Moseloven del 4, hva sier Moseloven om sex?

desember 10, 2021
Moseloven del 4, hva sier Moseloven om sex?

Velkommen til del 4 i vår undervisning om Moseloven.

I dag skal vi se nærmere på hva Moseloven lærer oss om kjønn, sex, seksualitet og ekteskapet.

Så bli med inn i ordet igjen, så begynner vi helt i begynnelsen av Bibelen i 1.Mosebok.

Den som forandrer på skapelsen kan ikke bli frelst

1.Mosebok forteller oss at vi er skapt i Guds bilde og i Guds bilde er vi skapt som mann og kvinne. Fordi vi er skapt slik, så skal mannen forlate sin far og sin mor, forene seg med sin hustru og være ett kjød med henne. Å være ett kjød betyr at de skal ha sex som mann og kone, men også at de skal være ett kjød åndelig.

For at denne enheten skal fungere, så har Yehovah sagt i 1.Kor 11:3 og 1.Mosebok 3:16 at ekteskapet bygger på en autoritetsstruktur. Slik Yehovah er Jesus sin autoritet og over Han (John 14:28) slik skal ektemannen være kvinnens autoritet og over henne. I Efesebrevet 5:25, 5:33, Kolosserbrevet 3:19 og 1.Peter 3:7 leser vi at ektemannen skal være  hennes autoritet slik som Jesus er vår autoritet. Jesus elsker oss så høyt at Han gav sitt liv for oss, slik skal også ektemannen elske sin kone at han gir sitt liv (både fysisk om nødvendig, men også personlig ved å velge å tjene henne selv om han ikke har lyst). Og til gjensvar skal hans kone respektere han slik som vi respekterer og følger Jesus. Så denne autoritetsstrukturen åpner ikke opp for at ektemannen skal mishandle eller herske med sin kone. Men for at den skal fungere, så må man først og fremst annerkjenne at menn er skapt til å være menn og er ikke skapt til å være kvinner. Kvinner er skapt til å være kvinner og de er ikke skapt til å være menn.  Det er derfor helt klare kjønnsroller i Bibelen som vi må respektere og følge. Om vi gjør dette, så er man ett kjød også åndelig i tillegg til fysisk.

Men som vi alle vet, vi lever i ett samfunn hvor det blir mer og mer vanlig med kjønnsforvirring. Vi har menn som tror de er damer, damer som tror de er menn og en tredje gruppe midt mellom som tror de er enten begge deler eller ingenting. Å hate det kjønnet du er blitt gitt av Gud er en synd. Å prøve å forandre på det fysisk er en enda større synd. Det er en så stor synd at du kan ikke kalle deg selv for kristen og hate at du er født som mann eller født som kvinne. (5.Mosebok 23:1)

Så om du enten har tatt steget fullt ut og gjennomgått ett kjønsskifte, eller du er i ferd med å gjøre det, så skal du vite at om du dør nå så går du fortapt. Omvend deg mens du enda kan før det er for sent for deg. For all synd kan tilgis så lenge du omvender deg og sier deg enig med Yehovah at det du har gjort er galt.

Og om du er en kristen som støtter rettigheten til å skifte kjønn, eller til å være kjønnsforvirret, så håper jeg du husker hva vi lærte i forrige del om Moseloven? Moseloven så vi var veldig tydelig på at om du støtter synd, oppmuntrer til synd, eller ikke advarer mot synd så blir du medskyldig i synd og Yehovah vil holde deg ansvarlig for de som går fortapt. Så om du støtter de som er kjønnsforvirret og ikke hjelper dem til å komme tilbake til sitt biologiske kjønn, så vil du bli holdt ansvarlig for at de gikk fortapt men også regnet som medskyldig i deres synd.

Sex før ekteskapet er hor (5.Mosebok 23:18, 1.Korinter 6:9)

Sex før ekteskapet er hor (5.Mosebok 23:18) og hor vil koste deg frelsen (1.Kor 6:9)

Nå lever vi ett samfunn som blir stadig mer og mer liberalt på dette området, ett samfunn hvor det oppmuntres til å ha sex selv om man ikke er gift. Så hva gjør du som ikke lengre er jomfru og ugift? Du kan ikke gå tilbake i tid og ikke ha sex igjen. Til deg sier Paulus i Korinterbrevene at om du vil si deg enig med Yehovah at det er synd å begå hor, også leve avholden til du gifter deg, så blir du tilgitt for den synden (1.John 1:9)

Du skal gifte deg men det finnes unntak, og en ektemann har plikt til å forsørge sin kone

I 1.Mosebok, Ef 5:31 og Mark 10:7 viser Bibelen oss at vi skal gifte oss. Men i Matteus 19:12 og Åpenbaringen 14:4 sier Bibelen at det finnes unntak. Noen har ett spesielt kall til aldri å gifte seg.

Når du gifter deg, så har ektemannen ansvar for at hans kone har nok mat, nok klær og nok sex. (2.Mosebok 21:10) Men dette fungerer bare så lenge man følger ekteskapets autoritetsstruktur fra det forrige budet, så lenge menn får lov til å være menn og kvinne får lov til å være kvinner. I Paulus sitt brev til Timoteus, så sier Paulus at den som ikke kan forsørge sitt hus og sin kone har mistet frelsen. Vi ser derfor helt klart at Paulus gjentar Moselovens bud fra 2.Mosebok 21:10 og dermed annerkjenner at Moseloven er fremdeles aktuell for de som følger Jesus.

Lyver du om din forlovede så må du gifte deg med henne

Lyver du om din forloede og sier hun ikke var en jomfru når dere forlovet dere, så må du gifte deg med henne (5.Mosebok 22:19)

Brudd på forlovelsen pga utroskap

Om din forlovede bryter forlovelsen, også går og forlover seg med en annen mann men ombestemmer seg og vil tilbake til deg, så har ikke du lov til å ta henne tilbake. (5.Mosebok 22:19) Det her er det er viktig å kunne litt om Bibelsk samtid og historie. For i Jødisk kultur, så er en mann og kvinne formelt gift selv om de er forlovet. Under forlovelsen, så kan den bare brytes om hun er utro mot han. Og er hun utro mot han og forlover seg med en annen mann, for så senere å ville tilbake til sin første forlovede, så har ikke han lov til å ta henne tilbake. Så skilmisse slik vi er vant med var helt uhørt og ikke tillatt i de delene av Jødisk kultur som faktisk fulgte Bibelen fremfor å følge Rabbinske tolkninger. For om en var utro etter bryllupet, så sier Moseloven at den utro og hennes elsker skal steines.

Dette budet er spesielt interessant for oss som følger Jesus. For Bibelen sier i Gamle Testamentet at Jødene brøt forlovelsen med Yehovah og gikk og forlovet seg med avguder. Yehovah gav de skilmisse og brøt forlovelsen med de. Men når det skjedde, så kunne ikke Yehovah ta de tilbake selv om Han ville og selv om Han hadde lovt Abraham etterkommere. Han kunne ikke ta de tilbake for loven i 5.Mosebok 22:19 forbyr Han å gjøre det. Det er derfor rett å si at 5.Mosebok 22:19 ble en forbannelse for Israel og Yehovah fordi Jødene utroskap gjorde det umulig for Yehovah å oppfylle løftet sitt til Abraham. Det er her vi skal være veldig glade for at vi tjener en Gud som aldri forandrer seg. Vi tjener en Gud som holder løftene sine og er til og med villig til å lide og dø for å holde de.

Den eneste måten for Yehovah å ta sitt folk Israel tilbake, var å gjøre seg selv fri fra sin egen lov. Den eneste måten Han kunne få det til på var å dø en fysisk død.  I Romerbrevet så sier Paulus at en utro forlovede er ikke lengre utro om den hun var utro mot dør. Da er hun fri til å forlove seg med hvem hun vil. Så når Jesus dør på korset som 100% Gud så setter Han både Yehovah og Jødene fri fra lovens forbannelse her i 5.Mosebok 22:19. I det øyeblikket Yeshua (Jesus) sier «det er fullbrakt» så var Israel fri fra sitt utroskap og fri til å forlove seg og gifte seg på nytt og Yehovah var i det øyeblikket fri til å ta Jødene tilbake som sitt folk.

Men om Yeshua (Jesus) aldri ble oppvekt fra de døde, så ville Israel aldri hatt noen Gud å forlove seg med. Det er derfor det er så viktig at Jesus er oppstått fra de døde, og derfor Apostlene forkynte Jesus som var korsfestet. Når Han selv, i Johannes 14, sier at den eneste måten å elske Han på er å følge Moseloven så vet vi at den eneste måten vi kan elske vår brudgom Jesus på er ved å følge loven. Om vi da velger å forkaste loven, så sier vi egentlig at vi vil ikke ha Jesus som vår brudgom. Har vi ikke Jesus som vår brudgom, så blir ikke vi med når Han kommer for å hente sin brud.

Det er her det litt viktig å forstå Hebraisk kultur og skikk.

Når Yeshua sier Han skal gå for å forberede ett sted til oss, så skjønner alle Jødene Han snakker til at Han sammenligner seg selv med en brudgom som drar til sin Fars hus for å bygge ett hjem for seg og sin forlovede. I Jødisk kultur, så har ikke brudgommen lov til å hente sin forlovede før hans far godkjenner huset sønnen har bygget for seg selv og sin forlovede.  Så i Jødisk samfunn, så vet ikke brudgommen når tid han skal hente sin forlovede til bryllupet, og hans forlovede vet heller ikke når tid han kommer. Det eneste hans forlovede vet er at han kommer plutselig og uten forvarsel, så hun må være klar hele tiden til å gå med han. Mens hun venter, så må hun holde seg trofast mot sin forlovede og fortsette å elske Han. I lignelsen om jomfruene med oljen på lampene, så advarer Jesus oss og sier at vi må ikke være som de uforstandige jomfruene som sovnet og lot lampene deres brenne ut bare fordi de tok tid før Han kom. Oljen på lampene i denne sammenheng er jomfruenes rettferdige gjerninger og som vi vet fra før, rettferdige gjerninger er det vi gjør når vi holder Moseloven.

Så det Yeshua sier etter sin oppstandelse, er at vi som er Hans forlovede må holde oss trofaste mot Han. Hvordan gjør vi det? Johannes 14 sier ved følge Moseloven så vi viser at vi elsker Han. Vi må hele tiden være klar til å bli hentet, fordi vår forlovede kan komme når tid som helst og han kommer helt uventet. Når Han kommer, så kommer Han for å hente sitt folk Jødene. Hans folk Jødene er alle mennesker , uavhengig av DNA og etnisk opphav, som har Han som sin forlovede og viser at de elsker Han ved å følge Hans lov som vi kaller for Moseloven.

Fordi Yeshua (Jesus) ved sin død satte både oss og Yehovah fri fra forbannelsen i 5.Mosebok 22:19, så kunne Yehovah oppfylle sitt løfte til Abraham om å gi Han mange etterkommere.

Bli mange og full jorden

Å få barn er ett bud i Moseloven (1.Mosebok 1:28)

Av og til, så er det medisinske årsaker inni bildet som gjør at man ikke kan få selv om man vil. I slike tilfeller kan man adoptere barn aom er foreleldreløse slik vi så sist gang at foreldreløse barn er viktig for Yehovah.

Sex

Som du vil se av reglene rundt sex, så er dette regler som selv de fleste ufrelste følger. Vi ser også Paulus refse korintermenigheten fordi de tillater en mann å ha sex med sin stemor. Dette at Paulus refser de for akkurat dette, viser oss at Paulus mente Moseloven gjelder for kristne. For som vi skal se, så er det å ha sex med din stemor en stor synd. Men som vi også skal se, så fordømmer ikke Moseloven eller Jesus det å se på andre av det motsatte kjønn med seksuell lyst. Så det er ingenting i Moseloven og ingenting i Ny Testamentet som sier at du ikke har lov til  å se på en av det motsatte kjønn og bli kåt. Men du har ikke lov til å la din kåthet føre til hor om du er ugift eller ekteskapsbrudd om du er gift. Og om du er gift, så har du slettes ikke lov til å la din kåthet føre til at du overveier ekteskapsbrudd en gang i dine tanker.

Det er helt forbudt å ha sex med nære slektninger (Lev 18:6) med ens foreldre (Lev 18:7), med din stemor (Lev 18;8), med din søster (Lev 18:9), stesøster (Lev 18:11). Det er forbudt å ha sex med sin sønns datter (Lev 18:10), din datters datter (Lev 18:10), din datter (Lev 18:6), din tante på din fars side (Lev 18:12) og din mors side (Lev 18:13). Samme forbud gjelder for din fars brors kone (Lev 18:14), dine onkler (Lev 18:14), din svigerdatter (Lev 18:15), din svigerinne (Lev 18:16), stedøtre, døtre av din kone eller døtre av dine kones sønn (Lev 18:17). Datteren til din kones datter er forbudt å ha sex med (Lev 18:17) menstruerende kvinner er forbudt å ha sex med (Lev 18:19), en annen manns kone eller ektfelle (Lev 18:20). Å bryte dette siste budet er såpass alvorlig at Jesus i Matt 5:28 sier du må ikke en gang tenke tanken å ha lyst til å ha sex med en annens ektefelle eller noen som ikke er den ektefelle. Så hvor går grensen her når man er gift, mellom fantasier og det å virkelig ha lyst til det? Det er kun den enkelte som kan svare på, om du kan se deg selv i speilet og si at du har ingen interesse av å være utro men du finner andre mennesker av det motsatte kjønn tiltrekkende, så er ikke det samme som å bryte dette budet. Homofili er helt forbudt (Lev 18:22) og sex med dyr (Lev 18:23). Kjønnskifte er helt forbudt (Lev 22:24)

Da har vi vært gjennom lovene for sex, kjønn og ekteskap. Og som vi har lært i dag, alle kjønn og alle aldre skal følge alle disse lovene uavhengig tid, sted og omstendigheter.

Neste uke skal vi se på hvilke samfunnslover i Moseloven som gjelder for oss i dag.

Minner om at du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for forbønn/profeti/ spørsmål helt uforpliktende. Trenger du daglig forbønn? Legg meg til på Facebook helt uforpliktende og jeg ber for deg hver dag.

Kontakt meg enten på Messenger eller epost.