Hva er nåde og evangeliet? Ikke Jesus døde for meg, men..

januar 5, 2021
Series: Moseloven

Speaker: Ernie Hume

                I 5 Mosebok 5:10, leser vi fra Hebraisk: «Jeg viser nåde til tusener av de som elsker Meg og holder Min lov»

                 I Salme 121:1, leser vi fra Hebraisk: «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Yehovah, himmelens og jordens skaper, Israels vokter.» 

Hva er nåde?

Vanligvis så forstår vi nåde som ufortjent godhet, noe vi får som vi aldri kan gjøre oss fortjent til. Det er derfor kristen teologi bygger på at vi at vi er frelst av nåde ved tro. Hvordan forklarer vi vanligvis frelse av nåde ved tro? Omtrent slik: Vi er alle syndere, så vi fortjente alle evig fortapelse, men fordi Gud er god og nådefull så gav Han oss Sin Sønn Jesus Kristus så hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Dette fortjente vi ikke, så dette er Guds ufortjent godhet, derfor er vi frelst av nåde.

Vi kristne tror dette gjelder alle mennesker i hele verdenen, fordi Johannes 3:16 sier for så høyt har Gud elsket hele verden. Så om nåde er ufortjent godhet, som vi aldri kan gjøre oss fortjent til, så betyr jo det at alle i hele verdenen er frelst? Fordi om det ikke er slik at alle er frelst, men bare noen få, så betyr jo det at de få gjør noe for å få del i Guds nåde. Men om de gjør noe, så er det ikke lengre ufortjent godhet. For da er Guds nåde avhengig av oss og vår handling.

Begynner du nå å se problematikken med den vanlige kristne forståelsen av nåde som ufortjent godhet?

Om vi er helt ærlige med oss selv, så vet vi jo at ikke alle mennesker er frelst og ikke alle mennesker kommer til å bli frelst. Jesus døde for hele verdenen, Adolf Hitler var ett menneske, men så vidt vi vet ble han aldri frelst. Derfor vet vi, basert på erfaring, at vår kristne forståelse av nåde som ufortjent godhet er feil.

La meg derfor spørre deg dette spørsmålet, hvordan blir vi egentlig frelst?

De fleste kristne vil si, du blir frelst vist du tror Jesus døde for dine synder, det er derfor vi vitner om korset og forteller om Hans offer for å oppfylle misjonsbefalingen. Om mennesker bare vil ta i mot, så blir de frelst og berget for evigheten.

Ser du hvordan, i ditt svar, du viser selv at nåde ikke er ufortjent godhet fordi det er avhengig av at vi må «ta imot» Jesus som Frelser og Herre?

Så hva er egentlig nåde?

Vi kan alle ha våre meninger om nåde, men når alt kommer til alt, så er det kun hva Bibelen sier som teller. Så hvordan forklarer Bibelen nåde?

I 5.Mosebok 5:10 sier Yehovah vår Gud at Han gir nåde til de som elsker Han og viser sin kjærlighet for Han ved å holde Hans lov. Så iflg Gud så er nåde det vi får når vi viser vår kjærlighet for Han gjennom å følge Hans lov. Vi må derfor gjøre noe for å få nåde. Forkaster vi Hans lov så kan vi ikke vise Han at vi elsker Han og vi får ikke nåde. Hvilken lov er det Yehovah snakker om her? Norsk lov? Dansk lov? Amerikansk lov? Romersk lov? Den eneste som kan svare på dette er Yehovahs Sønn, Yeshua (Jesus Kristus) som i Matteus 23:2-4 sier at det er Moseloven som er Guds lov og kriteriet for nåde.

Så med andre ord, om du tror Moses ikke gjelder for deg og Moseloven ble «naglet til korset» så har du satt deg selv utenfor nåden inkludert frelsende nåde.

Men om du vil omvende deg tilbake til nåden, ved å begynne å følge Moses igjen, så sier Yeshua i  Matteus 6:25-34 og 5.Mosebok 28:1-14 at pga nåden så vil vi aldri ha noen grunn til å bekymre oss for noen ting. Det er derfor Bibelen sier i Salme 121:1 at vår hjelp kommer fra Yehovah, himmelens og jordens skaper, Israels vokter for Han hjelper alltid de som Han gir nåde men Han hjelper kun de som Han gir nåde.

Er det da slik å forstå, at om du bare følger Moseloven, så får du ett problemfritt liv fra nå av?

Og hva med korset, er ikke det viktig?

Nei, du vil ikke få ett problemfritt liv men du vil få nåde under alle omstendigheter til å takle det du står ovenfor. Derfor vil du få ett bekymringsfritt liv fordi Yehovahs nåde vil sikre at alle dine behov blir møtt alltid uansett. Det betyr at om du trenger noe fra Yehovah nå, så vil Han gi deg nåde til å få det nå. Trenger du nåde for helbredelse, så får du nåde for helbredelse. Nåde for å kunne betale regninger, så får du nåde for det så lenge du bevisst lever i nåden ved å følge Moses. Vi ser eksempler på dette i Hebr 11 på mennesker som levde i Hans nåde fordi de holdt Moseloven. Ingen av disse hadde problemfrie liv, men de hadde bekymringsfrie liv. Noen fikk se store seiere her og nå, andre igjen led en voldsom og smertefull død men livene deres var ett vitnesbyrd for andre på hvordan Yehovahs nåde bar dem gjennom alle prøvelser. Men uansett hvordan livene deres endte, så fikk de alle del i evangeliet fordi de holdt Moseloven og er ikke det akkurat det vi alle vil, være ett vitnesbyrd for andre å få del i evangeliet?

Men hvordan kunne disse menneskene, som levde før Jesus var født, få del i evangeliet om det er «tro på at Jesus døde for deg»?

Har du noen gang lest Misjonsbefalingen? Det er en stor mulighet for at om jeg ba deg gjenta misjonsbefalingen, så ville du sagt noe som dette : «Gå derfor ut, gjør alle til disipler ved å fortelle de hva jeg har gjort for dem.» I Misjonsbefalingen så nevnes ikke korset med ett ord, istedenfor sier Jesus «Gå derfor ut og gjør alle til disipler idet dere lærer de å holde alt jeg har befalt dere.»

Ser du forskjellen?

Så hva var det Jesus lærte sine disipler? Matteus 23:2-4, 5:17, 7:21-23 og bergprekenen svarer på spørsmålet vårt: Han lærte dem å følge Moses. 

Så hva er da evangeliet, om det ikke er «Jesus døde for deg»?

Lukas 10:9-11, Matteus 3:2, 10:7 sier at evangeliet er de gode nyheter at Guds rike er nær. Men hva er egentlig Guds rike, og hva har Guds rike å gjøre med Moses og hvor blir korset av?

I Lukas 17:21 så snakker Yeshua (Jesus) til sine disipler, så Han snakker til mennesker som allerede følger Moses. Han sier her at fordi dere følger Moseloven som er Guds lov, så har dere Yehovahs autoritet i dere og derfor er Guds rike inni dere. Så Guds rike er ikke ett fysisk sted, det er Yehovahs autoritet som vi som er disipler av Jesus har inni oss. Hva gir oss denne autoriteten? 5.Mosebok 5:10: Vår lydighet mot Moseloven gir oss denne autoriteten.

Så da skjønner vi at Guds rike er Moseloven, fordi alle som følger Moseloven slik Yeshua selv gjorde (1.John 2) handler i Yehovahs navn og autoritet og bærer derfor Guds rike inni seg.

Så det Jesus sier i Lukas 10:9-11, Matt 3:2, 10:7 er at evangeliet er Moseloven og det er dette disiplene skal gjøre, de skal gå ut i verden og lære andre å følge Moses fordi den som følger Moses lever i nåde fra Yehovah og bærer med seg Guds rike. Men den som forkaster Moseloven, forkaster også Guds rike (Matt 7:21-23)

Men hva med korset?

I gårsdagens undervisning, så var vi så vidt innom hva Moseloven sier man skal gjøre vist en forlovede har vært utro. I 4 Mosebok står det at vist man kan bevise utroskapet, så skal man bryte forlovelsen. Vist din tidligere forlovede senere vil komme tilbake til deg, så har du ikke lov til å ta vedkommende tilbake.

I Johannes 14, 5.Mosebok 5:10 så skjønner vi at lydighet mot Moseloven er det samme som å vise Yehovah at vi elsker Han og er trofaste mot Han. Av dette følger det naturlig at vist vi er ulydige mot Moseloven, så er det samme som utroskap i Yehovahs øyne. Vist vi er bevisst utro mot Yehovah, så sier Hans egen lov at Han skal skille seg fra oss og da hindrer Hans egen lov Han fra å ta oss tilbake.

Så hvordan kan Yehovah ta oss tilbake og tilgi oss? Kun gjennom korset, men ikke slik du er lært opp til å forstå det.

Bibelen støtter ikke tanken om menneskets syndige natur og arvesynd, istedenfor sier den at alle mennesker er født perfekt og feilfri men fra menneskets ungdom får vi lyst til å være utro mot vår Gud. Vi har alle sammen vært utro mot Yehovah en eller annen gang i våre liv, det var ett bevisst valg vi tok når vi valgte f.eks å lyve istedenfor å fortelle sannheten eller ta noe som ikke tilhørte oss. Når det skjedde, så skilte Yehovah seg fra oss fordi vi var utro mot Han og Hans lov sier at skal Han bryte forlovelsen.

Johannes 1 sier at Yeshua (Jesus) er både 100% menneske og 100% Gud og som vi lærte på Fredag, så sier Moseloven at Yehovah er 1 Gud men 1 Gud forstått dithen som en enhet.

Så når Yeshua som Gud dør på korset så er det Gud som dør. Da sier Rom 6 at Yehovah ble fri fra sin egen lov i 4.Mosebok som gjorde det umulig for Han å ta oss tilbake. Men Yeshua er også 100% menneske så Hans syndfrie Blod er det perfekte offer for vår bevisste synd. Om du velger å omvende deg tilbake til Moses og tror at Yeshua døde for deg som 100% Gud og 100% menneske, så kan Yehovah ta deg tilbake og vil gi deg frelsende nåde og nåde for resten av livet.

Så korset er sentralt og vi kan ikke klare oss uten det, fordi uten korset, så hjelper ikke Moseloven oss. Men uten Moseloven så er vår tro på korset død og vi har ingen frelsende nåde eller nåde for dette livet.

Så hva er evangeliet? Evangeliet er Moseloven.

Hva er nåde? Nåde er Moseloven.

Hvor er korset oppi alt dette? Korset er nøkkelen som åpner opp nåden og evangeliet.