Når kristne gjør mennesker til avguder.

september 12, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I 1.Korinterbrev, 3:4-9, leser vi: Når en sier: Jeg holder meg til Paulus! – og en annen: Jeg holder meg til Apollos! – er dere da ikke kjødelige?  Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det etter som Herren ga enhver. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.  Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.  For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning.  Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre

Hvem er du mest lojal mot?

Det er kanskje ett rart spørsmål å få, så la meg utdype det litt: Om din pastor sier noe som du vet er Bibelsk feil, er du da lojal mot din pastor og sier deg enig med han eller henne? Er du lojal mot din Gud og Hans ord og sier ifra at dette er feil forkynnelse? Hva med om det ikke er hva pastoren din forkynner men hvordan han lever? Er du lojal mot pastoren din og lukker øynene for at han eller hun lever i synd? Eller er du lojal mot din Gud og advarer pastoren?

Hva med om dette ikke er pastoren din det gjelder men din ektefelle, ditt barn eller en nær venn av deg? Er du lojal mot de eller mot din Gud og Hans ord?

Jesus sier selv i evangeliene at de som er mer lojal mot sin pastor, ektefelle, barn, venner og familie kan ikke Han ha noe med å gjøre. Vår lojalitet MÅ ligge først hos vår Gud og Hans ord. Men er det dette vi ser blant kristne i Norden i dag?

Nei, vi ser heller motsatt. Vi ser kristne som vet at pastoren deres eller den evangelisten de hører på akkurat nå lever i synd og forkynner ting som slettes ikke står i Bibelen, men vi sier ingenting, protesterer aldri og til og med gir penger til de fordi «de er salvet av Gud» og «deres tjeneste er bekreftet med mirakler». Bibelen er veldig klar på at det er ikke miraklene vi skal se etter, vi skal se etter om de selv lever omvendte liv i lydighet til Moseloven og vi skal se etter om de lærer andre å omvende seg til Moseloven. Vi ser kristne som vet at naboene deres, vennene deres, familien deres og ektefellen lever i synd og kan dø hvert øyeblikk og gå fortapt, men de sier ingenting fordi de vil ikke «støte» og de vil heller snakke om en falsk gud som ikke stiller krav til omvendelse av frykt for å bli upopulær.

Hvorfor er det blitt så ille?

Paulus sier i 1.Korinterbrev 3:4-9 fordi vi kristne opphøyer mennesker i våre liv til gud og gjør de mer viktig for oss enn Yehovah. Når vi gjør det så er vi kjødelige sier Paulus og i Romerbrevet sier han at den som er kjødelig har ikke Den Hellige Ånd.

Vi må omvende oss fra dette og bli mer lojal mot Bibelen og vår Gud enn vår pastor, vårt kirkesamfunn, vår familie, venner og de vi omgås med. For om vi ikke omvender oss fra dette, så sier Jesus at Han vil ikke ha noe med oss å gjøre. Så omvend deg i dag fra å tilbe mennesker og menneskers mening til å være lojal mot din Gud og Hans ord.