Myter om evig liv i kristendom

juli 8, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Johannes 3:36 leser vi, «Hver den som tror på Sønnen har evig liv, men de som ikke lever etter Hans lære vil aldri oppleve evig liv. De vil for alltid leve under Yehovahs vrede og dom.»

I Johannes 8:31-32 leser vi, «Om dere gjør slik Jeg har lært dere, så er dere mine disipler. Da skal sannheten jeg lærte dere sette dere fri.» Kanskje dette Jesus her sier er litt uklart, så la oss også lese forklaringen i vers 52, «du sier at hver den som følger din lære vil aldri dø.» Så det Jesus vil si i vers 31-32 er: gjør slik Jeg lærte dere og da vil dere bli virkelig fri og aldri dø men arve evig liv.

Finnes det feilfrie mennesker?

Nei, uansett hva eller hvem du tror på så vet du svaret er nei, det finnes ikke feilfrie mennesker bare menn og kvinner som prøver å gjøre det beste de kan og som prøver å gjøre denne verdenen til ett bedre sted. Du må derfor ikke være en kristen for å ha ett ønske om, og være istand til å gjøre denne verdenen bedre for alle oss andre. Men som du sikkert vet, av og til gjør vi mennesker (både kristne og ikke kristne) ting vi vet er galt, men vi gjør det allikevel fordi vi har lyst til det. Vi vet det er galt å lyve, men vi har ikke lyst til å fortelle sannheten fordi det er krevende for oss, så det er mer fristende å lyve. Vi vet det er galt å stjele, men vi har ikke lyst til å gjøre som sjefen vår sier hele tide, så det blir mer fristende å stjele fra vår arbeidsgiver ved å gjøre private ting i arbeidstiden.

Selv om du ikke er en kristen, så har du sikkert ett genuint ekte ønske å gjøre det beste du kan for å gjøre denne verdenen til ett bedre sted. Men enten du er kristen eller ikke, så vet du at du har av og til hatt mer lyst til å gjøre det motsatte og du har gitt etter for den lysten. Du har en eller flere ganger valgt av egen fri vilje å lyve, eller stjele. Hva kaller vi vanligvis ett menneske som lyver? Jo vi sier han som lyver er en løgner og han som stjeler er en tyv. Så vi kan godt kalle en spade for en spade å si det som det er, av og til har du  av egen fri vilje valgt å bli en løgner og en tyv fordi du hadde lyst til det. Løgnere og tyver er også i stand til å gjøre sitt for at denne verdenen skal bli ett bedre sted å leve for seg selv, sin familie og sine nærmeste. Men selv om de har det i seg å gjøre gode ting, så forandrer ikke det på hvem de er; de er løgnere og tyver.

Bibelen sier, i Ny Testamentet at ingen løgnere og ingen tvyer slipper inn i himmelen når de dør. Så om du vil arve evig liv, men du er en løgner og en tyv, så kan ikke du arve evig liv.

Ok, kanskje du ler nå og tenker «for noe tull, dette tror jeg ikke på!». Men tenk over følgende: Du kan ikke fornekte at enkelte ganger i ditt liv, så har du gjort ting du ikke burde. Ingen tvang deg til det, du valgte selv å gjøre det og det føltes godt. Det å lyve var en god ting fordi det sparte deg for ubehageligheter og når du gjorde private ting i arbeidstiden så fikk du litt mer fritid etter kl.16 og det var en bra ting for deg. Men selv om du opplevde det som en positiv ting, så forandrer ikke det på at du løy og du stjal og en som lyver er en løgner og en som stjeler er en tyv.

Hva om Bibelen har rett og ingen tyver og løgnere slipper inn i himmelen?

Bibelen er nemlig veldig tydelig på to ting, dette livet har kun 2 utganger. Enten vil du arve evig liv i himmelen, eller så vil du arve evig vrede og dom i helvete. Så hvordan skal du arve evig liv?

Spør hvilken som helst kristen så vil du fort forstå at det er ikke alltid samsvar mellom hva Bibelen sier, og hva vi kristne står for. De fleste kristne du spurte ville svart: «Du må be Jesus inn i hjertet ditt og tro på Han, så skal du arve evig liv.» Men hva betyr det egentlig å «be Jesus inn i hjertet ditt og tro på Han»? Og hvor i Bibelen står det at det å be en «frelsesbønn» gir deg evig liv? Svaret er kort og enkelt, det å «be Jesus inn i hjertet ditt og be en frelsesbønn» har ingenting å gjøre med Bibelen.

Så hva sier Bibelen om hvordan vi arver evig liv?

Vi leste i begynnelsen fra Johannes 3:36, 8:31-32, 8:52 hvor vi lærte fra Jesus at evig liv får vi bare på en måte, ved å følge Hans lære. Vi må m.a.o vite hva Jesus lærte oss og begynne å leve etter Hans lære om vi skal arve evig liv.

Spørsmålet blir da, hva lærte Jesus oss?

Jesus lærte oss å leve våre liv etter Moseloven. (Matt 7:21-23, 23:2-4). Så om du vil arve evig liv, så må du følge Moses.

Nå tenker du kanskje:

Men jeg har hørt de kristne si at Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, og at den ikke gjelder for oss i dag fordi vi er under den nye pakt.

Ja du har helt rett, flertallet av dagens kristne vil fortelle deg at Moseloven gjelder ikke for en kristen og eneste vegen til evig liv er å ha en passiv tro på Jesus. Men som vi nettopp har sett, de tar feil.

Tenk nemlig over følgende:

Hvorfor kom Jesus?

Jo, Jesus kom for å dø for vår synd.

Hva er synd?

Bibelen sier i 1.Johannes at synd er å bryte Moseloven, så når du f.eks lyver, ikke holder sabbaten, spiser svin, stjeler noe så synder du fordi du bryter Moseloven.

Hvor i Bibelen står det at vi kan fortsette å synde etter vi har tatt imot Jesus?

Paulus svarer på dette i Romerbrevet 6 hvor han sier, «skal vi da fortsette å synde? Nei Gud forby». Med andre ord, iflg.Apostelen Paulus: Om vi er kristne så kan vi ikke fortsette å synde, vi må omvende oss fra synd og slutte å synde. Om synd er å bryte Moseloven, og Paulus sier vi må slutte å bryte Moseloven, så betyr jo det at når vi er frelst så må vi begynne å følge Moses.

Ser du at selv om flertallet av dagens kristne vil fortelle deg at Moseloven ikke gjelder for oss, så tar de feil og vil aldri arve evig liv om de ikke omvender seg til Moses. (Matt 7:21-23)

Vil du ha evig liv? Da må du omvende deg til Moses og begynne å leve etter Moseloven.

Men hva da med Jesu offer?

Jo, dette er en viktig del som vi ikke må overse.

I motsetning til hva de fleste kristne vil fortelle deg, så forventer ikke Moseloven at vi som er kristne skal være feilfrie.  Det er nemlig flere 100 bud i Moseloven som handler om hvordan du skal sone din synd så lenge det er synd begått i vanære og uten å ville det. Sagt på en litt lettere måte, Moseloven tar høyde for at vi har det i oss til å ville gjøre det rette men at vi ikke alltid får det til. Når vi ikke får det til, så kan vi få tilgivelse ved omvendelse og ofring i tempelet i Jerusalem. Men hva ville skjedd, under Moseloven, om du ønsket å gjøre det som var galt bare fordi du hadde lyst til det? Om du f.eks valgte å lyve, selv om du visste det var galt, bare fordi du hadde lyst til det? Da hadde du begått en bevisst synd og en bevisst synd kan ikke sones under Moseloven. Alle som begår bevisste synder i Gamle Testamentet er dømt til å leve under lovens forbannelse og som slaver av sin synd.

Her ser du to uttrykk som kristne ofte misforstår, slave til synden og under lovens forbannelse.

Når Yeshua (Jesus) kom, så gjorde Han noe Moseloven ikke kunne. Han sonet bevisst OG ubevisst synd, så for første gang i historien så kunne vi bli fra lovens forbannelse og fri fra syndens slaveri. Hvordan? For første gang tillot Yehovah at de som hadde bevisst brutt Moseloven kunne bli tilgitt om de ville omvende seg og la Yeshuas offer være deres soningsoffer. Men som Hebreerbreevet, og Jakobs brev, sier dette er ett engangstilbud. Om vi omvender oss, og lar Yeshua sone for oss, for så å bestemme oss for å bryte Moseloven så er vi redningsløst fortapt og igjen under lovens forbannelse.

Sagt på en litt enklere måte, for første gang kunne vi mennesker få tilgivelse for alle de gangene vi hadde lyst til å gjøre det gale under en betingelse: At vi valgte å slutte å gjøre gale ting, og vi valgte å tro at Yeshuas Blod sonet for oss.

Vi har alle hatt lyst til å gjøre det gale, og vi har alle gjort det en eller flere ganger i våre liv. Når vi gjorde det, så mistet vi muligheten til å ha Yehovah som vår Gud og Han skilte seg fra oss. Da kom vi under lovens forbannelse fordi det var ingen mulighet lengre for oss å få tilgivelse og synden ble vår Herre og vi en slave til den. Men om vi vil begynne å leve etter Moseloven, og tro Yeshuas Blod sonet for oss, så blir vi satt fri fra lovens forbannelse og vår Herre blir Yeshua. Da er vi død til synd men levende til Kristus.

Lovens forbannelse og syndens slaveri betyr ikke at Moseloven er noe ondt, negativt eller en byrde. Tvert i mot så betyr det bare at den som gjør det gale fordi han har lyst til det, vil måtte ta konsekvensene av det og for evig være forbannet av Yehovah og for evig tjene synd. Men den som vil ta imot Yeshua som sin Herre og omvende seg fra sin synd blir fri fra lovens forbannelse og syndens slaveri, så lenge de vil gjøre det rette å leve etter Moses. Men dette er også ett engangstilbud, Hebreebrevet 1o sier at den som tar imot Yeshua offer men som velger av egen fri vilje å gjøre det gale, vil for alltid måtte leve forbannet vekke fra Yehovah og tjene synden.

Tanken at vi er engang frelst alltid frelst er derfor den største løgnen helvete noen gang har komt opp med.

Det er dette Paulus sikter til i Galaterbrevet når han advarer de mot å «legge seg under loven». Her i Galatia så hadde de tatt imot, de hadde omvendt seg og begynt å følge Moses. Men så ble de fristet til og fikk lyst til å forkaste Moseloven og heller følge menneskers tradisjoner og meninger. Til dette sier Paulus at da vil de gjøre Kristus til intet, de vil falle fra nåden, de vil legge seg under lovens forbannelse igjen.

Korset er ett engangstilbud, og du må ikke føle lyst til å stjele, myrde, lyve og dyrke avguder for å legge deg under lovens forbannelse. Det er nok å tro at Moseloven ikke gjelder for deg. (Matt 7:21-23)

I Johannes 3:36 leser vi, «Hver den som tror på Sønnen har evig liv, men de som ikke lever etter Hans lære vil aldri oppleve evig liv. De vil for alltid leve under Yehovahs vrede og dom.»

I Johannes 8:31-32 leser vi, «Om dere gjør slik Jeg har lært dere, så er dere mine disipler. Da skal sannheten jeg lærte dere sette dere fri.» Kanskje dette Jesus her sier er litt uklart, så la oss også lese forklaringen i vers 52, «du sier at hver den som følger din lære vil aldri dø.» Så det Jesus vil si i vers 31-32 er: gjør slik Jeg lærte dere og da vil dere bli virkelig fri og aldri dø men arve evig liv.

Vil du ha evig liv?

Det er kun 1 veg gjennom omvendelse til Moses slik Yeshua lærte oss og tro på hva Han gjorde for oss på korset.

Ok, kanskje du etter å ha lest dette ikke tror noen på ting på dette.

Men, la da denne tanken synke inn i deg: Du vet at det er ganger i livet ditt hvor du har gjort det gale simpelthen fordi du hadde lyst til det og det føltes godt. Det føltes godt å lyve, eller å stjele fra din arbeidsgiver, men du gjorde det allikevel. Den som lyver er en løgner og den som stjeler er en tyv. Om Bibelen har rett og du tar feil, så vil du en dag høre «gå bort fra meg du som lyver og stjeler, du som forkastet Moses, jeg kjenner deg ikke.» (Matt 7:21-23).

Tør du ta sjangsen på at det ikke er noen Gud?