Har du evig liv? Bare om du kjenner Sønnen.

november 5, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Til det vil de fleste kristne si, ja, jeg tror Jesus Guds Sønn døde for mine synder så jeg har evig liv fordi jeg er frelst.

Hvem er det som kan fortelle oss hvem som har evig liv? Er det Bibelen? Jesus? Pastoren din?

Om Jesus er Guds Sønn, så bør vi jo kunne stole på at Han vet hvem som har evig liv og hvordan vi kan få det.  Da bør vi jo alle være enige om at siden Han er Guds Sønn, og vi er dødelige syndige mennesker, så må hva Han sier om evig liv har større autoritet enn hva vår pastor sier?

I Johannes 17:3, så gir Jesus (Hans Hebraiske navn er Yeshua) oss en forklaring på hva evig liv er. Her sier Han at evig liv er å kjenne Yehovah Hans Far og Hans Sønn Yeshua.

De fleste kristne vil si de kjenner Jesus, så de har evig liv, og siden Bibelen sier at den som har sett Jesus har sett Faderen så kjenner de ogås Faderen så de er trygg. Men er du helt sikker på at du kjenner Jesus, den Jesus i Bibelen?

Den Jesus de fleste kristne kjenner kom for å sette oss fri fra den tunge umulige byrden å leve under Moseloven. Denne Jesus reiser opp de døde, helbreder de syke og sier at alt er egentlig lov fordi alt er nåde. Men av og til, så sier han at enkelte ting er allikevel ikke lov, selv om alt er nåde. Denne Jesus har ikke noe problem med passivitet, vi trenger ikke å gjøre noen ting for å bli frelst, men av og til må vi allikevel gjøre noe som å ta imot han. Men når vi har tatt i mot han, så har han ansvaret for hvordan vi lever moralsk, men vi kan allikevel ende i helvete om vi gjør noen av de tingene som av og til er ikke lov selv om alt er nåde. Så denne Jesus sier han skal sørge for at vi lever moralsk rett, men av og til får han det ikke til, og vi må betale for det i helvete for evig tid. Denne Jesus mener vi mennesker ikke egentlig er moralsk ansvarlige for våre handlinger, siden iflg.han så kan vi ikke leve moralsk rett fordi vi har arvet den syndige natur. Men det tar han ikke så mye hensyn til siden han ofte hiver oss i helvete om vi har for liten tro eller gjør noe umoralsk. Denne Jesus er veldig glad i penger, og han henter ofte opp lover fra Moses som han forandrer litt på så de kan brukes til å sikre at han får inn masse penger selv om de lovene egentlig ikke kan brukes til det. Og sist, men ikke minst, denne Jesus vil veldig gjerne bli tilbedt.

Er dette den Jesus du kjenner, du som er kristen? Han virker veldig forvirrende og ikke helt til å stole på siden han f.eks hiver deg i helvete for ting du har gjort, men som du gjør fordi du egentlig er åndelig syk. Han virker også utav stand til å bestemme seg om vi virkelig er under nåde eller under lov.

Men hva med Han jeg skal fortelle deg om nå, kjenner du Han? Hans navn er Yeshua:

Han sa ting som at vi må følge Moses for å arve evig liv (Matt 19:16-30, 23:2-3, 7:21-23.) Han sa Han var ikke komt for å oppheve Moseloven eller for å sette oss fri fra den, istedenfor kom Han for å vise oss hvordan vi skal leve etter den (Matt 5:17, John 17) Iflg Han, så er det en synd å tilbe Han siden Han ikke er Yehovah (John 14:28.) Men fordi Han er en del av Yehovah (Joh 1) så er det kun gjennom Hans død på korset og vår tro på Hans død at Yehovah har lov til å ta oss tilbake. (Numbers 5, Rom 7). Han refset alle som tilba Yehovah Hans Far med menneskeskapte bud og tradisjoner slik de fleste kristne i dag gjør (Matt 15:9) og viste oss at den rette tilbedelsen av Yehovah er å vise lydighet mot Moses skrevne lov. Iflg.Han så er dette den eneste måten vi kan kjenne Yehovah på, gjennom å følge Moses og den eneste måten vi kan vise Yehovah og Hans Sønn Yeshua at vi elsker de. (John 4:24, 14) Han sa at det å følge Moses gir liv, fred, overskudd og sikrer bønnesvar fordi da kommer vi inn i pakten med Moses og blir en del av Israel.  (Matt 6:25-34, Rom 2, Isaiah 56)

Så iflg.Yeshua, så har du evig liv vist du følger Moses skrevne lov den vi kaller for Moseloven som egentlig heter Torah. Vi ser aldri at Yeshua sier du skal kun følge de moralske budene, Han sier i Bibelen at du skal følge alle de 613 budene som gjelder for ditt kjønn bosatt utenfor Israel uten adgang til tempelet.

Om du skriver Yeshua sitt navn på Engelsk eller på Norsk, så blir det Jesus.

Du ser derfor at det er mange som heter Jesus, men bare 1 som heter Yeshua i Bibelen.

Iflg Yeshua i Bibelen, i John 17:3, så er det kun de som kjenner Han og Hans Far Yehovah som har evig liv.

Når vi nå har sammenlignet Yeshua med Jesus i kristendommen, så er det jo veldig tydelig at vist den Jesus du kjenner er den kristne Jesus, så har ikke du evig liv.

Men vist den Jesus du kjenner er Han som på Hebraisk heter Yeshua, og Hans Far heter Yehovah, så har du evig liv.

Dette spørsmålet er det bare du som kan svare på, men når du er død, så er det for sent. For i Matteus 7:21-23, så ser vi en stor gruppe kritne som aldri tok seg tid til å svare på dette spørsmålet. De kjente den kristne Jesus, men ikke den Bibelske Yeshua. Og fordi de ikke kjente den rette Yeshua, så ble de alle forkastet av Yeshua og sendt rett til helvete.

Ikke gjør samme feilen som de, ikke vær blant de. Vend derfor om i dag til Moses og kom inn i ett levende forhold til Yehovah vår Gud som elsker oss så høyt at Han gav oss sin sønn Yeshua.

Vist du vil gi en gave og støtte arbeidet vårt, trykk her

Du må ikke gi en gave for at jeg skal be for deg, eller profetere til deg. Trenger du profeti eller forbønn, kontakt meg i dag via Messenger på Facebook eller epost bibelnorsk@gmail.com