Nøkkelen til bønnesvar

juli 5, 2022
Series: Bønn

Speaker: Ernie Hume

I Johannes 5:14-15, leser vi dette: Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

Er ikke dette ett fantastisk løfte?

Om vi ber om noe etter Hans vilje, så vet vi at Han hører oss, og om vi vet Han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos Ham.

Skal vi forstå dette løftet, og hvordan vi skal få «låst opp» løftet så det blir virkelig i våre liv, så må vi spørre: Hvem er Han som Johannes snakker om her? Er det Jesus er det Gud Fader eller begge to? Også må vi spørre, hva er Hans vilje vil skal be etter?

Når du leser kapittel 5 i sin sammenheng, så er det tydelig at Johannes snakker om Gud Fader og ikke Jesus. Så da må vi stille 2 spørsmål, hvem er Gud Fader og hva er Hans vilje?

Vi vet fra Bibelen at Gud Fader er den samme Gud som vi leser om i Gamle Testamentet. Han er Yehovah, Abraham, Isaks, Jakobs Gud og Israels Gud som aldri forandrer seg. Han er den som delte Rødehavet i to og som gav oss frelse gjennom sin Sønn Yeshua.  Hva er Hans vilje?

Vi vet fra 1.Johannes 5 at Yehovah sin vilje er at vi skal tro på Jesus Kristus, og vi vet fra ordspråkene 12:13 at Guds vilje for alle mennesker er at vi skal ha respekt for Gud og holde Guds lov. Tilsynelatende er dette to forskjellige ting for Jesus kom vel med nåden som er vel helt forskjellig fra Guds lov? Det er ikke egentlig en forskjell her om vi ser på språket som brukes i 1. Johannes 5:14 og Johannes 3:16. Det Greske ordet som blir brukt for å «tro» på Jesus betyr å høre og gjøre hva Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Matteus 23:2-4; når fariseerne lærer dere å holde Guds lov, den skriftlige Moseloven, så skal dere høre hva de sier og gjøre som de sier. Så om du tror på Jesus, så viser du din tro ved å høre og gjøre som Jesus lærte oss. Når vi vet at Jesus lærte oss å holde Moseloven, men de fleste kristne sier de ikke tror det gjelder for dem, så sier de egentlig at de har ikke noe tro på Jesus.

Det å tro på Jesus er da det samme som ordpspråkene 12:13: ha respekt for Yehovah og hold Hans lov.

Det 1.Johannes 5:14-15 forteller oss da er dette; om vi lever etter den skriftlige Moseloven slik Jesus sa, så vet vi at Yehovah hører vår bønn og vil svare.

Dette er identisk med hva Jesus selv sier i Matteus 6:25-34, vær ikke bekymret for noe ting men hold loven og fortell Yehovah hva du trenger, så vil du få det du trenger.

Så hva er nøkkelen til bønnesvar?

Ifølge Bibelen vår, så er det at vi hører og gjør som Jesus sa og lever våre liv etter Moseloven.

Når vi nå vet hva som er nøkkelen til bønnesvar, så vet vi også hva som er årsaken til at våre bønner går ubesvart. Johannes 9:31, Ord 15:29, Salme 66:18 sier alle sammen det samme; Yehovah hører ikke bønnene til de som ikke vil leve etter Moseloven.

Tidligere har vi lært fra Paulus at omvendelse til Moseloven sikrer vår tilgivelse, men ikke vår hellighet. Vi blir hellige gjennom tro på hva Jesus gjorde for oss, vi blir tilgitt ved å leve etter loven. Nå har vi lært at vår omvendelse til Moseloven sikrer bønnesvar.

Uroer det deg ikke litt når du hører kristne menigheter forkynne at den skriftlige Moseloven ikke gjelder lengre? For om den «ble naglet til korset» og om «Jesus kjøpte oss fri fra den», så sier de at vi kan ikke lengre bli tilgitt og våre bønner blir ikke lengre hørt fordi Jesus kom for å sette oss fri fra den eneste som kan tilgi oss og gi oss bønnesvar.

Når du også vet at Bibelen omtaler antikrist som den lovløse, den som er uten lov i motsetning til Yehovah som er med lov, så blir det vel ganske tydelig hvor denne læren kommer fra? For Bibelen omtaler antikrist som en ånd som var tilstede allerede den gangen på Paulus sin tid. Om den lovløse var en realitet allerede den gangen, så er han en realitet i dag også. Den lovløse vil ikke at du skal bli tilgitt og at dine bønner skal bli hørt, så er det jo ganske naturlig at han vil oppmuntre til og inspirere til en slik lære som vi har i kristne menigheter i dag.

Du som vil ha dine bønner hørt, du som vil bli tilgitt av Yehovah; vend om i dag til Guds lov og vis din kjærlighet og respekt for Yehovah som elsker deg så høyt at Han gav deg sin Sønn Yeshua som ett syndeoffer for din synd.