Manglende kunnskap om Hebraisk kan koste deg frelsen

august 29, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I Johannes 6:54, leser vi; Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Den kjente reformatoren Martin Luther (1483- 1536) sa en gang: Hebraisk er det beste språket av alle med det rikeste ordforråd. Om jeg var yngre, så ville jeg lært meg Hebraisk fordi ingen kan egentlig forstå Bibelen uten å kunne lese Hebraisk. For selv om Ny Testamentet er skrevet på Gresk, så er det fylt opp  av Hebraiske ord og uttrykk. Det er derfor rett å si at Hebreerne drikker fra kilden, Grekerne fra elven som kommer fra kilden mens de som snakker Latinsk fra det stillestående illeluktende vannet. 

Forstod du hva Martin Luther egentlig sier her?

Det Martin Luther egentlig sier her er at om vi vil forstå hva Jesus, Paulus og Apostlene lærte så må vi kunne Hebraisk eller ihvertfall ha en viss kunnskap om Hebraiske ord, uttrykk og kultur. Kan vi ikke Hebraisk og har ingen kunnskap om Hebraisk kultur, ord og uttrykk, så sier Martin Luther at det er umulig for oss å forstå Ny Testamentet.

Hvordan forstår du Johannes 6:54?

Vanlig kristen forståelse er at den som er ekte frelst, som tror på Jesus som sin Herre og Frelser og tar nattverd, har evig liv.

Men om vi leser Johannes 6:54 på Hebraisk, så gjenkjenner vi med en gang at dette å spise mitt kjød og drikke mitt blod  er ett idiom m.a.o ett Hebraisk uttrykk som egentlig betyr noe annet. Det Jesus egentlig sier her er at den som tar imot hele Meg, hele Min personlighet og hele Min lære har evig liv.

Hva lærte Jesus oss mens Han gikk her på jorden?

Matteus 23:2-4, 7:21-23, om dere er mine disipler og følger Meg så skal dere følge Moseloven slik Jeg gjorde.

Med andre ord, det Jesus sier her i Johannes er at om vi vil ha evig liv, så må vår tro på korset vise seg i lydighet mot Moses. Om vi ikke følger Moseloven, så har ikke vi tatt imot Jesus Kjød. Har vi ikke tatt imot Jesu Kjød og spist det, men kun drukket Hans Blod, så har ikke vi evig liv.

Har du spist Hans kjød og drukket Hans Blod, omvendt deg til Hans lære om å følge Moses og du tror Han døde for deg, så du har evig liv?