Moseloven 7

desember 22, 2021

Speaker: Ernie Hume

Velkommen til del 7 i vår undervisning om Moseloven.

Så langt gjennom 6 undervisninger, så har vi ikke funnet ett bud som er umulig for oss å holde. Istedenfor har vi sett gang på gang hvordan Moseloven inneholder bud som de fleste av oss allerede lever etter, inkludert ikke-kristne. Men selv om majoriteten av verdens befolkning allerede følger Moseloven, uten egentlig å være klar over det, så sier Bibelen at om vi forkaster 1 bud så er det som om vi har syndet mot dem alle. Sagt på en annen måte, om vi holder 99% av de budene vi skal men velger ett vekk, så hjelper det ikke at vi holder 99%. Det er enten alle eller ingen, og som vi har sett gjennom 6 undervisninger, så er dette ikke bud som er for vanskelig å holde. Så om det er noen av de du i dag ikke følger, så er det ett valg du har tatt. Det valget vil til sist føre til din fortapelse om du ikke snur om i tide (Matt 7:21-23).

Hvorfor ville noen velge vekk Moseloven når vi ser at alt er veldig lett å leve etter?

Fordi flertallet av kristne sjeldent eller aldri leser Bibelen, og når de gjør, så holde de seg i Ny Testamentet.

Jeg vil derfor utfordre deg til å selv åpne Gamle Testamentet, den Bibelen Jøden Jesus leste. For når alt kommer til alt, ingen kristne i dag kan påberope seg uvitenhet så lenge vi har tilgang til en Bibel.

Du skal ikke myrde  (2.Mosebok.20:13)

Det er en utbredt misforståelse at Bibelen oppfordrer til pasifisme. 2.Mosebok 20:13, men dette er feil. Bibelen tillater både det å ta liv i selvforsvar, for å beskytte noen og oppfordrer under bestemte vilkår til dødsstraff for enkelte alvorlig kriminelle handlinger. Det Bibelen forbyr er mord hvor du dreper fordi du vil det, ikke fordi du må. I Bergprekenen så slår Jesus sammen to bud fra Moseloven, dette og ett som vi skal se senere på, og sier at du skal ikke en gang vurdere å myrde. Men om du gjør, så er du like skyldig som om du hadde faktisk myrdet noen.

En konsekvens av dette er abort ses på som mord iflg.2.Mosebok 20:13.

Har du gjort deg skyldig i mord? Enten ved at du har tatt abort, vurdert å ta det eller kjent på ett så sterkt hat mot noen at du faktisk har vurdert å myrde dem?

Bibelen sier at det du har gjort er galt, men om du vil slutte med å gjøre det, bekjenne det til Yehovah, så vil Han tilgi deg for det. (1.John 1:9) Så om dette gjelder deg, ta imot Hans tilgivelse når du bekjenner det og omvender deg fra det.

Du skal ikke stjele og heller ikke kidnappe noen (2.Mosebok 20:14)

Det er forbudt å ta noe som ikke tilhører deg uavhengig av verdi eller substans. Men betydningen av ordet i Ex 20:14 kan også bety du ikke skal kidnappe, altså du ikke skal stjele ett annet menneske. Dette har derfor en vidtrekkende betydning som må ses i sammenheng med budet om ekteskapsbrudd. Du skal ikke stjele en annen manns eller kvinnes ektefelle. Også her slår Jesus to bud sammen i bergprekenen når Han sier at den som vurderer å stjele en annens ektefelle er like skyldig som den som faktisk gjør det. Men Han sier også i bergprekenen at den som vurderer å stjele sin egen kropp fra sin ektefelle er like skyldig som den som faktisk gjør det.

Den siste setningen der høres kanskje veldig merkelig ut for mange av dere, så la meg forklare den litt nærmere: Paulus sier i brevene sine at ektemannens kropp tilhører hans kone, og hans kones kropp tilhører ektemannen. Så når du gifter deg, så har din kone eller din mann fysisk rett på seksuelt samliv med deg. Om du da vurderer å være utro mot din kone eller din mann, med noen som ikke er gift fra før, så stjeler du ikke noen andres ektefelle. Men det du istedenfor gjør deg skyldig i er å stjele fra din egen ektefelle fordi du tar din kropp som tilhører din ektefelle og gir den til noen som ikke har rett på den.

Men når det gjelder å stjele døde ting, så er det også viktig at vi nyanserer dette litt:

Du har lov å stjele mat, eller hva som er nødvendig for å overleve. Det betyr ikke at det slutter å være galt å stjele, bare fordi du gjør det for å overleve. Men det betyr at det er større synd å miste ditt eget liv, eller å påføre ditt eget liv skade enn å stjele om du må velge mellom disse to. Det betyr ikke at du ikke skal gjøre opp for deg, når du har anledning til det. For senere skal vi se at Bibelen dikterer at den tyv som blir tatt skal betale dobbelt og tredobbelt tilbake. Om du ikke kan betale, så sier Bibelen at du skal jobbe inn det du har stjelt men når du jobber så har du rett til å bli behandlet på en god måte. Sagt på en annen måte, det at du stjal gir ikke den du stjal fra rett til å behandle deg dårlig når du jobber for å gjøre opp for deg.

Det er forbudt å svindle (3.Mosebok 19:13)

Vær ærlig i kjøp og salg og aldri prøv å svindle eller lure noe til deg. Vær ærlig generelt i livet, så sant du ikke må lyve for å berge liv, og forsøk aldri å svindle noe til deg selv om det er til din fordel.

Du skal være fornøyd med det du har og ikke misunne andre (2.Mos 20:14, 5.Mos. 5:18)

Vær fornøyd med det du har fått og ikke misunn naboen din, ikke misunn hans eiendeler, hans liv, hans ektefelle.

Pass på hva du tenker på og hva du ser på (4.Mosebok 15:39)

Her er det budet som Jesus, i bergprekenen slår sammen med budene om du skal ikke myrde og du skal ikke stjele.

Yehovah sier her at vår menneskelige natur er slik at vi trenger å feste blikket og tankene på Hans lov, og Hans lov alene. For om vi lar blikket og tankene vandre, så vil vi bli fristet til å gjøre noe som er galt. Det er derfor Yehovah sier vi trenger å ha fire dusker hengende på alle klesplagg så hver gang vi ser ned, så blir vi påmint at vi er ansvarlig for Yehovah og har sverget på å følge Hans lov. Dette er samme tankegang som når vi blir gift, ringene er ett symbol både for verdenen rundt oss men også en påminnelse til oss selv at vi har lov å sette vår ektefelle først på alle områder av livet. Så når vi blir fristet til å være utro mot vår ektefelle, eller til ikke å tjene vedkommende, så vil ringen påminne oss hva vi har lovt og den pakten vi har inngått med han eller henne. På samme måte vil duskene påminne oss den pakten vi har med Yehovah, så når vi blir fristet til å være utro mot Han, elller ikke å tjene Han, så vil duskene påminne oss den pakten vi har med vår Gud.

Det som er Jesu poeng i bergprekenen, vi har lett for å bli fristet til fall bare ved å la blikket og tankene vandre noen sekunder i feil veg. Mord og utroskap er såpass alvorlige synder, at vi må ikke en gang overveie å gjøre de syndene. Men om vi allikevel gjør det, så regnes det som om vi har faktisk myrdet noen eller vært utro mot våre ektefeller. Vegen til å unngå å falle i slike, og andre synder, er å feste duskene på kroppen så vi blir påmint at vi er i en pakt med Yehovah og skal tjene Han og Han alene.

Vi skal aldri profetere falskt (5.Mosebok 18:20-22)

Som vi har vært inne på før, profeti er både forkynnelse med undervisning fra Bibelen og forutsigelse av hva som kanskje kan skje i fremtiden.

En falsk profet er da iflg.Bibelen en mann eller kvinne som sier ting som skjer og går i oppfyllelse, men som  gjennom forkynnelse oppfordrer sitt publikum til å tjene andre guder eller til å tjene Yehovah på en syndig måte. En ekte profet er en som sier ting som kanskje kan skje og kanskje vil gå i oppfyllelse, men som oppfordrer sitt publikum til å tjene Yehovah i lydighet til Moseloven.

Vi må aldri noen gang profetere falskt, det er en stor synd.

Du skal ikke lage deg ett bilde av noe og du skal ikke tilbe det. (2.Mosebok 20:4)

Hvordan skal vi forstå dette budet?

Det mest åpenbare er «ikke lag noe bilde på noen måte av noen ting for tilbedelse.» Dette får oss med en gang til å tenke på gullkalven og Aarons synd hvor de lagde en kalv av gull og sa dette er Yehovah som bragte oss ut av Egypt. Når vi lager en statue, maler ett ikon, setter opp ett kors eller krusifiks, en menorah eller en Jesus fisk og sier dette er symbolet på vår Gud og derfor hellig, så bryter vi dette budet og gjør samme synd som Aaron. Vi bryter det fordi vi tar noe som er dødt, noe som Yehovah aldri har helliggjort og gjør det til vår Gud eller symbolet på vår Gud. Det samme gjelder når vi sier at Bibelen som den fysiske boken vi holder i hånda er hellig fordi den er Guds ord, eller vi sier at den helgenstatuen, eller jomfru maria statuen er symbolet på vår Gud og hellig, så bryter vi dette budet og gjør samme synd som Aaron. Vi bryter det fordi vi tar noe som er dødt, noe som Yehovah aldri har helliggjort og gjør det til vår Gud eller symbolet på vår Gud.

De fleste av dere forstår den delen av dette budet, fordi det er ganske så åpenbart. Men hva med den andre delen som sier bare «du skal ikke lage ett bilde av noem»? Skal vi da ta ned alle bildene vi har på veggene, bryllups bilder, bilder av barna, bilder av familie også hive det siste Canon kameraet vi egentlig ikke hadde råd til i søpla? Nei, vi har lov til  beholde både kameraet og bildene. Så hva handler da dette budet om?

Denne delen av budet sier at vi må aldri male ett bilde, tegne ett bilde eller lage en skulptur for så å si at det vi har lagd er ett menneske eller er ett dyr og mennesket og dyret kan bare se slikt ut. Ingen i vår vestlige opplyste verden ville gjort noe slikt, fordi vi skjønner jo alle at en skulptur og ett bilde er en død ting. Men har du noen gang tenkt over om du kanskje gjør dette ubevisst?

Når vi i vårt moderne samfunn holder opp ett skjønnhetsideal og sier at slik skal en kvinne se ut, slik skal en mann se ut, så sier vi egentlig at kvinner som ikke ser ut som dette og menn som ikke ser ut slik er ikke en ekte kvinne og en virkelig mann. Sagt på en annen måte, denne delen av budet handler om kroppspress og er ment å fortelle oss at skjønnhetsidealene vi har er egentlig synd. Istedenfor å fremheve en bestemt form av menneske, så må vi heller feire det faktum at mennesker kommer i mange forskjellige former. Noen er tykke, noen er tynne, noen har former, noen er helt uten former og det er slik vi er skapt. Om vi løfter frem ett ideal over ett annet, så synder vi mot dette budet fordi vi sier at det Gud skapte er ikke godt nok.

Ikke tilbe avguder (2.Mosebok 34:14)

Du skal kun tilbe Yehovah din Gud og ingen andre.

Dette betyr Yehovah og Han alene, vi har ikke en gang lov til å tilbe Jesus. Og når vi vet, fra evangeliene at Jesus aldri oppmuntret til tilbedelse av Han (selv om Han er Gud men Han er lavere i autoritet enn Gud Fader) så vet vi at vi gjør rett og følger Hans lære når vi tilber Yehovah og Yehovah alene.

Aldri tilbe Yehovah med noe som er blitt brukt til å tilbe avguder (5.Mosebok 7:26)

Vi har ikke lov til å tilbe Yehovah med noe som er blitt brukt til å tilbe avguder. På dette budet er det lett å gå feil å falle inn i loviskhet.

Mange har med dette budet sagt at kristne kan ikke ha musikk eller instrumenter fordi avguder blir tilbedt med musikk og instrumenter. Men det er ikke det dette budet handler om. Dette budet sier det er forbudt å bruke f.eks Marilyn Manson sitt keyboard og tilbe Yehovah med det, men du har lov til å ta hvilken som helst keyboard som ikke er brukt av en satanist å tilbe Yehovah med det. Men det handler også om at du skal ikke ta kulturelle ting som f.eks en Shaman tromme inn i ditt hus om den er brukt til å tilbe avguder med. Men du kan ta en Shaman tromme som aldri har vært brukt til å tilbe avguder med, men som er solgt for en latterlig høy sum til godtroende turister, inn i ditt hus om du så vil.

Ikke tilbe Yehovah slik andre tilber sine guder (3.Mosebok 18:3)

Vi har ikke lov å tilbe Yehovah slik andre tilber sine guder. Vi har ikke lov til å tilbe med samme musikken de bruker, samme stilen de bruker, eller noen ting annet. Vår tilbedelse av Yehovah skal være slik at alle forstår hvem vi tilber og aldri være i tvil om det.

Aldri profeter i navnet til en annen gud (2.Mosebok 20:13)

Vi har ikke lov til å undervise i navnet til en annen gud, men som vi skal se, så har dette litt uante konsekvenser for oss kristne.

Jesus sa aldri, tilbe Meg selv om det ikke er noe tvil om at Han er Gud. Jesus sa aldri at Han kom for å ta vekk Moseloven, selv om det ikke er noe tvil om at korset er eneste måten vi kan bli forsont med Yehovah. Når kristne underviser fra Bibelen om en Jesus som sier Han er Gud og lik i autoritet med Faderen, en Jesus som kom for å sette oss fri fra Moselovens forbannelse, så profeterer de (underviser de) i navnet til en annen gud og det er synd.

Lytt på alle profeter som oppfordrer deg til å leve etter Moseloven ( 5.Mosebok 18:15)

En sann profet er en som underviser fra den skriftlige Moseloven og lærer andre hvordan de skal leve etter den.

Alle som står frem og sier de er en profet, og som underviser fra den skriftlige Moseloven så andre vet hvordan de skal leve etter, skal vi høre på.

Jesus sier om seg selv at Han er en profet lik Moses, og tilbake i Gamle Testamentet, så sier Yehovah om Jesus at alle som ikke hører på hva Han har å si vil bli holdt ansvarlig for det.

Vi vet at Jesus er en ekte profet, fordi Han i f.eks Matt 22:3-4 sier vi skal følge Moses. Da vet vi at hver den som forkaster Moseloven hører ikke på Han og vil bli holdt ansvarlig for det slik vi ser i Matt 7:21-23.

New Age og horoskoper (3.Mosebok 19:26, 3.Mosebok 19:31, 5.Mosebok 18:10,11)

Vi skal ikke ha noe å gjøre med mennesker som praktiserer hvit eller sort magi, som f.eks wicca.

Vi har ikke lov til å lese horoskoper, eller drive med astrologi.

Vi må aldri bruke magiske formler, amuletter eller gjøre ting basert på tegn som f.eks å lese i teblad, stoppe blod. Det er veldig enkelt for oss kristne å tenke at vi er ikke new age, så vi ville aldri gjort noe slikt. Men når du som kristen sier at korset eller david stjernen du bærer rundt halsen, rosenkransen du bruker når du ber, krusifikset, korset, jesus fisken, menoraen eller den fysiske Bibel boken du holder i hånda er hellig og viktig for deg så bryter du egentlig dette budet. På hvilken måte? Du gjør noe som Yehovah aldri har sagt er hellig til en magisk amulett. Så noe som kan være opprørende for mange men som faktisk står i Bibelen: Føler du at du har bedt om du ikke sier «i Jesu navn Amen»?

Vi kristne griper oss selv ofte i å tenke at vi må avslutte hver eneste bønn med «i Jesu navn, Amen.» Om vi ikke gjør dette, så føles det ikke som om vi har bedt. Så det å si ordene «i Jesu navn» blir som stempel på vår bønn som vi tror garanterer svar.

I Apostlenes gjerninger, så leser vi Skivas syv sønner. Disse så hvilken kraft som fulgte med apostlene når de ba, så de bestemte seg for å påkalle Jesu navn over en demonbesatt mann. Om det var slik vi kristne tror, at bare å si «Jesus» får alle demoner til å adlyde med en gang, så ville Skivas sønner hatt suksess med hva de gjorde. Istedenfor så hører de den demonen snakke til dem, han sier iflg.Bibelen, Jesus vet jeg hvem er, Paulus kjenner jeg, men hvem er dere? Så føk han på dem og julte dem opp. Og i Matteus 7:21-23, så leser vi om mange som sier de har gjort store tegn og under i Jesu navn, men allikevel sier Jesus til dem » gå bort fra Meg, for Jeg kjenner dere ikke.»

Det er ganske åpenlyst (eller det burde ihvertfall være det) at vi kristne har falt i den fellen å bruke Jesu navn som en magisk formel. Dette er forbudt i følge Bibelen, og noe vi kristne må slutte med. For som vi ser fra både Matt 7:21-23 og historien om Skivas sønner, hva du sier har ingen betydning men hvordan du lever er det som er det avgjørende. Demonen kjente Jesus og Paulus fordi de holdt loven, Skivas sønner holdt ikke loven. Jesus forkastet kristne som gjorde store ting i Hans navn fordi de ikke holdt loven. Det betyr ikke at loven frelser oss, men det betyr at om vi er frelst så er vi forpliktet til å holde den slik Jakob sier.

Vi må ikke ta tatovering (4.Mosebok 19:28)

Kristne har ikke lov til å la seg tatovere.

Mange har tatoveringer fra før de ble kristne, så hva skal de gjøre? Alle synder vi begår før vi blir frelst kan tilgis, men vi har ingen garanti for konsekvensene av de blir omgjort. Som f.eks om du myrder noen før du blir frelst, så har du ingen garanti for at den personen kommer tilbake til live selv om du er tilgitt for mord. Slik også med tatovering, du kan om du aldri mer tar nye tatoveringer bli tilgitt men konsekvensen vil være der.

Ikke tilbe ett tre (5.Mosebok 16:21)

Når dette skrives, så er vi bare noen dager fra julaften. Om noen dager til, så vil kristne gå rundt juletreet og synge sanger til det. De vil si at det de gjør er for å tilbe Jesus, fordi de synger sanger om Han, men det de gjør er ikke noe forskjellig fra Israel som tilba en gullkalv.

Når det er sagt, det er en forskjell mellom å gå rundt juletreet i tilbedelse og å ha ett juletre på lik linje med en plante. Det er ikke syndig å ha ett juletre fordi det er tradisjon, men det er synd å tilbe det.

Menn har ikke lov å kle seg som damer og damer har ikke lov å kle seg som menn (5.Mos 22:5)

Bibelen er veldig klar og tydelig, når en mann kler seg som en dame, eller en dame kler seg som en mann, så er det avskyelig i Yehovahs øyne.

Dette handler ikke om å gå med bukser eller skjørt, dette handler om kjønnsforvirring. Så Bibelen gir damer lov til å gå med bukser, og menn lov til å gå i kilt så lenge damer vet de er damer og menn vet de er menn.

Det er her vi kristne skal være veldig oppmerksomme på at Moseloven litt tidligere sier at den som velsigner noen som lever i synd, eller som ikke advarer mot synden de ser andre lever i, er medskyldige. Så når kristne oppmuntrer til kjønnsforvirring, eller ikke sier noe imot det, så ser Yehovah oss som medskyldige i den synden. Om de som er kjønnsforvirret går fortapt, så holder Yehovah oss ansvarlige. Det er ganske skremmende tanke både å bli regnet som medskyldig i synd og å bli holdt ansvarlig for at noen går fortapt.