Moseloven del 12

januar 28, 2022

Speaker: Ernie Hume

Velkommen til del 12 i vår undervisning om moseloven.

Selv om vi også denne gangen skal gå gjennom bud som vi i dag ikke kan bokstavelig følge, så håper jeg du tar deg tid til å lese det allikevel. For som du vil se, så er det en hel rekke av disse vi kan oppfylle ved å følge budets ånd. Bibelen er klar på at vi skal følge budets ånd fremfor budets bokstav om vi må velge.

Alter kan ikke bli bygget av tilhugget stein (2.Mos 20:25)

Alteret i tempelet kan ikke bli bygget av tilhugget stein, kun av naturlig formet steiner. Budets bokstavelig mening gjelder selvsagt kun for alteret i tempelet i Jerusalem. Men budets åndelige mening, som vi kan følge, er at vi skal tørre å være oss selv i tilbedelsen av vår Gud.

Du kan ikke gå opp til alteret på trappene (2.Mos 20:26)

Grunnen for å ikke gå opp til alteret via trappene var så kjønnsorganene ikke skulle være synlige. For å forstå bakgrunnen for dette, så må vi ha i tankene at klesdrakten den gangen var helt forskjellig i forhold til i dag. Om noen hadde gått opp trappen til alteret, så var klesdrakten slik at kjønnsorganene ville blitt synlige. Siden både klesdrakten er forskjellig til i dag og siden dette gjelder tempelet, så kan vi ikke følge dette budets bokstavelige mening. Men vi kan følge budets åndelige mening som er at vi skal ikke gjøre noe i vår tjeneste som vekker anstøt eller får tankene bort fra Gud.

Ikke ta ut pålene fra arken (2.Mos 25:15)

Budets bokstavelige mening er at vi skal ikke ta pålene ut fra arken. Siden budet er knyttet opp til arken og tempelet, så kan vi ikke følge dets bokstavelige mening i dag. Budets åndelige mening er at vi skal alltid ha med oss Yehovah og Hans Ånd hvor vi enn går.

Ikke ta vekk høyprestens brystplate fra hans forkle og ikke la den henge løst (2.Mos 28:28)

Budets bokstavelige mening er direkte knyttet til høyestepresten og tempelet i Jerusalem. Høyestprestens brystplate ble brukt til å kommunisere med Yehovah. Budets åndelige mening er at vi skal alltid ha fokus på at Den Hellige Ånd bor i oss, så lenge vi følger Yehovahs bud.

Ikke ofre fremmed røkelse eler annet offer på gull alteret (2.Mos 30:9)

Gull alteret sto i tempelet i Jerusalem, så vi kan ikke adlyde den bokstavelige meningen av budet. Men den åndelige meningen er at vi kan ikke, og skal aldri tilbe Yehovah på noen annen måte enn det Han selv har sagt.

Olje til å salve med kan kun bli brukt i tjeneste og aldri til å salve noen fremmede (2.Mos 30:32-33)

Olje til å salve med kan bare brukes i tjeneste for Yehovah i tempelet og aldri til å salve noen som ikke er en prest. Dette er budets bokstavelige mening. Men budets åndelige mening er at vi skal ha respekt for det som er hellig ifølge Bibelen.

Ikke bruk oppskriften på røkelse til noe annet (2.Mos 30:37)

Oppskriften for røkelse til bruk i tempelet kan bare brukes for det, ikke for noe annet. Budets åndelige mening her er a vi skal ha klare skillelinjer mellom hva som er hellig og hva som er profant.

Ikke slukk ut ilden på alteret (3.Mos 6:6)

Ilden på alteret for brennofferet må alltid holdes ved like. Dette budet også kan kun følges bokstavelig i tempelet. Men budets åndelige mening er at vi skal alltid holde vårt fokus på å tjene Yehovah og aldri la vår kjærlighet til Han og Hans lov gå ut.

Prester kan ikke gå utenfor det helligste mens de gjør tjeneste (3.Mos 10:7)

Også dette budet kan vi ikke leve etter bokstavelig da det er kun for prester og for tempelet i Jerusalem. Men vi kan følge dens åndelige mening, at vi skal hengi oss helt til tjeneste til Yehovah.

Ikke gå inn idet helligste full eller ta juridiske avgjørelser ( 3.Mos 10:9-11)

Dette budet gjelder prestene i tempelet i Jerusalem, derfor ikke noe vi kan leve bokstavelig etter i dag. Men vi kan leve etter ånden i budet som er at vi skal være edru og ikke under påvirkning av noe hverken psykisk eller fysisk. når vi tilber Yehovah, eller tar viktige avgjørelser.

Pesach lammet skal spises opp og det skal ikke brytes noen bein på det (4.Mos 9:12)

Ekte pesach kan vi ikke feire utenfor Israel, derfor kan vi ikke følge dette budet i dag bokstavelig. Men akkurat dette budet ble til en viss grad oppfylt av Jesus. Jeg sier til en viss grad fordi det ble ikke brutt noen bein på Han når Han døde på korset for oss. Så kan vi oppfylle det åndelige første delen av budet ved å ta imot alt av Jesus, ikke bare hva Han gjorde, men også hva Han lærte oss.

Hold alltid vakt i det hellige (4.Mos 18:5)

Det hellige er i tempelet så vi kan ikke oppfylle den bokstavelige delen av budet i dag. Men Bibelen sier i Ny Testamentet at Den Hellige Ånd bor i oss. Så vi kan oppfylle budets ånd ved å passe på at ikke noe urent og vannhellig får slippe inn i oss hverken fysisk som mat, gjennom syn eller sanseinntrykk.

Ødelegg og brenn opp alle symboler og ting brukt for å dyrke avguder (5.Mos 12:2-4)

Ødelegg alt du har i ditt liv som er brukt til å dyrke avguder med. Om det er bøker, ting, objekter, suvenirer så skal de fysisk ødelegges og aldri brukes til å tilbe Yehovah med.

Dette budet kan vi alle leve etter i dag for det er ikke spesifikk tilknyttet tempelet, Jerusalem eller Israel.

Ikke spis pesach lammet om det ikke er kokt eller om det er kokt i vann, bare om det er stekt over ild.(2.Mos 12:9)

Alle bud knyttet opp til ofringer som pesach lam kan vi ikke følge bokstavelig utenfor Israel. Men vi kan følge budets åndelige betydning gjennom vår tro på Jesus. For ild er ett symbol på soning og renselse for synd, så om vi tror Jesus sonet for vår synd og vi kan bli renset for synd gjennom Hans Blod, så oppfyller vi dette budets åndelige betydning.

En uomskjært, en fremmed, en som er innleid til å gjøre arbeid for deg, en som bor midlertidig sammen med deg kan ikke ete av pesach lammet. (2.Mos 12:43-45)

Selv om vi ikke kan følge dette budet bokstavelig i dag, så viser Paulus oss dette budets åndelige betydning når han knytter dette opp til nattverdsmåltidet. Paulus sier at man må ransake seg selv og se etter om man har tro før man spiser av det og være verdig til å spise av det. Spiser man av det uverdig så blir man fysisk syk sier Paulus som er samme konsekvens som å spise av pesach lammet uten å ha lov til det.

Pesach lammet må spises innenfor huset (2.Mos 12:46)

Det må spises innenfor husets fire vegger. Den åndelige betydningen av dette vil være å sørge for at vårt hus og familie er frelst og vandrer i Herrens veger.

Før du slakter pesach lammet må du sørge for at det ikke er noe gjær i huset (2.Mos 23:18)

Gjær i Bibelen er ett symbol på synd, så selv om vi ikke kan fysisk slakte pesach lammet i dag så kan vi oppfylle dette budets åndelige mening ved å rense oss selv og våre hus for synd.

Ikke la den delen av pesach lammet som skulle være brent opp ligge på alteret til neste dag. (2.Mos 23:18)

For vår del i dag så blir den åndelige betydningen å ta til oss alt av Jesus, både hva Han gjorde og Hans lære.

Ikke gå opp til det helligste uten å bringe ett offer (2.Mos 23:15)

Selv om det helligste er i tempelet i Jerusalem, så knytter Paulus dette budet opp til det å gi til de som lærer deg Bibelen, ber for deg og betjener deg på vegne av Yehovah.

Kun prester kan spise av offeret (2.Mos 29:33)

Også dette budet kan vi ikke følge bokstavelig i dag. Men også her knytter Paulus dette budet opp til at vi skal gi til de som lever av evangeliet og Bibelen.

Du skal ikke ofre gjær og honning (3.Mos 2:11)

Den åndelige betydningen av dette budet er at vår tro skal være ren og ikke en sammenblanding av synd og vranglære.