Myter om loven

juli 16, 2022

Series: Moseloven

Myter om loven

8.Myter om Moseloven

  1. Du kan ikke holde loven, ingen kan og ingen har noen gang klart å holde den. 
  2. Loven forventer perfeksjonisme og fullkommenhet.
  3. Vi blir frelst av nåde, ikke av lovgjerninger
  4. Vår syndige natur gjør at vi kan ikke annet enn å synde
  5. Røveren på korset, han ble frelst på bekjennelse og tro ikke pga lov eller dåp
  6. Vi blir frelst fordi vi holder loven
  7. Om du legger deg under loven så gjør du nåden til intet sier Paulus
  8. Jesus lyver når Han sier Moseloven gjelder så lenge det er en himmel og en jord

Du kan ikke holde loven, ingen kan og ingen har noen gang klart å holde den.

La oss for ett øyeblikk gå utifra at du har rett, den skriftlige Moseloven er umulig for oss å holde. Om det er så, hvorfor tror du Gud sender mennesker til helvete? Jeg regner med at du som kristen tror Gud sender mennesker til helvete for synd og fordi de ikke har tatt i mot Jesus. Men hva er synd? Om vi skal holde oss til Bibelen og kun den, så sier Bibelen at synd er lovbrudd. Dette vet du jo som kristen, for du bekjenner deg til troen at Jesus holdt loven perfekt for deg så Hans lovlydighet blir tilregnet deg ved tro. Men om Gud sender noen til helvete som har brutt Hans lov (syndet), som aldri har hørt om Jesus, så betyr jo det at Han sender mennesker til en evig pine for noe de ikke kan noe for? Er det en god Gud i dine øyne? I mine øyne, så er det litt som å dømme ett menneske til dødsstraff for en kriminell handling som han gjorde fordi han var psykisk syk. I den vestlige verden, så fordømmer vi regimer som gjør dette som diktaturer. Så hvorfor kan du da akseptere en Gud som oppfører seg som en diktator?

Når det er sagt, Bibelen sier flere steder i begge testamentene at det var mennesker som var uklanderlige for loven. Vi leser f.eks om Simeon i tempelet, Jesu mor, Noah, Abraham, Salomo (de første årene av hans liv som konge) m.fl. Vår egen Gud sier i Gamle Testamentet og Jesus i NT at loven er hellig, god, rettferdig og gir liv. Paulus sier seg hjertens enig med dette i sine brever. Så om vi bare skal holde oss til Bibelen og ikke noe ting annet, så kan vi holde loven, veldig mange før oss har klart det også. Men det betyr også at Gud er helt rettferdig når Han sender mennesker som aldri har hørt om Jesus til helvete. For de ender ikke opp der fordi de aldri har hørt om Jesus, de ender opp der fordi de har selv tatt valget om å gjøre ting Guds lov forbyr. Er ikke det bra at vår Gud er ikke en diktator?

Loven forventer perfeksjonisme og fullkommenhet.

Ikke ifølge Bibelen, 3.Mosebok inneholder en hel rekke med lovparagrafer som viser hvordan vi skal bli tilgitt for vår synd om tempelet hadde stått i dag. Så en del av det leve etter loven innebærer å erkjenne sin synd, omvende seg fra den og sone for den. Nå kan vi ikke sone for den i tempelet i Jerusalem, men Hebreerbrevet sier vi kan sone for den ved tro på hva Jesus gjør for oss nå i det himmelske tempelet.

Vi blir frelst av nåde, ikke av lovgjerninger

Ja det er rett, alle kan bli potensielt frelst av nåde om de vil. Men som Paulus sier i Romerbrevet: Den som tror nåde bety at du kan leve som du vil må være forbannet for å tro noe så dumt. Det er derfor Paulus sier i Apostlenes gjerninger at han i sin forkynnelse sa til jøde og til hedning: Pass på at du har lovgjerninger som viser din frelse.

Vår syndige natur gjør at vi kan ikke annet enn å synde

Som vi berørte under punkt 1, så er det ikke grunnlag for å tro dette ifølge Bibelen. For Bibelen sier at hvert menneske er skapt perfekt og kommer syndfritt inn i denne verdenen. Men hvert menneske er skapt med to naturer slik som Gud har to naturer. For vi må ha i tankene at Bibelen sier vi er skapt i Guds bilde, og Gud sier om seg selv; Han skaper godt og Han skaper ondt. Fordi vi er skapt i Hans bilde, så har vi Hans to naturer med evnen til å gjøre godt og evnen til å gjøre ondt. Vi ser dette f.eks når Eva forandrer litt på  Guds ord i instruksene om treet i hagen som skjedde før syndefallet. Det Eva gjorde før syndefallet er ifølge Moseloven forbudt fordi det er ondt i Guds øyne å legge til eller trekke noe fra Hans ord. Fordi vi har to naturer, så er vi selv ansvarlige for å følge Guds instruksjonsbok for hvordan vi skal leve som menneske (Moseloven).

Røveren på korset ble frelst pga bekjennelse, ikke pga lovgjerninger eller dåp

Røveren på korset var ifølge Bibelen en Jøde. Som en  Jøde, så lærte han Moseloven fra barnsbein av slik alle Jødiske gutter lærer. Røveren på korset henger der som en Jøde som gjenkjenner Jesus som sin Messias og velger å omvende seg. Fordi han omvender seg så blir han tilgitt fordi han ser at Jesus er Messias, så blir han tatt med til himmelens rike. For vi må huske, Gud er ikke dum. Gud vet om en person holder på å dø og ikke har tid til å vise at de har omvendt seg. Bibelen er veldig tydelig på dette, at Gud ser til vårt motiv bak det vi gjør. Så om vi ligger på det siste og vi dør når tid som helst, så tjener vi heldigvis ikke en Gud som krever at du skal gjøre det umulige. Det er nok at du har ett ekte motiv og ønske om å omvende deg for å bli tilgitt.

Vi blir frelst fordi vi holder loven

Bibelen sier vi blir frelst når vi hører og gjør hva Jesus sa og tror på hva Jesus gjorde. Så det er ikke rett å si vi blir frelst fordi vi holder loven, men å høre og gjøre hva Jesus sa vil vise seg i ett liv levd etter Guds lov fordi Jesus lærte oss å holde loven.

Om du legger deg under loven så gjør du nåden til intet sier Paulus

La oss for ett øyeblikk gå utifra at du har helt rett, Paulus sa at den som følger Moseloven faller fra nåden og gjør Kristus til intet. Eller sagt på en litt mer forståelig måte: Den som tror de skal følge Moseloven i dag, etter de er frelst, mister frelsen.

Om det er rett at Paulus skal ha sagt det, så er Paulus og alle apostlene i helvete i dag. For om du leser Apostlenes gjerninger, så ser du at alle apostlene (inkludert Paulus) fortsatte å følge Moseloven etter Jesu oppstandelse. Om det er rett at Paulus skal ha sagt det, så er han verdens største hykler siden han forkynte frihet fra Moseloven men levde selv helt fint etter den.

Om det er rett at Paulus skal ha sagt det, så er Paulus også verdens beste løgner og vi burde brenne alle hans skrifter fordi vi kan ikke stole noen ting på hva han sa. For om du leser Apostlenes gjerninger, så sier Paulus flere ganger at han ble falsk anklaget for å lære hedninger og jøder at de ikke lengre trenger å følge Moseloven.

Men heldigvis så kan vi vite at Paulus aldri sa at den som følger den skriftlige moseloven gjør nåden og Kristus til intet. Derimot så kan alle som vil, åpne sine Bibler i Apostlenes gjerninger og lese selv at Paulus forkynte til hedning og til jøde: Omvendelse fra lovløshet tilbake til lov fulgt av tro på Jesu gjerning, død og oppstandelse.

Jesus lyver når Han sier Moseloven gjelder så lenge det er en himmel og en jord

I Matteus evangeliet, så sier Jesus at så lenge himmelen og jorden består, så gjelder moseloven. Om det er rett at vi ikke skal følge Moseloven i dag, så løy Jesus når Han sa dette. Men heldigvis, så vet vi at Jesus kunne ikke lyve men om Han ikke kan lyve, så betyr det Moseloven gjelder  den dag i dag. Men det betyr også at du som sier hedninge kristne ikke skal følge Moseloven indirekte anklager din Frelser for løgn.