Spørsmål til Nordens kristne

desember 9, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

  1. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, og Bibelen sier i Romerbrevet 7 at Moseloven gjør oss oppmerksom på vår synd, så betyr det at nå er alt lov fordi det er ikke noe synd lengre.?
  2. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, men vi ikke kan leve som vi vil, hvem bestemmer da hva som er synd når Guds lov som viser oss hva synd er ikke finnes lengre?
  3. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, og den er umulig for oss å leve etter (selv om Paulus sier i Romerbrevet og Johannes i Johannes 1 at den er lett å leve etter), hvem er da ansvarlig for våre handlinger når vi allikevel synder?
  4. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, og den er umulig for oss å leve etter, er ikke da Gud urettferdig når Han dømmer homofile som lever i strid med Moseloven til helvete? For var ikke den umulig å leve etter? Så hvordan kan vi da forvente at homofile skal klare noe vi kristne ikke klarer (selv om Bibelen sier vi er forventet å klare det)?
  5. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, og den eneste synd nå er å ikke tro på Jesus, så betyr det at den gud du tror på sender mennesker som aldri har hørt om Jesus rett til helvete for noe som ikke er deres feil. For «Vladimir» i indre Mongolia som har vokst opp med sin naturtro og har ingen anelse om Jesus, kan vel ikke klandres for at han aldri rakk å høre om frelsen før han døde om ingen fortalte han det?
  6. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, og den eneste synd nå er å ikke tro på Jesus, så betyr jo det at ett monster som voldtar og dreper barn men tror på Jesus kommer til himmelen om han dør 1 minutt etter sin onde gjerning. For iflg.deg, så tror jo du at så lenge man tror på Jesus, så er man frelst og er man frelst, så er jo Gud forpliktet til å slippe slik monster inn i himmelen?
  7. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, hva gjør vi da med ca 95% av skriftstedene i Ny Testamentet (inkludert Paulus sine brever) som motsier en slik tankegang?
  8. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, selv om Gud sier Han aldri lyver og aldri forandrer seg, selv om Gud lovte Israel at Han aldri ville forkaste de og Jesus sa at Moseloven gjelder så lenge himmelen og jorden står, hvordan du vet at Jesus ikke plutselig forandrer mening igjen og forkaster «den nye pakt» for å «sette deg fri» fra den?
  9. Om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, selv om Bibelen sier noe annet, hvordan kan du da stole på Gud når Hans ord sier imot deg?

Er du forvirret?

Ja jeg kan ikke klandre deg for å være det. Men disse 9 spørsmålene oppsummerer hva Nordens kristne tror om Bibelen, Jesus og Moseloven og er ett forsøk på å vise hvor ulogisk, selvmotsigende og ufornuftig kristendommen er blitt i Norden. Hvorfor er det blitt slik? Fordi Nordens kristne leser egentlig ikke lengre Bibelen, de leser/hører på sin favoritt forkynner/pastor og gjentar hva de har sagt istedenfor hva Bibelen faktisk sier.

Til dags dato, så har vi i Bibel ikke møtt en kristen som tror vi er fri fra Moseloven og er istand til å gi en logisk, sammenhengde svar på disse spørsmålene.

Det er skuffende å oppleve, fordi når kristne tror på en gud som sier at alt er lov, men alt er ikke lov men det er opp til hver enkelt hva som er lov. En gud som sier at 95% av hans ord egentlig var løgn, som krever det umulige av noen (les homofile) men ikke av kristne fordi de kan leve som de vil, men ikke som de selv vil, bare slik de selv vil leve. En gud som slenger mennesker i helvete fordi de ikke visste at Jesus har levd, som slipper monstre som voldtar og dreper barn inn i himmelen fordi de tror å Jesus, så skjønner man egentlig hvorfor kristendommen i Norden er i så dårlig stand.

For hvem i sin rette forstand vil bli kristen når det å bli kristen krever at man må kaste all fornuft og logikk over bord, og tro på en gud som egentlig er verre enn Hitler siden han slenger mennesker som aldri har hørt om hans sønn i helvete og slipper monstre inn i himmelen.?

Og hvem i sin rette forstand vil bli kristen når det å bli kristen er ensbetydende med å bli en hykler som sier at «jeg kan ikke leve etter loven i Bibelen, det er umulig, men min homofile nabo han må leve etter loven ellers lever han i synd.» Når man har dobbelt moral, så er det hykleri.

Det er skuffende å se at Nordens kristne er så langt ifra kristne som det går ann å komme.

Omvend dere i dag, mens det enda er tid.