Ateistiske myter om Bibelen

september 4, 2021
Series: Teologi

Speaker: Ernie Hume

I de siste dagene så har vi hatt flere interessante samtaler med ateister som forteller oss at de har bygget sin tro på en hel rekke ateistiske myter om Bibelen og kristendom. Vi vil derfor i denne artikkelen gå gjennom en del slike myter og vise hva som er sant, og hva som er rett. Når vi har gjort liknende ting, i samtale med ateister, så møter vi ofte på den holdningen at samme hva vi sier, samme hvem vi henviser til så har de gjort opp sin mening og de velger heller å tro en myte enn å akseptere hva som er sant. Om du som leser dette er av en slik oppfatning,så kan vi bare henstille til ditt intellekt å tenke fornuftig; for den som taper på å tenke slik er ikke oss det er deg som velger vekk sannheten til fordel for en løgn. Samtidig så forstår vi det psykologiske bak dette, fordi mange av de ateistiske mytene om Bibelen og kristen tro er så ville og rare at de er veldig lett å motbevise. Men om vi motbeviser de og om det vi sier blir akseptert, så faller plutselig hele grunnlaget for ateismen bort og de blir tvunget av sitt eget intellekt til å gjennomtenke på nytt igjen hvorfor de har valgt ateismen. Vi forstår at dette kan være utfordrende for mange, men vi er her for å hjelpe deg til å komme gjennom en slik utfordring, så kontakt oss gjerne. Siden vi begynte i 2015, så har vi på globalt basis sett mange ateister bli fri fra kristofobi, du kan bli den neste om du selv vil.

Så er det ett spørsmål til vi trenger å se på, før vi begynner på mytene; hvilken kompetanse har vi for å si det vi nå skal si? Vi oppfordrer alle ateister (og andre) til å være modige nok til å tørre å etterprøve dette vi nå skal si. Ta en telefon til en teologisk høyskole, snakk med en pastor eller en kristen og spør de om dette vi nå skal si er sant. For til sist, så handler det ikke om hvem vi i Norsk Bibel er, det handler om å være ærlig ovenfor seg selv å si: Jeg er villig til å endre min ateistiske tro om jeg kan få bevist at det jeg tror på ikke er sant.

  1. Myte: Alt i Bibelen er Guds ord

Sannheten: Å si at noe er Guds ord er å si at Gud har snakket de ordene. I Bibelen så er det kun Moseloven, de 10 bud, profetiske ord, Jesu ord og Åpenbaringsboken som hevder å være ord sagt av Gud og skrevet ned av mennesker. Resten er poesi, historie som viser oss konsekvenser av å følge Guds ord eller å være ulydig mot Guds ord, undervisning i Guds ord. Derfor kan vi ikke si at alt i Bibelen er Guds ord.

En annen konsekvens av å si at alt i Bibelen er Guds ord er å si at alt i Bibelen er hellig siden Gud er hellig og Han har sagt i Bibelen at Hans ord er hellig. Så om du sier at hele Bibelen er Guds ord, så sier du at permene, arkene, bokstavene, trykkeriet er i seg selv hellig. Da ender vi til sist opp med gjøre Bibelen til Gud og det er ingen kristne i dag som tilber den fysiske boken du holder i din hånd eller den Bibelen du leser på nettet.

Derfor kan vi si det slik, alt i Bibelen er ikke Guds ord men den inneholder kopier av Guds ord.

Kopier?

Ja kopier fordi alle vet jo at den Bibelen du eier, eller leser på nettet, er en kopi av en kopi av en kopi av en kopi i det uendelige. Så den Bibelen du eier eller har er ikke de steintavlene eller den pergamentrullen som Guds talte ord første gang ble skrevet nedpå av Moses. Det du har er en avskrift og en kopi av en hel rekke med kopier opp gjennom århundrene.

2. Myte: Bibelen er revidert, forandret, oppdatert og er derfor ikke samme i 2021 som første gang den ble skrevet ned.

Sannheten: Når en vanlig lærebok brukt i undervisning utgis og det står «revidert utgave» utenpå, så betyr det vanligvis at forfatteren har gjennomgått sist utgave og endret noe som var feil eller mangelfull.

Når man sier at Bibelen er revidert så betyr ikke det at noe er endret av innhold eller mening, det betyr bare at man har funnet en mer forståelig moderne måte å si ting på men få frem samme mening. Som f.eks du kan si en setning på gammel Norsk og du kan si samme setningen på moderne Norsk. En Nordmann som lever i 2021 vil ikke forstå hva du sier om du snakker gammel Norsk, men om du oversetter setningen til moderne Norsk, så forstår han. Det er dette som skjer hver gang en Bibel utgis med en ny oversettelse, noen har funnet en mer moderne måte å si ting på men meningen er den samme.

Hvordan kan vi vite dette sikkert?

Ved å gå tilbake i tid og sammenligne den kopien du har som Bibel med de eldste manuskriptene vi har. Om du sammenligner både Gamle og Ny Testamentet med de eldste manuskriptene vi har, så ser du at det er ikke noe forskjell i mening, budskap og teologi.

3. Myte: Jesus Kristus var ikke en virkelig person

Sannheten: Ingen seriøse teologer eller historikere vil si at Jesus ikke var en virkelig historisk person, men ingen av de kan si sikkert hvem han var. Vi har kilder fra både rabbinsk jødisk historie, jødisk generell historie og romersk historie som bekrefter hans eksistens.

Dette var tre av de mest vanlige mytene som florerer blant ateister. Etterhvert som ateister kontakter oss for å bli fri fra kristofobi, så vil det sikkert komme flere artikler fra oss om dette tema.

Lider du av kristofobi?

Kontakt oss i dag, vi kan hjelpe.