Ny pakt

juli 12, 2022

Series: Moseloven

Ny pakt

Lever vi i dag under den gamle eller den nye pakt?

Den nye pakt er skrevet i Hebreerbrevet 8 og  Jeremiah 31. Vi kristne er vant med å tenke den nye pakt er mellom oss som tror på Jesus og Gud. Opp gjennom årene har vi lært at inngangsporten til den nye pakt er tro på at Jesus Kristus døde for oss og at Hans Blod soner vår synd. Noe mer enn det trenger vi ikke å gjøre fordi det er Hans Blod som frelser oss og gjør oss til medlemmer i den nye pakt, ikke noe vi kan gjøre selv.

Det blir ofte slik at når vi hører noe mange nok ganger, så tror vi det er slik. Så når vi hører mange nok ganger fra talerstolen at den kristne som tror Jesus Kristus er hans frelser og herre er med i den nye pakt, så tror vi det er sant. Men la meg heller spørre deg dette spørsmålet; har du noen gang virkelig lest Hebreebrevet 8 og Jeremiah 31? Jeg mener ikke hva du har hørt om disse to skriftstedene, jeg mener om du noen gang virkelig har lest hva som står der? For om du tar deg til å lese hvem Gud inngår den nye pakt med, så ser du fort at de som får lov til å bli en del av den pakten er Israel og Judas hus. Vi kristne er m.a.o ikke tatt med i den pakten, vi står utenfor den nye pakt og er ikke en del av Hans folk siden vi ikke er av Israel og Judas hus.

Betyr det at vi kristne ikke har noe håp?

Jo vi har ett håp:

Først må vi forstå hva Bibelen sier om Israel og Judas hus og hvem Bibelen lærer oss kan bli medlemmer der. Vi kristne har lært at den gamle pakt var kun mellom Gud og de som var 100% etnisk fødte Jøder og Israelitter. Men som tidligere nevnt, når vi hører noe mange ganger fra talerstolen så tror vi det vi hører er sant selv om det ikke er det. For om vi lar Bibelen tale for seg selv, så vil du se at helt fra Gamle Testamentet så ville Gud at alle, uavhengig av etnisitet, skulle få bli Hans folk. Det eneste de trengte å gjøre var å følge Moabitten Ruths eksempel, omvende seg fra lovløshet til Guds lov og velge av egen fri vilje å tjene Han. Tok de dette valget, så ville Gud regne dem som fullverdige Israelitter og en del av pakten.

Dette har ikke endret seg, Gud sier fortsatt at alle som vil uavhengig av etnisitet kan bli en del av Israel og Judas hus. Paulus bekrefter dette for oss i Romerbrevet 2 når han sier den ekte Israelitt og den ekte Jøde er ikke den som er etnisk født som Jøde men den som tjener Israels Gud i lydighet til Moseloven.

Så vi kristne har ett håp, og vi kristne har mulighet til å bli en del av pakten.

Spørsmålet blir da, hvordan blir vi en del av den nye pakten?

Vi leser om paktsinngåelsen ved foten av Sinai fjellet, først fikk Israels folk høre hele Moseloven. Når de så av egen fri vilje valgte å adlyde den, så forseglet Moses pakten med blod. På samme måte blir vi en del av den nye pakten når vi velger å leve etter Moseloven. Da har vi omvendt oss fra lovløshet til lov (Hebr 8:10) og da lover Yehovah å tilgi oss (Hebr 8:11, 1.Joh 1:9). Så forsegler vi pakten med tro på Jesu Blod som vårt soningsoffer. (John 3:16, Hebreerbrevet) Dette beskriver Paulus for oss i slutten av Apostlenes gjerninger når han sier hans budskap var omvendelse fulgt av tro, samme budskap han forkynte til jøde som til hedning.

For hva er det egentlig som skjer når du først omvender deg, så tror på Jesu Blod? Du blir en ekte Israelitt og en ekte Jøde, selv om du var født som en hedning.

Hvem var det den nye pakt var inngått med?

Med Israels og Judas hus.

Lever du under den nye pakt?

Bare om du er en del av Israels og Judas hus.