Paulus og omskjærelse

februar 19, 2021
Paulus og omskjærelse

De fleste kristne i dag mener omskjærelse ikke gjelder for dem. Ifølge det de tror på så var omskjærelse en del av den gamle pakt og forbeholdt jødene. Det angivelige beviset for dette sier de står i Apostlenes gjerninger 15 og Galaterbrevet 5:2: «Se, jeg, Paulus sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil ikke Kristus være til noe gagn for dere». For som de sier, her i Gal 5:2 sier jo Paulus rett ut at vi har ett valg mellom Kristus eller omskjærelse, velger vi omskjærelse så velger vi vekk Kristus og velger vi vekk Jesus så er vi ikke frelst. Men hva om de misforstår hva Paulus egentlig sier her? Hva om 1.Mosebok 17, der hvor Yehovah sier at omskjærelse er en evig pakt for alle av Abrahams barn, er sant?

For å finne ut om den vanlige kristne forståelsen av omskjærelse kan være feil, så må vi skille mellom hva vi tror og hva Bibelen faktisk sier.

La oss derfor prøve å lese Gal 5:2, Apg 15 men også Apg 16 på den måten vi kristne vanligvis forstår Paulus. I Apg 16, 1. og 2.Timoteus møter vi Timoteus. I 2.Tim 1:5 leser vi at hans mor og mors mor var Jøder som trodde på Yeshua (Jesus) som deres Messias, men hans far var Greker. I Apg 16 leser vi at Timoteus ikke var omskåret, selv om han var født av en Jødisk mor. Dette forteller oss at far til Timoteus ikke delte sin kones tro, han var det vi kaller for ufrelst. Fordi Timoteus aldri var omskjært som liten, så ble han regnet for en hedning blant jødene selv om han var født av en jødisk mor.

I Gal 5:2 så er Paulus veldig tydelig på at den som lar seg omskjære mister frelsen, det er ett valg mellom enten Jesus og evig liv eller omskjærelse og fortapelse. I Apg 16 derimot, så blir Timoteus omskåret av Paulus, før han så senere blir innsatt som pastor og betrodd en lederstilling i kirken. Om vi da skal følge den vanlige kristne forståelsen av Gal 5:2, så gikk Timoteus fortapt fordi Paulus omskar han. Og selv om Paulus visste veldig godt at Timoteus mistet frelsen når han ble omskåret i Apg 16, så gjorde han det allikevel og gav han ansvaret for å lede en menighet.

Ser du hvordan den vanlige kristne forståelsen av Gal 5:2 ikke gir noen mening? Fordi det er helt uforståelig at Paulus skulle være så imot omskjærelse, for så velge å omskjære Timoteus og til og med innsette han som pastor. Det er jo da veldig tydelig at vi kristne misforstår helt hva Paulus egentlig sier i Gal 5:2.

For å kunne forstå hva Gal 5:2 egentlig sier, så må vi vite litt om Paulus sin historiske bakgrunn, Israels historie, hvem Paulus sine fiender var og ikke minst litt om hvordan omskjærelse har forandret seg opp gjennom historien.

I år 167-160 før Kristus, så invaderte Antiochus Epiphanus Judea. Antiochus gjorde det ulovlig og straffbart med døden å omskjære barna, undervise fra Toraen og følge Moseloven. Dette var ett forsøk fra hans side på å hellenisere (gjøre Jødene til Grekere) den Jødiske kulturen. En stor del av den Jødiske befolkningen lot seg overtale til dette så de forlot sin Jødiske kultur til fordel for den Greske. En stor del av den Hellenistiske kulturen var å være naken mens man trente og holdt på med sportslige aktiviteter. De Jødene som lot seg overtale til å bli Grekere begynte å skjule sin omskjærelse mens de var nakne, dette klarte de ved å dra det som var igjen av forhuden over hodet på penis så det så ut som om de aldri hadde vært omskjært.

Når dette ble kjent blant de religiøse lederene i Judea, så tenkte de ut en ny måte å omskjære på som skulle gjøre det helt umulig å skjule sin Jødiske identitet. Istedenfor å gjøre slik Yehovah hadde sagt, og bare skjære vekk den lille hudfolden som går forbi hodet på penis, så bestemte de seg for å skjære vekk all forhud inkludert all forhud som dekket penis hodet.

Helt frem til ca 140 etter Kristus så var det vanlig å ha to måter å omskjære på, enten slik som Yehovah hadde sagt hvor man bare tar den ytterste delen av huden eller slik som mennesker sa hvor man tar alt av hud som dekker hodet på penis.

Etterhvert som årene gikk, så ble den menneskeskapte måte å omskjære på mer og mer vanlig. Denne måten å bli omskjært på var også noe som ble sett på som det ultimate beviset på hvor god jøde en var siden man ikke kunne skjule det. Derfor var det ikke så uvanlig på Jesu tid at mange tenkte de var ekte jøder så lenge de var omskåret på den måten, uavhengig av hvordan de levde ellers. Det er lett for oss i dag  å kritisere denne måten å tenke på, men vi skal ha i bakhodet at dette er ikke så ulikt slikt mange kristne i dag tenker. Mange kristne tenker at fordi de er barnedøpt, troende døpt, eller bedt frelsesbønnen så er de ekte kristne uavhengig av hvordan de lever. Så vi er ikke så ulik dem, akkurat slik som denne menneskeskapte måten å omskjære på ble det ultimate beviset at de var i rett forhold til Yehovah, så har vi som bevis våre menneskeskapte metoder som frelsesbønn og dåp.

Når Paulus levde og virket så ble han hele tiden forfulgt av en gruppe jøder som var veldig opptatt av omskjærelse. Vi leser om disse konfrontasjonene både i Apg 15, men også i Galaterbrevet 4 og 5. Hvem var denne gruppen med Jøder? Dette var Jøder som trodde Yeshua (Jesus) var Messias. Men de trodde også (slik mange kristne i dag gjør) på verdien av menneskeskapte tradisjoner og regler. Fordi de var vant med tankegangen at den menneskeskapte omskjærelsen var bedre enn den Yehovah hadde gitt, så tenkte de at den ville også være det eneste beviset på at noen var ekte frelst. Derfor sa de at hedninger må bli omskjært, og de må bli omskjært slik de var blitt omskjært for å være virkelig frelst.

Paulus var, i likhet med Yeshua (Jesus), veldig tydelig på at de eneste reglene vi skal følge er Yehovahs sine lover. Menneskeskapte regler, bud og fortolkninger kan ha stor verdi sier Paulus flere steder, men vi er ikke bundet av de. Vi står fritt til å følge de også eller forkaste de, men om vi følger de så kan vi ikke kreve av andre at de skal gjøre det samme sier Paulus flere steder i brevene sine. De eneste lovene og reglene vi skal følge, og kreve at andre skal følge, er Yehovah sine lover som vi kaller for Moseloven.

Med dette som bakgrunnsteppe, så forstår vi at når Paulus omskjærer Timoteus i Apg 16 så gjør han det på den måten Yehovah sa vi skulle gjøre det ved bare å fjerne den ekstra forhuden som går forbi hodet på penis. Og når Paulus i Gal 5:2 taler imot omskjærelse, så taler han ikke imot Yehovah sin omskjærelse men imot den menneskeskapte måten å omskjære på hvor du skal fjerne all hud som dekker hodet på penis.

Sier Paulus da at om vi blir omskjært slik Yehovah sa, så er vi frelst?

Vi kristne sier ofte at det er ikke frelse i dåpen men det er dåp i frelsen. Med dette mener vi at vi blir ikke frelst fordi vi er døpt, men om vi er frelst, så sier Bibelen vi må bli døpt. Paulus sier, i likhet med Bibelen at det er ikke frelse i omskjærelse men det er omskjærelse i frelse. Frelse kommer når vi omvender oss fra synd, begynner å følge Moses igjen og tror Yeshua døde for oss på korset. Så må vi lære hvordan vi skal leve som frelst ved å lære hvordan vi skal følge Moses. I løpet av denne prosessen, så sier Bibelen at vi skal bli døpt og omskjært men vi skal bli omskjært slik Yehovah sa det ikke slik mennesker sier vi skal.

Betyr dette at nå må vi alle bli omskjært?

Som vi allerede har lært, så er det enkelte bud i Moseloven som overstyrer andre. Som f.eks det er synd å lyve, men det er verre å være medskyldig i at noen dør. Så om du må lyve for å beskytte liv, så skal du lyve selv om det i seg selv er synd.

Noen av oss kan dø eller bli alvorlig syk om vi blir omskjært fordi vi har ikke helse til ett slikt inngrep. For andre igjen så er det for dyrt fordi vi bor i land hvor det offentlige ikke dekker ett slikt inngrep og vi må betale for det selv. Gang på gang i Bibelen står det at Yehovah ser til vår intensjon bak det vi gjør, hvilket motiv vi har. Så om du vil gjøre det rette og la deg omskjære, men du ikke kan pga helse eller økonomi, så regner Yehovah det som omskjærelse. Men om du har helse til det, og økonomi til det, så vil det være syndig ikke å la deg omskjære.

Gjelder omskjærelse for oss kristne i dag?

Ja, som vi har lært i dag så er Paulus helt tydelig på at om du er kristen så plikter du å bli omskjært vist du har helse og økonomi til det. Men du skal vokte deg vel for å sørge at du blir omskjært slik Yehovah sa det, ikke slik mennesker sa vi skulle bli omskjært.

Er vi frelst om vi blir omskjært?

Nei, det er ikke frelse i omskjærelse men det er omskjærelse i frelse.

Så gjør det rette i dag, velg å bli omskjært om du kan og vist ikke du kan, gled deg over at Yehovah din Gud ser ditt hjerte og motiv. Han regner din vilje og lyst til å bli omskjært som omskjærelse.