Moseloven del 2

desember 7, 2021
Moseloven del 2

Velkommen til del 2 i vår undervisning om Moseloven.

I del 1 gikk vi gjennom de 10 bud, og vi fant ut at kvinner, menn, gutter og jenter i alle aldre til alle tider og alle steder er forventet å holde de 10 bud. Vi er ikke frelst fordi vi holder de 10 bud, men om vi er frelst, så forventer vår Gud at vi skal holde de. Om du velger selv ikke å leve etter de 10 bud, så sier Jakobs brev 2 at din tro på korset er død og kan ikke frelse deg. Men om du vil ha en frelsende tro på korset, så sier Bibelen at du holde de 10 bud sammen med resten av budene som gjelder for deg.

La oss nå åpne Bibelen sammen og dykke dypere inn i Ordet for å lære mer om hva Moseloven har å si til oss:

Ikke klag og aldri tvil på Guds godhet

Som vi så sist gang, så sier det første av de 10 bud «Jeg er Yehovah din Gud som bragte deg ut av Egypt, du skal ikke ha noen andre guder enn Meg.» (2.Mosebok 20:2-3). I tillegg til det vi var inne på sist gang, så sier dette budet at ateisme, agnostisisme og kristen tvil på Guds godhet og eksistens er tre like store synder. Hvordan kan agnostisisme og ateisme være en like stor synd som å tvile på Guds godhet og eksistens når man er kristen?

I Hebreerbrevet, så advares vi mot å gjenta Israelittenes synd i ørkenen. Hva var det de gjorde som var så galt? De hadde sett store og mektige mirakler når de gikk ut av Egypt, mirakler mange av oss bare drømmer om. Men med en gang ting ble vanskelig, så begynte de å tvile på om Gud virkelig var med dem lengre, om Han brydde seg om dem og om Han i det hele tatt eksisterte. Det er lett for oss å dømme Israelittene for å gjøre dette, men vi vet alle som en hvor lett det er for oss å gjøre nøyaktig samme synden når livene våre blir vanskelig. Når livet blir hardt og presser på, og vi ikke får bønnesvar med en gang, så er det så alt for lett å gi etter for fristelsen å klage og mistro Gud. 2.Mosebok 20:2-3 sier at det er en stor synd å klage eller tvile på Guds godhet og Hans eksistens, en like stor synd som å si at vi helt sikkert vet at Yehovah ikke finnes.

Helligjør Ditt Navn, ikke Mitt sa Jesus

Om det er en ting som kjennetegner mange av oss kristne, så er det at vi elsker navnet Jesus og vil holde det hellig. Derfor blir vi såret om noen misbruker Jesu navn, for  Jesu navn er dyrebart for oss kristne fordi vi er så takknemlig for hva Han har gjort for oss. Men av og til, så kan vår takknemlighet være sårende for den vi er takknemlig til. I Matteus 6:9-13 siterer Jesus 3.Mosebok når Han sier at vi skal helliggjøre, elske og verdsette Yehovah sitt navn. Om Jesus er vår Herre, så må vi gjøre som Han sa når Han lærte oss å helliggjøre Yehovah sitt navn. Gjør vi ikke dette, så er ikke Jesus vår Herre og vi er ikke en gang frelst siden vi da har valgt lovløshet fremfor rettferdighet og lov. (Matt 7:21-23)

Ta Yehovah sitt ord på alvor og ikke forandre på det eller gjør det mindre viktig

Ganske ofte så hører vi kristne si at Yehovhas løfter til Israel, Yehovahs og Jesus sitt løfte om at Moseloven gjelder så lenge det er en himmel og en jord, ikke gjelder for oss fordi vi er hedninge kristne. Å si at Yehovah ikke lengre mener det Han har sagt, eller å prøve å forandre på hva Han har sagt, eller det å prøve å gjøre hva Han sa mindre viktig, er iflg. 5.Mosebok 6:16, 13:1 og Hebreerbrevet en veldig alvorlig synd. Så når kristne mener Moseloven ikke gjelder i dag, så synder de imot dette budet fordi de kaller Yehovah en løgner. Men det å forandre på hva Yehovah har sagt, prøve å gjøre det mindre viktig eller å si at Han ikke mener det lengre handler også om bønnesvar. For når vi ber om f.eks helbredelse, så må ikke vi si at Yehovah vil ikke helbrede/kan ikke helbrede så lenge vi vet helt sikkert at vi har holdt vår del av pakten som er å leve etter Moseloven. For som vi snart skal se, vi ber og tilber Yehovah ved å leve etter loven ikke så mye med hva vi sier. Så om du holder loven, men tviler på om Yehovah vil helbrede, så sier du egentlig at Yehovah lyver. Om vi vet at Yehovah har lovt oss noe fordi vi holder Moseloven (5.Mosebok 28:1-14) så må vi holde fast på hva Han har lovt selv om vi ikke nødvendigvis ser det med en gang.  Så når du leser i 5.Mosebok 28:1-14 og Matteus 6:25-34 at Yehovah lover å møte alle dine behov, så lenge du lever etter Moseloven, så må du holde fast på dette selv om du ikke nødvendigvis ser det med en gang. For om du ikke gjør det, så blir din vantro en synd imot Yehovah siden du sier at Yehovah ikke mente det Han sa i 5.Mosebok 28:1-14.

Jesus siterte Moseloven i Misjonsbefalingen

Som kristen så kjenner du helt sikkert Misjonsbefalingen fra Matteus 28. La oss først se på hva Misjonsbefalingen ikke sier; den sier ikke «gå ut i all verden og fortell dem at Jeg døde for deres synd.» Istedenfor sier den «gå ut i all verden og lær dem å holde alt det Jeg har befalt dere.» Hva var det Jesus befalte sine disipler? Matteus 23:2-4, Han befalte dem om å følge Moseloven og Han lærte dem å helliggjøre Yehovahs navn Matteus 6:9-13. Det Jesus sier i Misjonsbefalingen er ett direkte sitat av Lev 22:32, vi skal forkynne og helliggjøre Yehovahs navn og lære verdenen å leve etter Moseloven.

Ikke 3 men 1, det får demonene til å skjelve av frykt

Vi kristne tilber den treenige Gud i Bibelen, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Men vi overser ofte det faktum at ordet «treenighet» ikke finnes i Bibelen, og at Jesus i Johannes evangeliet to steder sier Han har en Gud som er Hans Far og Hans Far er større enn Han. Så det er ikke noe tvil, Jesus er Gud, men Jesus er lavere i autoritet enn Gud Fader. Og det er heller ikke noe tvil at Deut 6:4 og Jakob 2:19, sammen med Mark 12:29 alle sier det samme, vår Gud Yehovah er 1 Gud. Og det at Han er 1 Gud er hva som får demonene til å skjelve av frykt (Jakob 2:19).  Så når vi tilber den treenige Gud, så er ikke det Bibelens Gud vil egentlig tilber. Om vi ikke tilber Bibelens Gud, så dyrker vi avguder som er ett brudd på det første budet «Du skal ikke ha andre guder enn Meg.» Nøyaktig hvordan Jesus kan være Gud, men lavere i autoritet enn Faderen, er det ingen som egentlig vet. Men som vi husker fra sist gang, de 10 bud sier at det er en synd å prøve å forstå Gud fullt ut. Av og til, så må vi bare slå oss til ro med at vi ikke forstår hvorfor Gud er slik bare at vi forstår og godtar at slik er det bare.

Hvor er ditt hjerte?

I Markus 12, så sier Jesus at det viktigste budet er å elske Yehovah vår Gud av hele vårt hjerte, all vår sjel og hele vår forstand. Legg merke til at Jesus sier ikke at vi skal elske Han av hele vårt hjerte, all vår sjel og hele vår forstand. Han sier istedenfor at vi skal elske Yehovah Hans Far som er større enn Han. Hvordan skal vi elske Yehovah? Jesus svarer selv på dette spørsmålet i Johannes 14, den som elsker Yehovah holder Yehovahs lov og bud. Det er kun 1 lov som Yehovah har, og det er Moseloven. Det Jesus sier her i Markus 12 er ett direkte sitat fra 5.Mosebok 6:5 som pålegger å elske Yehovah vår Gud.

Ha respekt for Yehovah

I samme kapittel i Markus 12, så sier Jesus at vi skal respektere vår Gud Yehovah. Hvordan respekterer vi vår Gud? Ved å gjøre som Yehovah sier uten å prøve å omfortolke hva Han sa, gjøre det mindre viktig eller legge ord i munnen på Han. Så om Yehovah sa vi skal følge Moseloven fordi vi er frelst, så respekterer vi Han ved å gjøre som Han sa. Hva Jesus sier her i Markus 12 er ett direkte sitat fra 5.Mosebok 6:13 og 10:20

Bli lik Yehovah

Jesus sier i Johannes evangeliet, at fordi Han fulgte kun Hans Fars (Yehovah) sine bud og gjorde bare det Han så Hans Far gjorde, så ble Han elsket av Yehovah. Det Jesus lærer oss her er å imitere Yehovah i alt hva vi gjør, slik som Paulus sa vi skulle imitere Jesus i alt hva vi gjør og slik som Johannes sier at den som påstår å være i Jesus må leve slik som Jesus levde. Det Jesus sier her, i Johannes evangeliet, er ett direkte sitat fra  5.Mosebok 28:9 og 10:20.

Å forkaste Moseloven er å forkaste Misjonsbefalingen

I Misjonsbefalingen heter det: Gå ut i all verden og lær folk å holde det Jeg har befalt dere. Det Jesus gjorde i tre og ett halvt år var å lære disiplene sine hvordan de skulle følge Moseloven. Så sender Han dem ut i verden for å gjøre det samme slik vi ser i Apg 15 hvor de lærer hedninger som blir frelst å følge Moseloven. Misjonsbefalingen er ett direkte sitat fra 5.Mosebok 6:7.

Omskjærelse (kun for menn og noe kvinner bør vite om for mennene i sine liv)

Omskjærelse har alltid vært ett omstridt tema for oss kristne. Men om vi skal ta Bibelen på alvor, så sier den i 1.Mosebok 17:12 at alle guttebarn skal omskjæres på den 8 dag og alle fremmede som tilhører Israel skal omskjæres. Den siste setningen betyr at alle som ikke er født som Jøder i Israel skal også omskjæres. Vi vet også fra Ny Testamentet, at Jesus var omskjært, Paulus var omskjært og omskjærelse er aldri noe vi ser Apostlene kritisere så lenge det er gjort på rett måte både fysisk og åndelig.

Helt tilbake til Makabeer tiden, når Antiochus invaderte Israel, så leser vi hvordan han innførte Greske skikker og kultur blant Jødene. En Gresk kulturell skikk på den tiden var at menn skulle være helt nakne når de drev med sport. Fordi Antiochus hadde forbudt omskjærelse, i tillegg til å forby Moseloven og Yehovahs navn, så prøvde Jødene å skjule sin omskjærelse. Slik omskjærelse gjøres i vår moderne tid, så er det ikke fysisk mulig å skjule noe som helst. Men den gangen ble omskjærelse gjort slik at man kunne skjule at man var omskjært. Fordi mange Jødiske menn prøvde å skjule dette i ett forsøk på å bli Grekere, så innførte Rabbinerene ett krav om at mer måtte skjæres bort så det skulle bli umulig å skjule at man var Jøde. Så istedenfor å bare fjerne en hudflik helt fremst på tuppen så innførte Rabbinerene en regel om at man måtte skjære vekk alt som dekker hodet på penis. Så om man skal omskjæres slik som Bibelen befaler i 1.Mosebok 17:12, så må man først finne noen som vet hvordan man gjorde den gangen.

Som en reaksjon mot Antiochus, så ble omskjærelse noe Yehovah aldri hadde tenkt at det skulle blitt. Det gikk fra å være ett tegn på pakten med Yehovah til å bli så viktig for Israel at de glemte resten av Moseloven. Så på Jesu og Paulus sin tid, så var omskjærelse mye likt med en gang frelst alltid frelst teologien i våre dager. Slik som noen feilaktig tenker i dag at bare vi har «bedt Jesus inn i hjertet» så er vi en gang frelst alltid frelst og da kan vi leve slik vi vil. Slik tenkte de den gangen at bare vi er omskjært så er vi trygge og i rett forhold til vår Gud og vi kan leve slik vi vil.

Det er dette som er bakgrunnen for både Apg 15 og Paulus sine forfølgere. Omskjærelses partiet som forfulgte Paulus var som en gang frelst alltid frelst teologene i dag som insisterer på at bare du har «tatt imot Jesus» så er du trygg. Så til Paulus sa de at han måtte sørge for å få omskjært flest mulig så flest mulig kunne bli frelst. Til det sier Paulus at frelsen ligger ikke i omskjærelsen på kjød, men i omskjærelsen på hjertet og om du må velge som er omskjærelse på hjertet viktigere. Det er derfor Paulus sier at de hedningene som ikke har loven, men som følger den naturlig, er mer omskjært enn de jødene som har loven men som ikke følger den.  Hva mener Paulus med omskjærelse på hjertet? Det Paulus mener her er at det er viktigere å ha ett omvendt hjerte og sinn som følger Moseloven enn å være omskjært på kjød. Men vi ser aldri at Paulus sier vi ikke skal bli omskjært i det hele tatt, bare at det viktigste må komme først og det er omvendelse fra lovløshet til lov.

Også har du i tillegg Moselovens bud om å bevare liv og helse over alt annet som også spiller inn.

For noen så kan en fysisk omskjærelse være farlig for helsen fordi de har underliggende helsetilstander som gjør at de ikke kan utsette seg for ett slikt inngrep. I slike tilfeller sier Moseloven at din helse og ditt liv kommer foran omskjærelse på kjød. Det samme gjelder vist du ikke har penger til å betale for inngrepet, du skal ikke sette deg i gjeld for å bli omskjært fordi det vil gå utover din evne til å ta vare på deg selv og din familie. Kan du ikke ta vare på deg selv og din familie, selv om Yehovah har gitt deg hva du må for å klare det, så sier Moseloven litt senere at du er verre enn en ufrelst. Dette siterer også Paulus senere i sine brever til Timoteus.

Så omskjærelse er ett krav i Moseloven, men ikke ett krav for enhver pris. Og som naturlig er, dette er ett bud som gjelder kun for menn.

Bønn og tilbedelse

Hvordan tror du Yehovah vil bli tilbedt?

På ett vanlig Søndags møte i en vanlig kirke, så tilber vi ved å synge sanger til Jesus og vi forteller Han hvor mye vi elsker Han. Som vi allerede har sett, så sier Moseloven og Jesus at Han ikke vil bli tilbedt slik fordi Han lærte oss å tilbe sin Far Yehovah. Men finnes det en «oppskrift» i Bibelen på rett tilbedelse?

Ja både Moseloven og Jesus er enige om hvordan vi skal tilbe Yehovah.

I 2.Mosebok 23:25 og Johannes 14, sier Moseloven og Jesus at vi tilber Yehovah når vi gjør Hans vilje og følger Hans bud. I 2.Mosebok 23:25 sier Yehovah til og med at fordelen med å tilbe Han slik er at Han vil helbrede oss og velsigne alt vi har.

Men i Leviticus 26:1 forbys vi å be til statuer eller andre avgudsbilder. Her ser vi igjen forbindelsen til de 10 bud, for om du husker de 10 bud, så lærte vi der at vi må aldri begrense Yehovah ved å si at dette ikonet, dette krusifikset, denne statuen er hellig og symbolet på vår Gud. Derfor er det en synd når vi ser katolikker be til Maria eller statuer av helgener. Men det er også en synd når vi ser pinsevenner og lutheranere be til Guds Sønn istedenfor til Yehovah.

5.Mosebok 6:7 sier vi tilber Yehovah ved å tenke på Hans lov og Hans bud. Nå sier det seg selv at ingen kan tenke på flere 100 bud hvert minutt, hvert sekund av vår dag. Det er en fysisk umulighet fordi vi levere i ett samfunn som er så hektisk til tider. Men det er her Jesus kommer oss til hjelp når Han i Matteus 22:37 sier det viktigste budet av dem alle er Guds enhet. Det er også dette vi ser fra Jakob 2:19 er ett så viktig bud at til og med demonene skjelver av frykt for Guds enhet. Så om du ikke kan tenke på flere 100 bud om dagen, så kan du tenke på dette ene som Jesus lærte oss fra Moseloven: Hør Israel, Yehovah vår Gud er vår Gud, Han er en Gud.

I 5.Mosebok 8:10 lærer vi å være takknemlig til Yehovah for den maten vi har fått, etter vi har fått den. Vi kristne gjør det ofte motsatt, vi takker for maten før vi spiser. Men strengt tatt, så sier Moseloven vi skal takke etter maten.

I del 2 av vår undervisning om Moseloven, så har vi i dag lært aldri å klage eller tvile på Yehovah og Hans godhet, selv om vi ikke forstår hva som skjer. Vi har lært å helliggjøre Yehovahs navn og aldri noen gang forandre på hva Han har sagt, tvile på hva Han har sagt eller gjøre det Han har sagt mindre viktig. Når kristne sier at Moseloven ikke gjelder lengre, så synder de direkte mot dette budet. Vi har lært at Jesus siterte Moseloven når Han sendte oss ut med Misjonsbefalingen for å lære andre å holde Moseloven og ære Yehovahs navn. Vi har lært at Yehovah er en, og vi skal elske og ha respekt for Han. Vi har lært at vi må bli lik Yehovah, slik Jesus var lik Han og når vi vet at Yehovah aldri forandrer seg så vet vi at for å bli lik Yehovah i 2021 så må vi følge Moseloven. Vi følger ikke Moseloven for å bli frelst, men fordi vi er frelst. Vi har lært at omskjærelse for menn er aktuelt i dag, men ikke for enhver pris. Og vi har lært at Jesus og Moseloven sier det samme, vi tilber Yehovah når vi følger Hans lov Moseloven.

Av alle disse budene vi har gjennomgått i dag, så kan kvinner, menn, gutter og jenter leve etter alle til alle tider og under alle forhold med ett unntak: budet om omskjærelse. 

I neste undervisning vil vi bevege oss inn i hva Moseloven sier om vår relasjoner til vår familie, ektefeller og samfunnet.