Nåde iflg Paulus

mars 8, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I Efeserbrevet 2:8, leser vi, «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.» I Romerbrevet 10:9-10 leser vi»For dersom du med din munn  bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse.»

Utifra disse skriftstedene så har vi mange merkelige forståelser av hva det vil si å bli frelst. Noen vil si de er en gang frelst alltid frelst fordi de på ett møte en gang ba en bønn og «tok imot Jesus.» Andre igjen vil si de ble utvalgt til frelse, så de gjorde ingenting og kan ikke gjøre noen ting for å bli frelst, fordi alt er av nåde og nåde er alltid ufortjent. Det er mange forskjellige meninger om frelse og tolkninger av Paulus, men vi skylder oss selv å vite helt sikkert at vi har forstått han rett. For når alt kommer til alt, om vi misforstår hva Paulus sier så misforstår vi frelsen. Misforstår vi frelsen, så vil vi en dag høre «gå bort fra meg, for jeg kjenner dere ikke!» (Matt 7:21-23.) Ingen av oss har ett ønske om å høre de grusomme ordene fra Matteus 7, så la oss nå forsikre oss om at vi skjønner hva Paulus mente så vi kan vi sikkert at vi er frelst.

Det er dessverre slik at de fleste kristne i dag, inkludert pastorer, tror at Paulus sin Bibel ikke gjelder for dem. Derfor bruker de lite eller ingen tid i den Bibelen Paulus leste og som han sier til Timoteus er innåndet av Yehovah og gir nødvendig visdom for frelsen. Det er dessverre også slik at de aller fleste kristne, inkludert pastorer, fornekter historiske sannheter når de leser Bibelen. De fornekter f.eks det faktum at Paulus skrev ikke for å lage ett tillegg til Bibelen. Paulus skrev for å undervise Jøder som var blitt frelst hvordan de skulle leve ut sin tro på Jesus som sin Messias, og forholde seg til sin Bibel Gamle Testamentet. For vi vet som ett historisk faktum at det ville gå ca 3-400 år etter Paulus før det i det hele tatt fantes ett Ny Testamente.

Vi ser hvor høyt Paulus verdsatte Gamle Testametet i  2.Timoteus 3:15-17 «Helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.» Her sier Paulus til Timoteus noen viktige sannheter som vi kristne trenger å få med oss: Han sier at kun Gamle Testamentet er inspirert av Yehovah, Gamle Testamentet er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, viser oss hvordan vi skal være rettferdige og gjør oss vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Det Paulus med andre ord sier her er at uten Gamle Testamentet, så kan du ikke vite hvordan du skal bli frelst, du har ingen rettledning, ingen kunnskap, har ingen anelse hvordan du skal bli rettferdig en gang.

Det er derfor veldig tydelig at vi kan ikke forstå hva Paulus sa i Ef 2:8 og Rom 10:9-10 om vi samtidig tror at Gamle Testamentet ikke er relevant for oss i dag. Men hva skjer om vi prøver å forstå Ef 2:8 og Rom 10:9-10 ved hjelp av Paulus sin Bibel Gamle Testamentet?

Først må vi vite hvordan Paulus forstod begrepet nåde:

I 5.Mosebok 7:9 leser vi: «Så skal du vite at Yehovah din Gud, Han er Gud, den trofaste Gud som holder sin pakt og gir nåde i tusen ledd mot dem som elsker Han og holder Hans Torah.» Hva er Torah? Når Bibelen snakker om Torah så mener Bibelen alltid den skrevne Moselov.Så det vi leser her, i 5.Mosebok 7:9 er at Yehovah gir nåde og holder sin pakt kun til dem som holder Hans Torah. Dette er fra Paulus sin Bibel og derfor hans forståelse av nåde. Vår lydighet mot Moseloven er betingelsen for å kunne leve i nåden iflg Paulus. Dette er Jesus helt enig i, fordi vi leser i Matteus 6:25-34 og Johannes 14 at kun de som følger Moseloven vil leve i nåde og se alle sine behov møtt. Ville Paulus vært enig med Jesus i dette? Ja, fordi Paulus bruker samme ordet for nåde i sine skrifter som i 5.Mosebok 7:9. Paulus så på nåde som noe vi får pga av hva vi gjør, og i Rom 10:9-10 sier Paulus rett ut at nåden er avhengig av at vi følger Jesus sin lære. Hva lærte Jesus å gjøre? Matteus 23:2-4, Han lærte oss å holde Moseloven. 5.Mosebok 18:15-19 sier det samme som Matteus 23:2-4, Jesus er en profet lik Moses som skal gjøre det samme som Moses og hver den som ikke adlyder Jesu lære vil ikke bli frelst. (5.Mosebok 18:19, Matteus 7:21-23)

Når Paulus da i Ef 2:8 sier «For av nåde er dere frelst, ved tro» så mener han nåde slik vi leste i 5.Mosebok 7:9, vår frelse er avhengig av at vi omvender oss tilbake til Moseloven. Men hvorfor sier da Paulus også i Ef 2:8: Dette er ikke av dere selv, det er Guds gave? For noe som er Guds gave er jo uavhengig av hva vi gjør eller ikke gjør.

La oss lese 5.Mosebok 7:6-8 : For et hellig folk er du for Yehovah din Gud. Deg har Yehovah utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk , fant Yehovah behag i dere, så Han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Yehovah elsket dere og fordi Han ville holde den ed Han hadde sverget deres fedre, derfor førte Yehovah dere ut med sterk og hånd og fridde deg ut av trellehuset, fra Faraos, Egypterkongens hånd.»

Som kristne, så har vi ofte hørt at Gamle Testamentet er bare lov mens Ny Testamentet er bare nåde. Men som vi ser her, i 5.Mosebok 7:6-8 så sier jo Yehovah at Han ikke frelste de ut fra Egypt fordi de hadde gjort seg fortjent til det. Han frelste de ut av Egypt fordi Han lovte Abraham, Isak og Jakob å ta vare på deres etterkommere. Men som det også står i vers 8, fordi Israel og en hel rekke Egyptere hørte på Moses og gjorde som han sa, så førte Yehovah dem ut og gav dem nåde til frelse. De som ikke hørte på Moses ble ikke frelst ut av Egypt. Dette er samme som i vers 9, fordi Israelittene og en god del av Egypterne hørte på Moses og gjorde som Moses sa, så fikk de nåde til frelse og ble frelst fra Egypt.

Forstår du nå hva frelse er i Gamle Testamentet? Det er ikke noe forskjell på frelse i Gamle og Ny Testamentet, i begge bøkene så er frelse gitt pga løftet og pakten mellom Yehovah på den ene siden og Abraham, Isak og Jakob på den andre. Pakten mellom disse sikret Israels frelse fra Egypt og vår frelse på korset. Men slik som Israelittene og Egypternes frelse fra Farao var avhengig av at de lyttet på Moses og gjorde som han sa, for å få nåde til å bli frelst (5.Mosebok 7:9), så er vår frelse avhengig av at vi lytter på Jesu lære og gjør som Han sa (5.Mosebok 18:15-19, Matteus 23:2-4.) Både i GT og NT står det samme, vi får kun nåde til frelse vist vi viser vår kjærlighet for Yehovah ved å følge Moseloven. Og om vi viser vår kjærlighet for Yehovah ved å følge Moseloven, så får vi ikke bare nåde til frelse, vi får nåde for hele livet på denne siden av grava også. For vi vet ifra Matteus 6:25-34 og 5.Mosebok 28:1-14, våre behov blir dekt av Yehovah pga Yehovahs nåde men KUN om vi følger Moseloven.

Slik er det Paulus forstår frelsen, derfor er det han sier i Ef 2:8 og Rom 10:9-10 at vi har ikke gjort oss fortjent til frelsen. Yeshua er gitt oss pga løftet Yehovah gav til Abraham, Isak og Jakob. Men om vi gir ett gjensvar på Yeshuas lære ved å gjøre som Han sa, og følge Moses, så vil vi få nåde for dette livet og få frelsende nåde. Om vi ikke gir noe slikt gjensvar, så går vi fortapt. (Matt 7:21-23, Jakob 2)

Så kan du spørre, men hvor blir det av korset i dette? Som vi har vært inne på flere ganger, du kan ikke si du følger Moses og samtidig forkaste korset fordi korset er eneste muligheten vi har til å ofre for vår synd. Du kan ikke si du følger Moses og ignorere kravet i Moseloven om ett offer for vår synd. Så korset er og blir en sentral del av dette, men om du forkaster Moseloven og Gamle Testamente til fordel for korset, så er du under lov og ikke under nåde. Om du forkaster Moseloven og GT til fordel for korset, og erstatter Moseloven og GT med dine egne tradisjoner og regler så kan ikke din lov frelse deg eller gi deg nåde. Det er kun 1 lov som kan frelse deg, kun 1 lov som kan gi deg nåde og det er Moseloven som krever ett offer for dine synder på korset.

De fleste kristne, og de fleste pastorer, bruker lite til ingen tid i Paulus sin Bibel Gamle Testamentet. Som vi har  lært i dag, så kan vi ikke forstå Paulus om vi ikke først forstår den Bibelen han brukte. La meg nå spørre deg, er du frelst? Jeg spør ikke om du har bedt frelsesbønn, om du gått frem og bekjent at du ville «ta imot Jesus.» Jeg spør er du frelst slik Paulus sa frelsen er? For til sist, det er kun slik som Yehovah beskriver frelse, og slik som Paulus gjentok at vi blir ekte frelst: Omvendelse fra lovløshet tilbake til Moseloven med en fast tro på at Yeshua lever i dag.