Kan vi gjøre oss fortjent til frelsen?

desember 14, 2020
Series: Frelse

Speaker: Ernie Hume

Om jeg ville gi deg en bil helt uten betingelser, så ville det bety at du var eier av den bilen enten du likte det eller ikke. Ditt navn ville stå i papirene og du ville være fri til å gjøre hva du ville med den. Du kunne kjørt den til vrak, brukt den i ett bankran, eller bare latt den stå å støve ned i garasjen og jeg ville ikke hatt rett til å si noe på det fordi du fikk den uten betingelser. Når vi gjør noe uten betingelser, så ligger det i det uttrykket at den som får noe uten betingelser er fri til å gjøre hva de vil med det, men også at de er tvunget til å ta i mot enten de vil eller ikke.

Tror du vi kan gjøre oss fortjent til frelsen eller er frelsen uten betingelser?

Det er her vi mennesker ofte roter det til for oss fordi vi stoler mer på hva pastoren vår sier, enn hva Bibelen sier. Vist du sier at frelsen er uten betingelser, så må det bety at alle på jorden er frelst enten de vil det eller ikke siden Johannes 3:16 sier Jesus døde for alle. Men enten du tror Moseloven gjelder for deg eller ikke, så vet også du at det er ikke tilfelle. Du er nødt til å ta imot Jesus for å bli frelst, men om du er nødt til å ta imot Jesus for å bli frelst, så er jo frelsen ikke lengre uten betingelser. For da må du gjøre noe selv for å bli frelst, du må ta i mot og på den måten kan man si at du kan gjøre deg fortjent til frelsen siden du kan si du har tatt imot og det har gjort deg frelst.

Men hvordan tar du imot Jesus?

Den eneste som kan svare på dette er Bibelen, og svaret finner vi i Rom 10:13 og 2.Tim 2:19.

I Rom 10:13 sier Paulus til oss, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og i 2.Tim 2:19 sier Paulus, alle som påkaller Herrens navn må med en gang omvende seg fra lovløshet.

Så iflg Paulus, betingelsene for å bli frelst er 1.påkall Herrens navn, 2.Omvend deg fra lovløshet.

Hva mener Paulus med lovløshet?

Om vi leser litt lengre i 2.Tim, så finner vi svaret i 3:15-16, her står det: Helt fra du var liten har du kjent og lest de skriftene som gjør deg vis til frelse gjennom Messias Yeshua. For disse skriftene er skrevet av Yehovah, og lærer oss hvordan vi skal leve lovlydig.

Hva er det Paulus sier her?

Det at Timoteus har kjent de skriftene som gir frelse helt fra han var liten forteller oss at Timoteus var jøde. Jødiske gutter lærer Moseloven fra de er 3-4 år gamle, så det Paulus egentlig sier her er at fra du var liten så har du lest Moseloven som gir deg frelse gjennom Messias Jesus. for Moseloven er gudommelig og lærer oss hvordan vi skal leve lovlydig.

Så selv om Paulus sier at betingelsene for frelse er 1.Påkalle Herrens navn, 2.Omvend deg tilbake til Moses, kan vi da tolke Paulus dithen at han mener Moseloven frelser oss?

Nei, det er ikke det Paulus sier for han begynner med å si at hver den som påkaller Herrens navn. Sagt på en annen måte, Paulus begynner med å si at hver den som tar imot Jesus blir frelst, men OM du tar imot Jesus så må du med en gang omvende deg tilbake til Moses ellers er ikke du frelst. Derfor er det at han sier til Timoteus at Moseloven gir deg frelse gjennom Messias Jesus.

Dette er samme som Jakob sier i Jakob 2, at om vi sier vi tror på Jesus men ikke lever i lydighet til Moses så er ikke vi frelst. Men dette er også hva Jesus selv sier i Matt 7:21-23, alle de som kaller Han for Herre men forkaster Moses vet ikke Han hvem er.

Så hvordan tar du imot Jesus, iflg.Paulus?

Du forstår at du er lovløs fordi du har brutt Guds lov Moseloven. Så bestemmer du deg for å omvende deg tilbake til Moses, Moseloven sier du må ofre for dine gamle synder. Tempelet er borte, så den eneste måten å gjøre det på nå er å tro på hva Jesus gjorde for deg på korset. Men om du omvender deg tilbake til Moses og ofrer for din synd ved å tro på at Jesus døde for deg, så er du frelst.

Men…kan vi gjøre oss fortjent til frelsen?

Når Israelittene ble frelst ut av Egypt, så hadde ikke de gjort seg fortjent til det. De ble frelst pga ett løfte gitt til Abraham, men for å ta del i det løftet, så måtte de omvende seg til Moses og gjøre som han sa. Han ledet de ut av Egypt og tok de med til Sinai fjellet, der fikk de i detaljer beskrevet hva Gud forventer av dem nå som de er frelst. Der ble de stilt på valg om de vil fortsette å være frelst eller ikke, om de vil fortsette, så måtte deres frelse vise seg i lydighet mot Moses.

Israelittene kunne ikke gjøre seg fortjent til å bli frelst fra Egypt, vi kan ikke gjøre oss fortjent til å bli frelst. Frelsen fra Egypt, og frelsen på korset er pga løftet gitt til Abraham. Men om vi vil ta del i det løftet, så må vi i likhet med de i Egypt omvende oss til Moses og gjøre som han sa. En del av det er å ofre for våre tidligere synder gjennom tro på korset og Jesu offer. Da, og bare da, er vi frelst om vår tro viser seg i lydighet mot Moses.