holde den skriftlige Moseloven, så er du frelst og har Den Hellige Ånd.

Om du noen gang igjen tviler på om du er frelst, eller om du har Den Hellige Ånd, så trenger du ikke gjøre noe annet enn å sjekke ditt eget liv. Spør deg selv, holder jeg loven av kjærlighet til min Far i himmelen?

Om svaret er ja, så er du frelst og har Den Hellige Ånd uavhengig av hva du føler eller andre måtte mene for Bibelen kan ikke lyve. Men Bibelen kan heller ikke lyve om at vi kan miste frelsen.

En advarsel fra Johannes

I 2.Johannes 1:9-11 gir Johannes oss en viktig advarsel: Han sier her at den som har forlatt Kristi lære har falt ut av Gud og har mistet Sønnen og Faderen. De er ikke lengre ett med Gud, de har ikke lengre Den Hellige Ånd og har derfor mistet frelsen.

Hva er Kristi lære?

Nå vet vi hva Kristi lære er iflg.Johannes, det er: Elsk Gud ved å holde Moseloven, elsk din neste ved å holde Moseloven.

Da skjønner vi hva Johannes sier her, han sier om du forlater Moseloven, så har du falt ut av Gud og mistet sønnen og faderen. Da er du ikke lengre ett med Gud og har mistet frelsen. Hva Johannes sier her er identisk med hva Gamle Testamentet lærer oss i 5.Mosebok 13 og hva Jesus sier i Matt 7:21-23.

Har du forlatt Kristi lære? Å forlate Kristi lære i denne sammenheng beskriver Johannes som å bli villedet vekk fra den. Har du blitt villedet vekk fra Kristi lære, så er det ikke den utilgivende synd. Du kan fremdeles, om du vil, snu om og komme tilbake til enheten du en gang hadde med Jesus hvor den onde ikke kan nå deg lengre. (1.Johannes 5:18) Men dette er ett valg du må ta selv, ikke ett valg noen kan ta for deg. Bare ikke la det gå så langt at du til sist får høre «gå bort fra Meg, for Jeg kjenner deg ikke, du som lever uten Tora» (Matt 7:21-23)

Hva loven ikke er

Når vi nå er inne på hva Johannes sier om loven, så er det viktig at vi vet hva loven ikke er.

Bibelen er skrevet for oss, men ikke til oss, og om vi glemmer denne viktige forskjellen så vil vi fort få det inntrykk at loven er f.eks håndvask før måltid (Matt 15:2) eller at en Jøde blir uren av å gå inn i huset til en hedning (Apg 10:28). Men om vi husker denne forskjellen, så vil vi med en gang vite at disse og andre bud i Bibelen (som f.eks umiddelbar omskjærelse og Peter som trodde han ikke hadde lov til å spise med en hedning) har ingenting å gjøre med den skriftlige Moseloven og Kristi lære.

Den skriftlige Moseloven derimot kan enklest summeres opp i:

Vær ett medmenneske, men aldri på bekostning av din kjærlighet til Gud.

Hvordan blir jeg frelst

Det neste naturlige spørsmålet er:

om dette er hvordan jeg holder meg frelst, hvordan blir jeg frelst?

Jesus og Paulus svarer begge på dette spørsmålet:

Omvend deg først fra lovløshet tilbake til lov, så blir du født på ny. Dette gjør du ikke for å få noe av Gud, du gjør det fordi du elsker Gud.  Å bli født på ny vil ikke kunne forsone deg med Gud. Derfor må du i tillegg til omvendelse, også velge å tro på at Jesus døde for din synd, ble begravd og sto opp igjen.

Men kan vi omvende oss?

Til sist, mange er av den forståelsen det er umulig for oss å omvende seg fordi vi ble født inn i synd og kan ikke annet enn å synde.

Vi har nettopp lært at Jesus sier vi kan omvende oss og vi skal omvende oss fra å leve lovløst.

Når vi møter på en konflikt mellom hva og/eller andre tror er sant og hva Bibelen faktisk sier er sant, så har vi to valg. Vi kan velge å sette Bibelen til side for hva vi eller andre tror er sant, eller vi kan velge å sette hva vi eller andre tror er sant til side for Bibelen. Om vi setter Bibelen til side for hva vi eller andre tror er sant, så er vi ikke noe bedre enn fariseerne som Jesus sa tilba Gud forgjeves fordi de satte Guds lov til side til fordel for sine egne tradisjoner. Så om vi tror vi ikke kan omvende oss, men Bibelen sier vi kan og vi skal, så må vi velge å si oss enige med Bibelen. Skulle vi velge å tvilholde på at vi tror vi ikke kan omvende oss, når Bibelen er uenig med oss, så advarer 2.Johannes 1:9-11 oss og sier vi har falt ut av Kristi lære og vår enhet med Gud.

Har du falt ut av din enhet med Gud?

Du kan alltids omvende deg om du vil og komme tilbake. Men det er og blir til sist ett valg bare du kan ta, ett valg mellom å leve på avstand fra enheten med Gud og få høre: gå bort fra Meg for jeg kjenner deg ikke (Matt 7:21-23) eller omvende deg tilbake til Kristi lære å bli ett med Han igjen.

Hvordan vite hva som er fra Gud og ikke fra Gud

Det siste vi trenger å se på er hvordan vi kan vite sikkert at den åndelige opplevelsen du har er fra Den Hellige Ånd.

1 og 2 Johannes brev forteller oss at vi skal se på resultatet av hva vi opplever. Om det gir oss større lyst til å vise vår kjærlighet til Gud og vår neste gjennom å følge loven, så vet vi det er fra Gud.

Om våre åndelige opplevelser eller «nye åpenbaringer» ikke gir oss større lyst til å følge loven, eller de oppfordrer oss til å gjøre noe som loven forbyr, så vet vi sikkert det er en uren ånd som står bak.

Men hva da med åndelige opplevelser som kommer gjennom andre? Hvordan skal vi vite sikkert at de er fra Den Hellige Ånd?

Lever de selv i kjærlighet til Gud og sin neste ved å følge loven, så er det en ekte opplevelse fra Den Hellige Ånd. Oppfordrer de oss til ikke å vise vår kjærlighet til Gud og vår neste i lydighet til loven, så er det ikke fra Den Hellige Ånd slik som vi kan lese om i Matt 7:21-23.