Den nye pakt er ikke ny men fornyet

november 10, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

For ikke så lenge siden, så kom jeg i prat med en veldig hyggelig kristen mann som mente Moseloven ikke gjelder for oss siden vi er under den nye pakt. Han tenkte slik at siden vi nå er under nåden, og ikke under loven, så skal vi bare tro at Jesus døde for oss og det er nok til å komme inn under den nye pakt. En slik måte å tenke på reiser jo med en gang en del viktige spørsmål og viser en god del ulogiske slutninger, men desverre var han ikke interessert i å forklare nærmere hva det f.eks betød å elske Gud eller hva det betød å tro på Jesus.

Hadde du vært enig med han? Om du er en ny testament kristen, så er mulighetene store for at du ville det.

Hvordan beskriver Bibelen den nye pakt?

Malachi 3:6 sier at vår Gud Yehovah vil aldri forandre seg, hva Han har sagt og hva Han har lovt vil Han alltid stå ved. Han vil alltid snakke sant og vil aldri ombestemme seg. Det er derfor vi kan stole på Han når Han og Hans løfter uansett hva som skjer i våre liv.

Tror du at du kan stole på Yehovah? Vel, vist du tror på Malachi 3:6, så tror du selvfølgelig det. Om du tror det, så er det en del ting som Yehovah har lovt oss som aldri vil forandre seg.

Salme 1o5:10, Jesajah 61:8, sier at Yehvoahs pakt med Israel ingått først med Abraham så bekreftet med Moses på Sinai fjell er evigvarende. Og Exodus 19, Matt 5:17, sier at pakten mellom Moses og Yehovah står så lenge det er en himmel og en jord. I Jesaiah 56, Romerbrevet 11, så leser vi at de hedninger som vil tjene Yehovah Israels Gud er ett med denne pakten mellom Moses og Yehovah med de samme forpliktelsene som står i Moseloven. Og dette bekreftes i Apgj 15 hvor apostleen sier at de nyfrelste hedningene er forventet å lære hvordan de skal leve etter Moses.

La meg spørre deg igjen, tror du at Malachi 3:6 er sann at vår Gud er den samme i går, i dag og til evig tid? Tror du at Hans ord aldri forandrer seg? Tror du at Han alltid snakker sant og at vi alltid kan stole på Han at når Han lover noe så vil det skje?

Vist svaret ditt er ja, så forutsetter det at salme 105:10, Jesajah 61:8, 56, Romerbrevet 11, Apgj 15 viser oss at den nye pakt må forstås som den fornyete pakt ikke som noe helt nytt.Og om vi ser på den Hebraiske grunnteksten for Jesajah 31, så ser vi at det aldri er snakk om en ny pakt men en fornyet pakt.

Om vi så går til Jeremiah 31, og leser skriftstedet for den nye pakt på Hebraisk, så ser vi at ordet for «ny pakt» er fornyet pakt som i noe gammelt som kommer ut i en ny utgave ikke som noe nytt som erstatter noe annet. Om vi leser videre i samme skriftstedet, hvor det står at Han vil skrive sin lov på våre hjerter, så er ordet brukt for lov det samme ordet som er brukt for Moseloven.

Hva betyr det når Jeremiah sier Moseloven skrives på våre hjerter?

Når Jeremiah ble skrevet, så var de av den oppfatning at hjertet var intellektet i ett menneske. Så hver gang du ser Bibelen snakke om hjertet, så er det ikke snakk om det fysiske organet i brystet ditt, det er snakk om ditt sinn og ditt intellekt. Så det Jeremiah sier her er at under den nye pakt, så vil Yehovah skrive Moseloven på våre sinn og våre tanker.

Dette bør få oss til å stoppe opp litt og tenke over hva Jeremiah faktisk sier her. Han sier at beviset for at du er under den nye pakt er at du tenker på Moseloven at Moseloven er skrevet på ditt sinn. Men dette er jo samme som Han sier om den Gamle pakt, så hvordan er dette beviset på noe fornyet?

I Exodus 13:9, 13:16, Deut 6:8, 11:18, Joshua 1:8 står det akkurat det samme som i Jeremiah, at vi skal tenke på Moseloven, meditere på Moseloven og det vil gå oss godt.

Så hva er da det som er fornyet i den nye pakt?

La oss først se på likhetene mellom den gamle og den fornyete pakt. Begge paktene sier at vi skal være opptatt av Moseloven, tenke på Moseloven og leve etter den. Ingen av paktene sier at vi vil en dag våkne opp og kunne alle 613 budene utenat. Både under den gamle og den fornyete pakt, så ligger ansvaret for å lære Moses og hans lov på oss. Som vi ser i APgj 15, så har vi ett ansvar for å lære hva det betyr å leve under den fornyete pakt ved å lære hvordan vi skal følge Moses. Så Bibelen sier helt klart at vi finner Moseloven under både den gamle og den nye pakt.

Hva er da forskjellig mellom de to?

Forskjellen er Den Hellige Ånd og korset.

Fordi Moseloven fremdeles gjelder under den fornyete pakt, og den samme Moseloven sier at det er avskyelig for Yehovah å akseptere noen som har vært utro mot Han (husk hva vi lærte i går at synd = utroskap.) Så kan ikke Den Hellige Ånd, sannhetens Ånd ta bolig i noen som har vært utro. Men om den som har vært utro tror på korset, at Yehovah i Yeshua døde der en fysisk død, vil vi iflg Paulus ikke lengre bli tilregnet vårt utroskap. Han eller hun vil nå være fri til å kunne forlove seg på nytt igjen. Så når vi også tror Yeshua sto opp igjen fra de døde, så har vi juridisk rett i Yehovahs rike til å forlove oss med Han og starte på nytt som om vi aldri har vært utro mot Yehovah. Da er vi hellige, da kan Den Hellige Ånd ta bolig i oss og det er dette som er forskjellen.

For når vi blir hellige gjennom troen på korset, og  Den Hellige Ånd tar bolig i oss, så blir Den Hellige Ånd kraften i oss som vi trenger for hver dag å ta avgjørelsen om å leve etter Moses.

Men det er også viktig å huske på at ingen steder står det at Den Hellige Ånd gjør jobben for oss. Vi må velge å lære Moseloven så vi vet hvordan vi skal leve (Apgj 15), vi må hver dag bestemme oss for å leve etter Moses og ta de rette valgene, og om vi gjør dette så gjør den Hellige Ånd resten og gir oss den kraften vi trenger for å kunne leve rett.

Så hva er forskjellen mellom den gamle og den fornyete pakt?

Den eneste forskjellen er at i den fornyete pakt, så får vi Den Hellige Ånd som en ekstra push og kraft til å kunne ta de rette valgene og velge Moses.

Hva er likheten?

Moseloven gjelder fremdeles, bibelen er helt klar på det.

Tilbake til den hyggelige kristne mannen jeg snakket med for ikke så lenge siden, han som mente Moses ikke gjelder nå.

Jeg fikk aldri spurt han om hans Hebraiske kunnskaper, men som vi har sett i dag, når du leser Bibelen på grunnteksten (i dette tilfelle Hebraisk) så kan man ikke forstå den nye pakt som noe helt nytt. Det er en fornyet pakt, fornyet i likhet med å ta en bok du har utgitt tidligere og utgi den på nytt med litt bedre cover men med samme innhold.

Når vi vet at tegnet på den fornyete pakt er at vi har Moseloven på våre sinn så sier Bibelen at vi er omskjært på våre hjerter. I likhet med å ta valget om en fysisk omskjærelse, så er tegnet på den fornyete pakt at vi har tatt valget om å følge Moses og det omskjærer hjertene våre.  (5.Mosebok 30:6, Rom 2:28-29)

Desverre nektet min venn konsekvent nektet å godta at Moses gjelder for oss så han vil slettes ikke tenke på den loven, så vet vi utifra Bibelen at han ikke er en del av den fornyete pakt.

Hva med deg du som leser dette? Er du en del av den fornyete pakt?

Men hva er fruktene av det denne hyggelige kristne mannen sa, han som jeg snakket med for ikke så lenge siden? Og hvordan kan noen fornekte så åpenbare bevis for at Moses gjelder fremdeles?

Vel ved siden av det faktum at han stiller seg selv utenfor pakten med Gud, og alt det ulogiske i hans resonement, så er fruktene lovløshet. For i Matteus 7:21-23 ser vi en stor gruppe med kristne som kaller Jesus for Herre, men fordi de har valgt lovløshet, så forkaster Han dem. Jeg er redd for at min venn, han mannen kan en dag ende opp blant de.

Samtidig kan vi ikke glemme at Bibelen sier Antikrist er lovløshetens ånd og en dag, så vil Antikrist bestemme at vi må ta hans merke for å kunne selge og kjøpe ting. Når du leser beskrivelsen av Antikrist sitt merke, så ser du med en gang at det er en kopi av paktsmerket mellom Yehovah og Moses. For Yehovah sier til Moses at vi skal ha Moseloven på vårt sinn og tenke på den under den gamle og under den fornyete pakt. Dette blir vår panne, så vi bærer Yehovahs merke når vi har våre tanker fokusert på Moseloven. Så sier Yehovah at vi skal ha Moseloven på våre hender, at vi skal aktivt gjøre det den sier, dette blir merket på våre hender. Antikrists merke er enten på pannen eller på hånda, med andre ord, noe vi må tenke på og gjøre som er motsatt av hva Yehovah vil for oss.

Når Bibelen så klart sier at den fornyete pakts tegn er å tenke på Moseloven og gjøre den, men dere kristne som mener dere er under den nye pakt sier dere ikke vil tenke på noe annet enn nåde, så viser fruktene av det dere sier at dere velger lovløshet fordi nåde i deres definisjon blir motsatt av lov. Velger du lovløshet, så velger du antikrist.

Hvordan kan man fornekte noe så åpenbart som Moses i den fornyete pakt? Bibelen forklarer dette med at djevelen vet hva som er tegnet på den fornyete pakt, han vet at de som forkaster Moses forkaster den fornyete pakt og går fortapt. Han vet at de som forkaster Moses vil en dag veldig lett ta antikrists merke. Så hvordan kan man fornekte noe så åpenbart? Fordi djevelen har blitt gitt autoritet til å forlede og teste, og desverre så har ikke min venn bestått den testen (Deut 13) men jeg ber for han.

Så nå har jeg vist deg, fra Bibelen på Hebraisk, hvorfor den nye pakt er den fornyete pakt og ikke noe helt nytt. Jeg har vist deg hva som er likt og hva som er forskjellig, hva Bibelen sier om ditt ansvar under den fornyete pakt.

Jeg kunne ha vist deg mye mer fra Ny Testamentet, jeg kunne ha lært deg Gresk og Hebraisk så du også i likhet med meg kunne lest Bibelen på grunnteksten og vist hva den egentlig sier om ting. Men jeg skal spare deg for mange og lange kjedelige Gresk og Hebraisk leksjoner 🙂

Kanskje du, på tross av alt dette, fremdeles mener at Moses ikke gjelder for deg?

Har du tenkt over hva du egentlig da tror på?

Du tror på Bibelens Gud, som i Gamle Testamentet, sier gjentatte ganger at Hans pakt med Moses gjelder for evig tid. Du tror på Jesus som din Herre og Frelser som i Matteus 5:17 sier at Moseloven gjelder så lenge det er en himmel og en jord, og Åpenbaringsboken som sier at kun de som følger Moses OG tror på korset kan overvinne djevelen. Men så tror du også på en gud som selv om han har sagt alt dette her, plutselig en dag fikk det for seg at nå gjelder ikke lengre dette. Plutselig en dag fikk den guden du tror på ett infall om å trekke tilbake alle sine løfter til Israel, og lage noe helt nytt.

Hvilken garantier har du for at han du tror på ikke plutselig ombestemmer seg og sier at nå gjelder ikke lengre frelse gjennom korset, nå gjelder noe helt nytt og alle de gamle løftene om frelse ved Jesu blod er forkastet?

Sannheten er at du har ingen garantier for det om du tror på en gud som kan gi evige løfter til Israel også plutselig forandre mening.

Men heldigvis så er ikke vår Gud Yehovah slik, vår Gud er den samme i går, i dag og til evig tid. Hva Han sier står fast og vil aldri endre seg. Så du kan stole på Han og Hans ord. Men Han har også sagt at Moseloven gjelder fremdeles, Han har også sagt at hver den som blir hellig gjennom tro på Jesus og omvendelse tilbake til Moses får Den Hellige Ånd. Han har også sagt at du som får den Hellige Ånd har ett ansvar for å lære hvordan du skal nå leve i pakten med Moses, men om du gjør din del og lærer, så vil Han gjøre sin del og gi deg den kraften du trenger for å ta de rette valgene. Han har også sagt at om du ikke vil leve under Hans fornyete pakt, med Moseloven som fokus, så vil Han ikke tvinge deg men du må ta konsekvensene av det.

Er Yehovah, Bibelens Gud, din Gud?