Når det som er bra blir ondt

november 7, 2022

Series: andakt

Når det som er bra blir ondt

Når det som er bra blir ondt

Hvordan forstår du Matteus 5:28? Den vanlige gjennomsnittforståelsen av dette verset er: Om du ser på en person av motsatt kjønn og føler seksuell lyst, så har du gjort deg skyldig i hor i dine tanker. Derfor har du sikkert i likhet med meg mer enn en gang hørt at seksuell lyst er syndig og Matt 5:28 er blitt brukt som bevis på det.

Lyst er ikke synd i seg selv

Men i Norsk Bibel 88/07 utgaven, så oversettes Matt 5:28 slik: «Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte.» Har du noen gang lurt på hvordan en ugift mann kan bryte ekteskapet om han begjærer ugift kvinne? Du kan ikke bryte ekteskapet om du ikke er gift, så  som du sikkert skjønner, vi trenger ikke lese Matt 5:28 på Gresk for å forstå at den vanlige gjennomsnittforståelsen av verset er feil.  Men hva da med oss som er gift? Om vi er ærlige med livene våre, så må vi også innrømme at Gud har ikke gitt oss en av/på bryter for vår seksualitet. Den er alltid på og derfor vil vi alltid føle seksuell lyst når vi ser personer av det motsatte kjønn som vi ikke er gift med. Men om vi er ærlige med oss selv; de færreste av oss kjenner på lyst til å være utro eller planlegge utroskap mot vår ektefelle selv om vi kan være seksuelt tiltrukket av noen andre.  I tillegg har vi Paulus som i sine brever sier det er helt naturlig å brenne av seksuelt begjær, men om vi ikke klarer å kontrollere det, så er det bedre å bli gift enn bli fristet til fall. Derfor skjønner vi at Matt 5:28 kan ikke bety at gifte mennesker aldri noen gang skal ha lov til å føle seksuell lyst mot andre enn sin ektefelle. Det kan heller ikke handle om seksuell lyst generelt.

Så hvordan skal vi da forstå Matt 5:28? Den eneste muligheten vi har igjen er å lese Matt 5:28 på Gresk.

Hva Jesus virkelig sa

På Gresk ser vi at ordet for å «begjære» er epithymeō, og fordi Matteus opprinnelig er skrevet på Hebraisk, så vet vi det Hebraiske ordet for begjære er chamad. Begge ordene betyr: Ha lyst på å eie noe som tilhører andre som du ikke har rett på. Da skjønner vi at hva Jesus sier her i Matt 5:28 er egentlig dette: 

Hver den som selv er gift og planlegger hvordan han/hun skal være utro mot sin kone/ektemann, dømmes som om han/hun allerede har vært utro. Men betydningen er også: Hver den som er ugift og planlegger hvordan han/hun skal ta en annen manns kone/en annen kvinnes ektemann, dømmes som om de allerede har gjort det.

Da forstår vi at den ugifte har lov til å se på en person av det motsatte kjønn med seksuell lyst, og en som er gift har lov til å være seksuelt tiltrukket av andre enn sin ektefelle.  Vår seksuelle lyst er derfor i seg selv ikke noe syndig, selv om vi kan ende opp med å begjære sex så mye at det blir syndig.

Hva mener jeg med «begjære sex så mye at det blir syndig»?

Enten det er behovet for sex, for varme, mat, trygghet, vennskap, søvn så er alle disse behovene i seg selv ikke syndige. Men i vår søken etter å få disse behovene møtt, så kan vi ende opp med å begjære sex, varme, trygghet, vennskap, søvn så mye at til og med mat blir syndig. Hvordan blir de syndige? Når vi blir fristet til å få de dekt på en ulovlig måte.

Ikke gjør dine behov til guder

Hva mener jeg med «en ulovlig» måte?

Bibelen sier det på denne måten; vår Gud vil at vi skal ha våre behov dekt, både vårt behov for varme, mat, trygghet, vennskap, søvn og sex. Men han har sagt at det er bare 1 lovlig måte for oss å få våre behov dekket på, det er om han er viktigere i våre liv enn våre behov. Hvordan blir Gud mer viktigere i våre liv enn våre behov?

Når vi elsker Gud mer enn vi elsker våre behov.  

Hvordan elsker vi Gud mer enn våre behov?

Gjør Gud viktigere enn dine behov

Jesus sier det på denne måten i Johannes evangeliet; når Moseloven blir viktigere for oss enn alt annet: Da elsker vi Gud og da vil Gud møte våre behov fordi Han vet Han er elsket av oss.

Hvordan ser det ut å elske Gud slik? Når vi elsker Gud mer enn vi elsker våre behov, så vil vi aldri la oss friste til å få våre behov dekt på en ulovlig måte. Da vil vi vente med å få vårt behov for sex dekket til vi er gift, fordi Gud har sagt at sex er kun lov mellom ektemann og hans kone. Om vi må skille oss, så vil i velge ikke å gifte oss på nytt så lenge vår første ektefelle lever, fordi Gud har sagt det er ondt, hatefullt og ekteskapsbrudd å gifte seg på nytt. Da vil vi aldri spise uren mat, fordi vår Gud har sagt at noen typer mat er avskyelige i Hans øyne.  Da velger vi å leve etter loven ikke fordi vi må, men fordi vi elsker Gud og vi vil at Han som har gitt oss Jesus skal føle seg elsket av oss.

Betyr det at om du elsker Moseloven, så vil du bli helbredet, få alle dine regninger betalt med en gang? Nei, for Bibelen sier i 5.Mosebok 13 at vår Gud vil av og  til holde igjen sin hånd mens han observerer om du virkelig elsker han eller ikke. Det er ikke fordi Han ikke vil oss vel, men som med alle relasjoner, Han trenger å se at Han kan stole på deg. Han gjorde dette med Israelittene i ørkenen, og Ny Testamentet sier Han gjør det fremdeles i dag. Men vi vet at den som forblir trofast til Han i kjærlighet til Han kan vite de vil alltid få sine behov dekt til sist og heller ikke mangle noen ting mens de venter.

La derfor Gud vite at du elsker Han i dag ved å gjøre Moseloven til det mest viktigste i ditt liv.Vokt deg så dine behov aldri blir viktigere for deg enn din kjærlighet til Gud, for da vil du aldri bli fristet til å få de dekt på ulovlig måte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus har sagt i bl.a Johannes evangeliet; den som elsker Moseloven elsker Gud. Så hva Bibelen sier her er egentlig dette; den som elsker den skriftlige Moseloven mer enn sine behov vil få alle sine behov møtt. (Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14) Hvordan vet du om du elsker Gud? Spør deg selv dette: Hva er viktigst for deg akkurat her og nå? Er det at du blir helbredet/får nok penger på konto/får dine behov dekket? Eller er det at du viser Gud kjærlighet ved å leve livet ditt slik som Han har sagt, i lydighet til Moseloven? Om det er mest viktigst for deg å vise Gud at du elsker Han, så viktig at om du måtte velge mellom å bli frisk/få nok penger/eller hva det måtte være så vil du heller elske Gud, da elsker du Gud så mye at du kan vite sikkert at dine behov blir møtt.