Moseloven del 3

desember 9, 2021

Speaker: Ernie Hume

Velkommen til vår tredje undervisning i Moseloven.

Før vi begynner, så vil jeg minne om at du som trenger forbønn og/eller profeti, er mer enn hjertelig velkommen til å kontakte meg uforpliktende. Trenger du daglig forbønn? Legg meg til på Facebook, jeg ber hver dag for mine Facebook venner 100% uforpliktnede og jeg vil aldri kreve noe fra deg for det. Minner også om at skulle du ha spørsmål, så kontakt meg (også uforpliktende.) Ikke vær redd for å spørre, ikke vær redd for å ha meninger om dette. Så lenge du er villig til å lære og innrømme at du kanskje har feil i enkelte ting du tror på om Moseloven, så er jeg mer enn villig til å ha en lengre samtale med deg om hva det enn måtte være du lurer på.

Noen spør, er ikke det dobbelte kjærlighetsbudet den «nye» loven vi skal følge siden vi er kristne og Jesus lærte oss det?

Vi kristne tror det dobbelte kjærlighetsbudet har opphevet Moseloven, fordi vi er av den feilaktige forståelsen at det dobbelte kjærlighetsbudet er Kristi lov og noe nytt Han kom med. Men faktum er at det dobbelte kjærlighetsbudet finner vi første gang i Moseloven, 5.Mosebok 6. Så det Jesus egentlig gjør, når Han gir oss det dobbelte kjærlighetsbudet, er å minne oss på å følge Moseloven.

Ja jeg vet det er mange av dere som vil si «men det står ikke det, det står du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv. Moseloven er ikke nevnt med ett ord.» Ja du har rett i at Moseloven er ikke nevnt med ett ord, men du vet vel at Jesus sa disse ordene til Jøder? Han snakket ikke til hvite Europeiske kristne som lever i 2021, som har levd flere 100 år under påvirkning fra Hellenistisk filosofi. Han snakket til Jøder, født inn i en Jødisk kultur for flere 1000 år siden. Så hva er forskjellen, er ikke vi alle mennesker og er ikke Guds ord til oss Guds ord til oss enten vi lever i 2021 eller i år 10?

Forskjellen er ganske store; når Jesus sier det Han sier så snakker Han som Jøde til andre Jøder. Da er det en hel rekke ting Han ikke sier fordi det er underforstått kunnskap, ting som Jøder vet fra før som Han ikke forklarer til dem. Som f.eks: Når en Jøde hørte Han si at vi skal elske Yehovah vår Gud og vår neste som oss selv, så hørte den Jøden at Jesus sa husk 5.Mosebok 6. Da ville han eller hun med en gang forstått at 5.Mosebok 6 er i Moseloven, så her sier Jesus egentlig: Husk å følge Moseloven.

Når vi i 2021 leser at Han sier vi skal elske Yehovah vår Gud og vår neste som oss selv, så burde vi hørt at Han sa: Husk å følge Moseloven. Men istedenfor så hører de fleste kristne: Det er ikke så nøye hvordan du gjør det, bare at du gjør det på din måte slik du føler det er rett å elske Gud og din neste.Hvorfor denne forskjellen? Fordi vi lever i en Hellenistisk individ fokusert kultur i motsetning til Hebraisk kollektivistisk kultur. Når vi ikke husker denne forskjellen og tar den med i betraktning,  så har vi tatt steget inn i loviskhet og trelldom når vi forlater Moseloven til fordel for at den enkelte av oss kan definere hva det vil si å elske Gud og vår neste som oss selv.

Så la oss nå ta steget ut av loviskhet og inn i friheten i Moseloven:

I de to første undervisningene, så lærte vi hva det vil si å elske Yehovah av hele vårt hjerte, all vår sjel og all vår forstand. Nå i dag skal vi begynne å se på hva det vil si å elske sin neste som oss selv.

La oss åpne Bibelen sammen å begynne i Leviticus 25:17

Ikke utnytt ett annet menneske

Lev 25:17 er helt klar på en ting; du skal aldri utnytte ett annet menneske. For den som gjør det frykter ikke Yehovah sier Bibelen. Paulus siterer dette budet i 1.Thess 4:6 hvor han sier at den som utnytter ett annet menneske vil Yehovah hevne seg på.

Snakk sant om dine medmennesker og aldri sett ut rykter

Jakob 3 sier at Lev 25:17  handler om å utnytte ved å snakke løgner og sette ut rykter om ett annet menneske. Derfor skal du alltid tale sant om dine medmennesker og aldri sette ut rykter.

Bli ikke bitter

Lev 19:17 og Matteus 6:12-14 advarer oss mot å bli bitter. Heb 12:15 går så langt som å si at den som blir bitter står i fare for å miste frelsen fordi bitterhet er egentlig avgudsdyrkelse. Hvorfor er bitterhet avgudsdyrkelse? Fordi med bitterhet sier du at Yehovah ikke kan eller ikke vil hjelpe deg og gi deg din rett. Om det er bitterhet forårsaket av vanskelige situasjoner, så sier du egentlig at Yehova ikke kan, ikke vil eller bare ikke bryr seg om deg. Hebreerbrevet sier det var akkurat denne synden Israelittene gjorde i ørkenen som førte til at de aldri så det lovede landet. Så bli ikke bitter sier Hebreerbrevet, fordi da vil du miste frelsen.

Du skal advare en synder og vise dem hva som er galt

I Efeserbrevet 5 og Lev 19:17 lærer vi at den som velsigner en som lever i synd, eller ikke advarer og sier at det er galt, vil Yehovah se som medskyldig og dømme deg deretter. Så om du f.eks lever din heterofile seksualitet, og stilltiende godtar eller kanskje til og med oppmuntrer til LGBTQ livstilen, så dømmer Yehovah deg som medskyldig til de homofiles synd. Men dette handler ikke bare om homofili. For Bibelen sier også at gjengifte etter skilsmisse er synd, abort er synd og det å forkaste Yehovahs ord eller forandre på det er synd. Så for deg som er kristen som godtar at pastoren din er skilt og gjengift, eller for deg som godtar abort eller oppmuntrer til deg, eller sier at Moseloven ikke gjelder: Yehovah dømmer deg som medskyldig i disse syndene.

Tenk etter på følgende; når du som er kristen sitter under forkynnelsen til en skilt og gjengift pastor, så ser Gud det som om du er medskyldig i hans eller hennes synd. Når du som er kristen gir penger til skilte og gjengifte, så ser Gud det som om du oppmuntrer dem til å fortsette i deres synd. Når du dør, og de dør, så vil Gud holde deg ansvarlig for dette og dømme deg deretter. Omvend deg og flykt fra «kristne» som lever i synd, enten det er ekteskapsbrudd, hor eller andre synder.

For Ezekiel sier at du blir ikke bare dømt som medskyldig, om disse menneskene som lever i synd går fortapt, du blir også holdt ansvarlig for at de er i helvete.

At Yehovah skal holde deg ansvarlig for at noen er gått fortapt er en tanke som burde skremme oss alle. Det burde skremme oss såpass mye at vi alle som en ble veldig aktive til å advare syndere, vise vegen til omvendelse og aldri noen gang si eller gjøre noen ting som fører til at Yehovah ser oss som medskyldige.

Ikke ta hevn

I Matteus 5:43 og Rom 12:19 siteres Lev 19:18 som sier vi skal ikke ta hevn. Vi skal ikke ta hevn fordi Yehovah i 5.Mosebok 28:1-14 sier at Han vil hevne oss. Men om vi tar hevn så setter vi oss i Hans sted, og det i seg selv er avgudsdyrkelse.

Ta hensyn til de med handikapp

Lev 19:14 sier du skal ta ekstra hensyn til mennesker med handikapp som er blind og eller døve.

Ikke legg hindringer i vegen for folk, hverken åndelig eller fysisk

Du skal være spesielt oppmerksom på at det ikke ligger noe i vegen for dem som kan få dem til å snuble, hverken åndelig eller fysisk. For akkurat dette verset har flere meninger, det handler både om det fysiske at en blind og døv person kan skade seg om vi ikke hjelper dem til å unngå hindringer. Men ordlyden viser oss at dette også handler om de som er åndelig døve og blinde. Vi skal ikke gjøre noen ting som kan få dem til å tilbe avguder ved ett uhell. Vi kan ikke tvinge dem til å be rett og tilbe rett, men vi kan slik som vi leste tidligere, advare og vise vegen til rett tilbedelse så vi ikke blir holdt ansvarlig når de går fortapt. Det er dette budet Jesu ssikter til i Matteus 18:6 og Paulus i Romerbrevert 14.

Du skal hjelpe når noen trenger det

Ser du noen som trenger din hjelp, uavhengig av hvem de måtte være, så skal du hjelpe (5.Mosebok 22:4, 2.Mosebok 23:5) Dette har ganske store konsekvenser for oss egentlig. For det betyr f.eks at om du ser noen tigge på gata, og du har noe å gi, så skal du gi. Men det er her det er lett å falle inn i loviskhet, fordi Moseloven sier også senere at den som ikke kan ta vare på sitt eget hus er verre enn en vantro. Så du skal ikke hjelpe på bekostning av det du og din familie trenger, eller sette deg selv og dine i fare ved å hjelpe.

Ikke undertrykk flyktinger og fremmede i landet

Du skal aldri undertrykke flyktninger og de som er fremmede (2.Mosebok 22:21) Men litt senere i Moseloven, så står det at de fremmede og flyktninger skal kun få lov til å bo i landet om de innretter seg etter landets lover. Så dette budet må ikke forstås som at de fremmede og flyktninger skal få lov til å leve i synd og vi må ikke gjøre noen ting for å stoppe dem fra det. Men vi skal behandle dem som om de er en av oss og stille krav til dem som om de er en av oss.

Ikke gjør det vanskelig for foreldreløse og enker

Ta spesielle hensyn til foreldreløse og enker og se til deres behov. (2.Mosebok 22:21) I Apostlenes gjerninger siteres dette budet flere ganger.

Ovenfor fremmede

Ikke gjør noe som sårer fremmede med noe du sier eller gjør (2.Mosebok 22:20) Også her er det viktig å huske på hele loven. Fordi av og til, så må vi si ting som kan såre fremmede fordi vi ønsker å advare dem mot synd. Så tanken bak dette budet er at vi må ikke si noe eller gjøre noe bare for å såre.

Vær ærlig i handel og business (2.Mosebok 22:20) Vi som er Yehovahs folk (Jøder OG kristne som tror på Jesus som Messias og har omvendt seg) skal være kjent som ærlige og til å stole på i business og handel.

Ikke gift deg med noen som ikke deler din tro (5.Mosebok 7:3 og sitert av Paulus i 2.Kor 6:14) Dette budet er ganske selvforklarende, ikke gift deg med noen som er uomvendt og som ikke tror på Jesus som sin Messias.

Vær glad i den som ikke deler din tro (5.Mosebok 10:19) Ikke se ned på de som er ufrelste, men elsk dem og la din kjærlighet til dem og din frykt for Yehovah motivere deg til å advare dem mot synd og vise vegen til omvendelse og tro.

Under sabbats året så kan du kreve inn gjeld fra mennesker som er ufrelste (5.Mosebok 15:3) Dette budet blir nærmere forklart senere i Moseloven.

Det er ok å låne med renter til ufrelse (5.Mosebok 23:21) Dette kan høres merkelig ut for oss Skandinaver. For hvorfor skal vi låne med renter til ufrelste men, som vi skal se senere, uten renter til frelste? Den enkle forklaringen på det er at vi skal ikke utnytte noen og huske på at når noen trenger å låne penger så er de fattige. Så det å ta renter av ett lån, er å utnytte de fattige som i seg selv er synd. Men kan vi da utnytte de ufrelste? Bibelen sier ikke at vi skal ta renter av de ufrelste, men den sier vi kan. Så Bibelen annerkjenner det at for å kunne låne ut, så må vi ha en inntekt også som gjør at vi har penger å låne ut. Som vi alle vet, banker er i stand til å låne fordi de tar renter på lån som bygger opp kapital og gir mer penger til å låne ut. Så dette budet sier egentlig at for å kunne sikre at du kan låne uten renter til frelste, så skal du ta renter av ufrelste om du må.

Ovenfor fattige

Du skal hjelpe de fattige med det du kan og når du kan (5.Mosebok 15:7)  I vår moderne tid, i ett samfunn hvor de færreste av oss er bønder og driver med jordbruk, så kan vi forstå disse budene som: ikke kjøp nedprist mat som holder på å gå ut på dato fordi det kan komme noen fattige som ikke har råd til å kjøpe den maten til full pris og som trenger den nedprisete. (Lev 19:9) Eller vi kan stille oss spørsmålet; trenger jeg virkelig alt jeg har? Om svaret er nei, så skal du gi av det du har som overskudd til de fattige (Lev 19:9)

Ekteskap, skilmisse og familie

Du skal aldri slå dine foreldre og aldri behandle de respektløst (2.Mosebok 21:15 og 21:17). Det betyr ikke at du skal alltid være enig med dem, men du skal være uenig på en respektfull måte.

Barn født utenfor ekteskapet, kan ikke være medlemmer i en menighet (5.Mosebok 23:3) Tanken bak dette budet trenger en nærmere forklaring. Litt tidligere lærte vi dette at en person som stilltiende aksepterer synd, eller oppmuntrer til synd, er medskyldig i den synden. Når noen er født utenfor ekteskapet, og de ikke tar avstand fra hva deres foreldre gjorde, så sier Bibelen at de blir medskyldig i den synden. Om du slipper barn født utenfor ekteskapet inn i menigheten, barn som ikke har tatt avstand fra sine foreldres synd (omvendt seg), så blir menigheten medskyldig i den synden. Da blir det barnet + menigheten dømt som medskyldige og det er en ganske alvorlig skremmende ting.

Men om dette barnet omvender seg, tar avstand fra den synden foreldrene levde i, så er ikke han eller hun lengre medskyldig og kan da fritt komme inn i menigheten. Da er det ikke lengre noe fare for at menigheten blir medskyldig.

For oss i 2021 så virker det kanskje veldig rart at det er ett eget bud om barn født som uekte. Men dette viser oss hvor høyt Yehovah setter ekteskapet og hvor langt Han er villig til å gå for å verne om det. Han er villig til å gå så langt som å nekte uekte barn adgang til menigheten vist de ikke tar avstand fra sine foreldres synd. Hvorfor er Yehovah så opptatt av dette? Fordi som vi skal se senere, så sier Yehovah at det er ondt i Hans øyne å skille seg og gifte seg på nytt.

Så langt i vår gjennomgang av hva det vil si å elske sin neste som seg selv, så er det en ting som er helt sikkert. Alle disse budene kan alle gjøre uavhengig av kjønn, tid, sted og omstendigheter.

Neste gang skal vi se på hva Moseloven lærer oss om sex.