Lys i enden av tunnelen

juli 15, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Jakob 2:14-15, leser vi:

«Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.»

Ingen av oss liker å være syk, spesielt ille er det når det rammer noen du er glad i. Noen ganger er sykdom mer enn bare en plage, det kan også være en kilde til konstant bekymring og frykt når vi ikke ser noen endring eller lys i enden av tunnellen. Vi som er kristne er ikke fritatt fra det å bli syk, eller fra det å se noen vi er glad i bli syk. Fordi vi er mennesker vi også, så vil vi av og til bli rammet alt fra influensa til kreft, og vi vil som alle andre se våre nærmeste lide under alt fra influensa til kreft og verre ting. Hvordan forventer Gud at vi skal takle noe slikt?

Svaret finner vi i Jakobs brev 2:14 hvor det står hva vi skal gjøre. Vi skal kalle til oss menighetens eldste, de skal be for oss, salve oss med olje i Herrens navn og deres tro skal helbrede oss. La oss lese dette en gang til, det står nemlig ikke at deres tro kanskje skal helbrede oss. Det står at deres tro skal helbrede oss og Yehovah vår Gud skal reise oss opp igjen. Om vi er syk fordi vi har syndet, så skal våre synder bli tilgitt.

Kan vi bli syk pga synd i våre liv? Ja, Bibelen er tydelig at synd kan føre til sykdom (5.Mosebok 28:14-64, Matt 9)

Hvor mange av oss har blitt bedt for og salvet av menighetens eldste, men vi er fremdeles syk eller til og med blitt verre?

Vi har alle sammen gått frem på ett møte blitt bedt for av menighetens eldste uten å bli frisk. Hvorfor er vi ikke blitt frisk når det står i Bibelen vi skal bli frisk? Fordi de eldste som har bedt for oss er ikke eldste iflg.Bibelen.

Hvem er de eldste i menigheten iflg Bibelen?

1.Tim 3 sier menighetens eldste er menn eller kvinner som lever sine liv etter Moseloven. De fleste menigheter i dag har for lenge siden bestemt at Yehovah, Jesus, Apostlene og Paulus løy når de sa at Moseloven gjelder for oss fremdeles. Så om du har blitt bedt for av noen som har forkastet Moseloven, så har ikke du egentlig blitt bedt for av menighetens eldste. De som ba for deg var noen som lever lovløst i synd og som ikke har rett til å bære tittelen eldste i en menighet.

Jakob 2:14-15 sier også at vår helbredelse er avhengig av de eldstes tro, ikke av vår tro. Er ikke dette befriende å lese? Bibelen sier du trenger ikke ha en sterk tro for å bli helbredet, derimot sier den at de som ber for deg må ha en sterk tro for at du skal bli helbredet. Hvorfor er dette viktig? Fordi Bibelen sier i 5.Mosebok 28:1-14 at om vi holder Moseloven, så lover Yehovah å høre våre bønner og møte våre behov. Så når noen som holder Moseloven ber for deg, så må de ha tillit til at Yehovah hører deres bønner og gjør det Han har lovt å gjøre.

Det er mulig å leve rett etter Moseloven i alt hva man gjør, men samtidig ikke ha noe tillit til at Yehovah er istand til eller villig til å gjøre det Han har sagt.

Hvorfor er du ikke blitt helbredet når du søker forbønn hos menighetens eldste?

Fordi du har ikke gjort som Bibelen sier, den sier du skal gå til de som holder Moseloven og tror Yehovah holder sine løfter. La de be for deg så deres tro kan reise deg opp, da skal du bli helbredet.

Betyr det at vi er garantert helbredelse bare vi blir bedt for av noen som holder Moseloven? Bibelen sier du skal bli helbredet om du blir bedt for av noen som holder Moseloven. Så svaret er ja, vi er garantert helbredelse men vi er ikke garantert helbredelse slik vi vil eller når vi vil. Om vi låser oss fast til en bestemt måte å bli helbredet på eller tidspunkt for når det skal skje, så kan vi gå glipp av hele helbredelsen slik som nesten skjedde i 2.Kongebok 5.

I 2.Kongebok 5 kommer Naaman til profeten Elisha for å bli helbredet av spedalskhet. I en blanding av stolthet, arroganse og forutintatthet forventer Naaman å bli helbredet på en bestemt måte. Når Elisha ikke gjør slik som Naaman forventet, så blir Naaman så sint at han nesten går glipp av hele helbredelsen sin og reiser tilbake til hjemlandet. Det er ikke før noen av hans nærmeste tjenere klarer å overtale han til å gjøre slik Elisha sa at Naaman faktisk blir helbredet.

De fleste av oss er ikke så forskjellig fra Naaman. Om vi blir syk, så gjør vi oss opp vår mening om hvordan vi skal bli frisk. Vi tror at om bare den og den predikanten gjør det akkurat slik vi vil, så blir vi garantert frisk og det er helt umulig for de fleste av oss å forstå at Yehovah kan helbrede gjennom leger. Som i eksemplet fra 2.Kongebok 5 advarer oss om, Yehovah lover oss helbredelse men Yehovah reserverer seg retten til å bestemme hvordan helbredelsen skal skje og når tid den skal skje. Så selv om vi  er garantert helbredelse så er ikke vi garantert å bli helbredet slik vi vil bli helbredet. Vi må derfor være åpen for å bli helbredet slik Yehovah vil og når Han vil.

Dette betyr at en helbredelse kan komme i mange former, det kan komme gjennom leger og medisin, gjennom ett mirakel eller en kombinasjon av begge. Det kan skje øyeblikkelig, over tid, eller først over tid også avsluttes med ett gigantisk mirakel. Vi må ikke være som Naaman som nesten mistet sin helbredelse fordi han ville bestemme hvordan det skulle skje og når tid det skulle skje.

Men hvorfor må vi bli bedt for av noen som holder Moseloven? Er det ikke nok å bli bedt for av en vanlig kristen som har tatt imot Jesus?

Bibelen sier i 1.Pet 3:12 at Yehovah hører bønner bedt av de som holder Moseloven, men Han snur seg vekk og vil ikke høre bønnene til de som bryter Hans lov. I 1.Johannes står det at vi er ett med Yeshua (Jesus) om vi holder Moseloven og i evangeliene sier Yeshua at er vi ikke ett med Han så kan vi ingenting gjøre.

Å bli bedt for av noen som forkaster Moseloven er da like dumt som å gå til behandling hos noen som ikke har en skikkelig lege utdannelse og ikke vet hva de holder på med.

Sykdom er noe herk, og det kan lett bli til en konstant kilde til bekymring og uro. Men vi som er kristne vet at Yeshua beseiret sykdommen på korset og åpnet opp døren igjen for at Yehovah vår helbreder kan lege oss i kropp, sjel, sinn og ånd når vi omvender oss fra lovløshet til lov og lar oss forsone med Han gjennom korset.

Sykdom er beseiret, og du kan få ta del i den seieren Yeshua vant over sykdom om du vil omvende deg fra lovløshet til lov og la deg forsone med Yehovah gjennom korset. Men dette er ett valg du må ta, ingen kan ta det for deg. Så ta det rette valget i dag, si nei til sykdom og ja til Yehovah din lege ved å omvende deg fra lovløshet til lov, bli forsont med Han gjennom korset og søk forbønn fra andre ekte eldste. Da skal du bli helbredet. (Jak 2)