Sett Han først

mai 24, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I Matteus 6:25:34, leser vi «søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så blir det gitt dere alt dere trenger.»

Her i Bibelen står det at om vi søker først Guds rike, og Guds rettferdighet, så blir vi gitt alt vi trenger. For ett fantastisk løfte å begynne uken med, Gud vil gi oss hva vi har behov for så lenge vi gjør 2 ting: Søke Han og Hans rettferdighet. Men hvordan gjør vi det? Hvordan søker vi Guds rike og Hans rettferdighet?

De fleste av oss har hørt det sagt at vi er rettferdige av nåde ved tro og vi må aldri noen gang prøve å bli rettferdige på noen annen måte. Så om vi bare vil tro Jesus døde for vår synd, så søker vi Guds rettferdighet fordi Jesu rettferdighet tilregnes oss av tro. Derfor tenker de fleste av oss at så lenge vi er frelst, så søker vi Guds rike og Hans rettferdighet. Men hva om dette er feil? Hva om det ikke var dette Jesus mente i Matt 6:25-34?

Den eneste i hele verdenen som kan fortelle oss om dette er en feil eller rett forståelse av det å søke Guds rettferdighet på er Bibelen. Så la oss se, i Guds ord, hvordan Bibelen definerer Guds rike og det å søke Hans rettferdighet.

I motsetning til hva vi har fått hørt forkynt, så sier Bibelen at vi blir rettferdige av hva vi gjør. I 1.Johannes, Jakobs brev, Romerbrevet så sier Bibelen det samme at når vi følger Moseloven så gjør vi rettferdige gjerninger og den som gjør rettferdige gjerninger er rettferdig for Gud. Så hele konseptet at vi blir rettferdig av nåde ved tro finnes ikke i Bibelen, Bibelen sier det motsatte, vi blir rettferdig når vi følger Moseloven. Men om dette er tilfelle, hvor blir det av korset i Bibelen? Fordi det begynner nesten å høres ut som om Bibelen sier vi kan bli frelst ved å holde loven?

Bibelen er veldig klar på at vi kan ikke bli frelst ved å holde loven, frelse er nåde, men når Yehovah frelser oss av nåde så forventer Han at vi skal ville leve rettferdig. Om vi ikke lever rettferdig ved å følge Moseloven etter frelsen, så sier Bibelen i 1.Johannes og Jakob at vår tro på korset kan ikke frelse oss. Så om du tror Jesus døde for deg, men du forkaster Moseloven, så er ikke du rettferdig i Guds øyne og din tro på korset er død og kan ikke frelse deg. Men om du forkaster korset og tror på Moseloven, så er du rettferdig i Guds øyne her på jorden men du kan ikke ha noe samvær med Gud fordi du er i Hans øyne uren. Derfor trenger vi både korset og loven.

La meg forklare dette litt nærmere for deg: I Moseloven så står det at blodet fra bukker og kalver kan sone ubevisst synd, og Moseloven er helt klar på at Guds folk vil fortsette å synde ubevisst. Moseloven forventer derfor ikke perfeksjon, men den forventer at vi er ærlige og innrømmer at vi har syndet selv om vi ikke vil synde. Når vi innrømmer det, så sier Moseloven at vi blir tilgitt og forsont med Yehovah gjennom ett offer i tempelet. I Moseloven så er det som sagt forventet at vi skal synde ubevisst, men samme som i 1.Johannes brev, så står det at den som tilhører Yehovah er utav stand til å synde bevisst. Så Moseloven sier samme som i Ny Testamentet, en frelst person kan ikke bestemme seg for bryte Moseloven, men om han eller hun allikevel gjør det så er de redningsløst fortapt og kan aldri komme tilbake til Gud.

Det er nemlig slik at i Moseloven, så kan ikke bevisst synd sones. Men vi vet alle og enhver av oss at vi har alle på ett tidspunkt i våre liv syndet bevisst. Den dagen du bevisst valgte å f.eks lyve, så stengte Yehovahs lov døren for deg og gjorde det umulig for deg å komme tilbake til Han. Det står nemlig i Moseloven at når vi er utro mot Yehovah så er det forbudt for Han å ta oss tilbake. Bevisst synd er utroskap mot vår Gud, og da blir det forbudt for Han å ta oss tilbake.

Samtidig så sier Bibelen at Yehovah vil gi oss en ny mulighet fordi Han elsker oss. Men Han kan ikke omgå sin egen lov, Han kan ikke sette den til side. Så det Han gjorde var at Han sendte Yeshua (Jesus) som er både 100% menneske og 100% Gud samtidig som Han ikke er Yehovah Faderen. Når Yeshua kom, så brukte Han 3 år på å lære oss hvordan vi skal leve rettferdig og følge Moseloven. Så gikk Han til korset og døde for oss. Når Han døde som Gud, så sier Paulus i Romerbrevet at vi som er den utro ektefellen er ikke lengre skyldig i utroskap når vår første ektefelle (Gud) er død. Moseloven krever dødsstraff for utroskap, så når Han døde som menneske så tok Han på seg straffen for vårt utroskap og ble adskilt fra Yehovah for oss. Så om vi tror Han døde for oss, så er vi ikke lengre skyldig i utroskap og vi er tilgitt. Nå har vi lovlig rett til å gifte oss på nytt med Yehovah. Om vi da vil tro at Yeshua sto opp fra de døde og vi vil gjøre rettferdige gjerninger slik Han sa (følge Moseloven), så vil Yehovah ta oss tilbake som sitt folk.

Det er derfor vi trenger både korset og loven, og det er derfor det er så farlig å forkaste en av delene.

Så nå skjønner vi hva det er Jesus prøver å si i Matt 6, Han sier   «søk først Guds rike og Hans lov Moseloven, så blir det gitt dere alt dere trenger.» Altså om vi følger Moses sin lov, så sier Jesus at vi blir gitt alt vi trenger. Men, la du merke til hva Jesus ikke sier her i Matt 6? Han sier ikke «søk Meg og Min Fars lov». Istedenfor sier Han «søk Guds rike og Guds lov.» Hva betur det egentlig når Han sier «søk først Guds rike.»?

Å søke først Guds rike betyr søk først Gud. Jo Jesus er Gud, men Han er også veldig klar på at Han er ikke Yehovah Faderen. Han sier f.eks i evangeliene at Han skal gå til min Gud og Hans Far er større enn Han. Vi vet også at Moseloven forbyr oss å tilbe eller søke noen andre enn den Gud som bragte oss ut av Egypt. Og vi vet at Gud heter ikke Gud, Gud er en tittel. Den Gud vi tilber heter Yehovah, det er det navnet Han presenterer seg for når Han møter Moses i Mosebøkene. Derfor kan vi like gjerne oversette dette med «søk først Yehovah og Hans lov Moseloven, så blir alt gitt dere i tillegg.»

Så det Jesus egentlig sier her i Matteus er at om vårt fokus er Yehovah og Hans lov Moseloven, så vil vi få alt hva vi trenger. Og som vi har sett, for å kunne søke Yehovah og Hans lov så er vi nødt til å ha med korset. Korset åpner opp muligheten for oss til å søke Yehovah og Hans lov.

Vil det si at bare vi har Yehovah som vår Gud, følger Moseloven, så vil alle våre behov automatisk fordunste for solen og bli borte?

Hva sier Moseloven om begjær? Moseloven forbyr oss å begjære noe som helst annet enn Yehovah. Hva gjør du vist du har ett behov f.eks for helbredelse? Naturlig nok vil du bli veldig opptatt i tankene dine om at du er syk, og du trenger helbredelse. Det du ikke har, i dette tilfelle helbredelse, får da så stor makt over ditt liv at du blir desperat og deprimert fordi du er fortsatt syk. Når ditt behov får makt over dine tanker, din vilje, dine følelser og blir mer viktig for deg enn Yehovah så begjærer du ditt behov og har gjort det til en avgud. Da har du sluttet å søke Yehovah og Hans rettferdighet, og da vil du ikke få noen ting av Han.

Så det Jesus egentlig sier her i Matteus 6 er at når Yehovah er viktigere for oss enn våre behov, så vil Yehovah gi oss alt hva vi måtte trenge. Sagt på en annen måte; når du er fornøyd med å ha Yehovah og du ikke trenger noen ting annet enn Han, så vil Han gi deg alt hva du har behov for. Når du kan si med ett ærlig hjerte; om jeg aldri blir helbredet, og aldri får mine behov møtt, så er jeg allikevel fornøyd fordi jeg har Yehovah som min Gud er den dagen du vil bli helbredet og få dine behov møtt.

Dette betyr at når du og jeg har ett behov, så må vi ta ett bevisst valg å si til oss selv: Jeg trenger bare Yehovah min Gud og jeg er fornøyd med Han for i Han har jeg min helbredelse, de pengene jeg trenger, den beskyttelsen jeg må ha eller hva det enn måtte være.

Ingen tar dette valget for deg men om du tar dette valget selv, så vil du få se at Yehovah vil helbrede deg, vil møte dine behov på en måte som gjør at du kan si «Yehovah er min Gud og det er ingen andre som Han.»