Påskens mirakel for hverdagen

april 5, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Johannes 3:16, for så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv.

Johannes 1:9, Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synene og renser oss fra all urettferdighet.

Hebr 6:1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på God.

Hebr 5:9 Og da han var fullendt ble han opphav til evig frelse, for alle dem som er lydige mot han.

Nå har vi nettopp feiret påske og sentrale deler av påsken har vært feiringen av Jesu oppstandelse og død for våre synder. Men har du noen gang lurt på hva var egentlig grunnen til at Jesus Kristus Guds Sønn måtte dø på ett kors?

Enten du er kristen eller ikke, så har du nok i løpet av denne påsken hørt at John 3:16 sier Han måtte dø for vår synd så hver den som tror på hva Han gjorde for oss på korset ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Om vi bare tror at Han døde for meg og deg, så gjør det oss til ett Guds barn fordi vi har tatt imot Han og hva Han gjorde. Tar vi imot Han, så er alt ok og vi er på veg til himmelen som ett Guds barn fordi vi er frelst av nåde ved tro.

Er dette slik du forstår John 3:16 og korset? Om svaret er ja, så lurer jeg på om dine venner, dine arbeidskollegaer og din omgangskrets vet du er kristen?

For det er dessverre slik at flertallet av verdens kristne som deler din forståelse av John 3:16 og korset lever liv som ikke er så forskjellig fra hinduister, muslimer, buddhister, ateister, humanister og satanister. Det høres kanskje litt merkelig ut i dine ører, men la meg forklare det litt nærmere. Flertallet av verdens evangelikalske kristne som tror de er frelste, født på ny Guds barn på veg til himmelen har ikke noe problem med hor, ekteskapsbrudd, avgudsdyrkelse, løgn og tyveri. Dette er en radikal påstand for mange, men vi vet jo f.eks at pastorer er det yrket med høyest skilsmisse statistikk selv om Bibelen sier det er en hateful ondskapsfull ting å skille seg. Skilsmisse og gjengifte er like vanlig blant evangelikalske kristne som blant alle andre, selv om Bibelen kaller det for ekteskapsbrudd. Løgn og tyveri i liten skala er like vanlig blant kristne som alle andre, for selv om det er i liten skala som å ta en penn som ikke tilhører deg, så er det allikevel tyveri. Hvorfor er det slik? Fordi de fleste kristne som forstår John 3:16 og korset slik du forstår det tror at de egentlig kan leve som de vil.

Sier Bibelen at vi kan leve som vi vil vist vi tror på Jesus?

I Johannes 3:16 bruker Johannes det Greske ordet pisteous for «tro.» Dette er ett verb som forteller oss at i Johannes sine tanker, så er tro på Jesus noe vi gjør og noe som kan ses. Derfor ville det ikke være feil å oversette John 3:16 slik:

For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin enbårne Sønn for at hver den som viser de tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv.

Er du en kristen som viser de du har rundt deg at du tror på Jesus? Forståelsen av pisteous er nemlig slik at du skal vise din tro ved de valgene du tar i livet uten å bruke ord. Så om du ikke sa noen ting til noen at du er en kristen, kan da de du har rundt deg se at du tror på Jesus pga de valgene du tar?

Om de ikke kan, så sier Jakob 2 at du har en død tro som ikke kan frelse deg.

Har du en død tro?

Men hvordan skal du få en aktiv tro som også er en frelsende tro?

I 1.Johannes 2 står det at hver den som er frelst må leve livene slik Jesus levde sitt liv. Paulus sier det samme til oss i 1.Kor 11, vi må imitere Jesu liv slik Paulus imiterte Jesu liv. Det er derfor Hebr 5:9 sier at Jesus er kun kilde til frelse for de som er lydige mot Han.

Før vi går videre, legg spesielt merke til hva Hebr 5:9 ikke sier. Hebr 5:9 sier ikke Jesus kan kun frelse de som tror på at Han døde for dem. Hebr 5:9 sier at Jesus kan kun frelse de som er lydige mot Han. Så hva betyr det å være lydige mot Jesus? Det betyr det samme som 1.Johannes 2 sier, vi må leve slik Jesus levde sitt liv.

Hvordan levde Jesus sitt liv? Og hva lærte Jesus oss å gjøre?

Om du er kristen, så vet du allerede svaret på det første spørsmålet. Jesus holdt Moseloven, det måtte Han gjøre for å kunne sone vår synd. Så om 1.Johannes 2 og Paulus sier vi må imitere Jesu liv, så betyr det at vi må holde Moseloven slik Han gjorde.

Hva lærte Jesus oss å gjøre?

Jesus lærte oss å holde Moseloven (Matt 23:2-4, 6:25-34, 7:21-23)

Så hvordan får vi en frelsende levende tro som gjør at alle skjønner vi er frelste kristne? Ved å holde Moseloven.

Jeg er veldig klar over at du har fått høre gang på gang i kristne sammenhenger «ingen kan holde loven», «jesus kom for å sette oss fri fra loven», «loven ble naglet til korset.» Dette du har fått høre om loven er løgn, for om du leser i Matteus 5:17 så sier Jesus at så lenge himmelen og jorden består så er Moseloven Guds lov som vi er kalt til å leve etter. Så lenge himmelen og jorden består, så sier 5.Mosebok 28:1-68 at de som gjør som Gud vil og omvender oss til Moseloven blir velsignet mens de som ikke gjør som Gud vil og forkaster Moseloven blir forbannet og går fortapt. (Matt 7:21-23)

Ja jeg er veldig klar over at de fleste evangelikale kristne ikke tenker slik, men så sier også Matt 7:21-23 at det er flere med en død tro enn en frelsende levende tro. Bibelen sier også at helvete har utvidet sine porter fordi det er så mange som dør og går fortapt og Jesus sier at få finner vegen til frelse men mange finner vegen til helvete.

Har du en død tro? Du trenger ikke ha en død tro og gå fortapt vist du ikke vil, omvend deg tilbake til Moses og forson deg med Yehovah gjennom din tro på korset og Jesus som ditt syndeoffer.

Kanskje du sliter litt med dette, fordi du tenker «hva med Paulus? Paulus sa jo at vi er fri fra loven og nå under nåden!»

La oss da se på hva Paulus egentlig sa i f.eks Rom 10:9

«For dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Han fra de døde skal du bli frelst.»

Det er to måter å lese Rom 10:9 på, enten på Norsk eller på Gresk. Vi vet Paulus var ikke Skandinav,  han snakket ikke Norsk, han skrev Rom 10:9 på Gresk. Leser vi Rom 10:9 på Gresk, så forstår vi at Paulus her bruker ordet stoma for munn. Stoma i denne sammenhengen betyr vitnesbyrd. Så det Paulus egentlig sier er om vi vitner at Jesus er Herre så skal vi bli frelst. Hvordan kan vi vitne at Jesus er vår Herre? Hebr 5:9, Lukas 6:46, ved å gjøre slik som Han sa vi skulle gjøre. Så hva sa egentlig Jesus? Hva lærte Han sine disipler og oss å gjøre? Matteus 7:21-23, 23:2-4 er bare to av mange eksempler på at Jesus lærte oss å følge Moseloven. Så Paulus sier det samme her i Rom 10:9 som Johannes i 3:16.

Hva skjer om vi kristne tar Bibelen på alvor og fra nå av lever i lydighet til Moseloven?

Da vitner vi med hvordan vi lever våre liv at Jesus er vår Herre og da sier Paulus i Rom 10:9 vi skal bli frelst. Om vi vitner med våre liv at Jesus er Herre så har vi en levende tro, har vi en levende tro så sier Jakob 2 og Johannes 3 at vi får evig liv.

Men er ikke dette loviskhet? Er ikke dette å si at vi blir frelst av lov og ikke av nåde?

Ikke iflg.Paulus, for Paulus underviser oss i Romerbrevet om Israels frelseshistorie. Her sier han Israel ble frelst ut av Egypt pga løftet gitt til Abraham. M.a.o Israel gjorde ingenting for å fortjene frelsen fra Egypt, Moses gjorde ingenting for å gjøre seg fortjent til sin rolle. Alt det skjedde pga pakten mellom Abraham og Yehovah. De som lot seg frelse og tok imot den ble bragt ut av Egypt enten de var Israelitt eller Egypter, akkurat slik du er blitt frelst ut av ett liv av synd den dagen du tok imot Jesus som din Frelser og Herre. Så sier Paulus videre at når de ble frelst fra Egypt, så bragte Yehovah dem til Sinais fjell. Her på Sinais fjell så spurte Yehovah dem om de fortsatt ville ha Han som sin Gud eller ikke. Om de svarte ja, så måtte de velge å elske Yehovah slik Han vil bli elsket. I Exodus 19 og John 14 så sier Yehovah at Han føler seg elsket når vi gjør det Han synes er rett og riktig å gjøre og det Yehovah synes er rett og riktig utgjør det vi kaller for Moseloven.

Sagt på en annen måte; ved Sinais fjell så sier Yehovah til Israel: Jeg har frelst dere fordi jeg elsker dere fordi dere er etterkommere av Abraham. Så spør Han Israel; vil dere ha meg til deres Gud så må dere love og elske og ære meg i gode og i onde dager gjennom å holde Min lov Moseloven. Til dette svarer Israel ja, vi vil elske deg og vise at vi elsker deg ved å holde loven.

Så Israels frelseshistorie er ikke pga lov, det er pga nåde. Det som skjer ved Sinais fjell er ett bryllup hvor Israel gifter seg med Yehovah og lover og elske og ære Han.

Din frelseshistorie er ikke pga lov, det er pga nåde. Men som Paulus sier i Romerbrevet at når du først er frelst, så må du ta ett valg om du vil gifte deg med Yehovah eller ikke. Vist du vil Han skal være din Gud, så må du vise Han at du elsker Han ved å følge Moseloven. Vist du ikke vil Han skal være din Gud og du vil gå fortapt når du dør, så trenger du ikke gifte deg med Han og da kan du forkaste Moseloven.

Det Paulus prøver å si til oss er at Moseloven er vår giftering som beviser at vi er gift med Yehovah og Han er vår Gud. Derfor er ikke dette loviskhet men nåde, men derfor har det også store konsekvenser om vi tar av oss den gifteringen.

Etter at Israel ble gift med Yehovah, så valgte de av egen fri vilje å ta av seg den gifteringen. Istedenfor å være trofaste mot sin Gud, så brøt de ekteskapet og gikk etter andre falske guder. Når Yehovah så dette skje, så skilte Han seg fra de (Jer 31, Ex 24). Men Yehovah kunne ikke glemme sin kjærlighet til Israel og den pakten Han hadde inngått med Abraham. Han lovte Israel at Han ville ta de tilbake igjen etter skilsmissen når de kom på bedre tanker, så skilsmissen ville ikke være for evig.

Så hvordan kunne Yehovah ta Israel tilbake når Yehovahs egen lov sier at det er forbudt å ta tilbake en tidligere ektefelle som har vært utro?

I Rom 7 så sier Paulus at en utro ektefelle har er bare utro så lenge hennes første mann lever. Om hennes første mann dør, så er hun ikke lengre utro da er hun fri fra loven og kan gifte seg igjen uten å begå utroskap. Den eneste måten for Yehovah å ta Israel tilbake er at Yehovah måtte dø for å bli fri fra sin egen lov.

Så på korset når Jesus dør så er det både Jesus som 100% menneske men også Jesus som 100% Gud som dør. Som 100% menneske, så soner Hans Blod vår synd fordi Hans Blod var og er syndfritt (Hebr 13). Som 100% Gud så setter Han seg selv fri fra sin egen lov, så når Jesus sier «det er fullbragt» og tempelets forheng revner, så er ikke lengre Israel skyldig i utroskap. Nå kan Israel fritt gifte seg på nytt uten å gjøre seg skyldig i ekteskapsbrudd og dette bringer oss til Rom 10:9  «og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Han fra de døde»?

Om du omvender deg tilbake til Moses og Moseloven, så bekjenner du at Jesus er Herre med ditt liv. Da vil du som er enten Israel gjennom genene dine, eller du som er innpodet på Israels tre som en hedning, ta på deg Israels giftering. Da erklærer du at du vil gifte deg med Israels Gud. Men hvem skal du gifte deg med om Jesus er død? Det er derfor du må tro at Yehovah oppreiste Han fra de døde. Fordi når Jesus har gjennomgått en fysisk død, og blitt oppvekt fra de døde, så er du som Israel fri til å gifte deg på nytt med Han uten å bli skyldig i utroskap.

Det er derfor Paulus her i Rom 10:9 bruker det Greske ordet kardia for hjertet. Som vi har lært før, så er ordet for hjertet kardia som ikke betyr det fysiske hjertet men istedenfor betyr vår tanke, intelekt og vilje. Så en mer moderne måte å si resten av Rom 10:9 på vil være «og i ditt sinn tror at Yehovah (Gud) reiste Han opp fra de døde.Også her bruker Paulus det Greske ordet pisteous for tro, altså at om vi i vårt sinn tror Gud oppreiste han fra de døde, så vil vi handle på vår tro. Men hvorfor er oppstandelsen så viktig i dette? Og hvordan kan vi handle på vår tro på oppstandelsen?

Fordi vist du tror og handler på oppstandelsen, så vet du at din ektefelle Yehovah lever den dag i dag og du vil gjøre alt du kan for å elske Han slik Han vil bli elsket gjennom lydighet til Moseloven .(John 14)

Men hvorfor måtte Jesus være menneske?

Når du og Israel valgte å ta av deg din giftering, så valgte du å synde når du valgte å bryte Moseloven første gang. Så når du første gang som barn valgte å fortelle en løgn, så var det en bevisst synd fra din side. I det øyeblikket tok du av deg din giftering og sa at du ville ikke lengre være gift med Yehovah som har skapt deg og født deg inn i denne verdenen.

I Leviticus 17 så står det at blodet av bukker og kalver kan kun sone ubevisst synd, men bevisst synd kan ikke sones fordi bevisst synd vil alltid ha den konsekvensen at man er redningsløst fortapt.

Når Jesus dør på korset, så kan Hans Blod for første og eneste gang i historien sone menneskers bevisste synd fordi Jesus var syndfri som menneske. Men som Hebreebrevet også sier, dette er ett engangstilbud. Om du tar imot Hans Blod for så å velge av egen fri vilje og bryte Moseloven, så er det ikke noe håp for deg lengre. Da går du fortapt selv om du bekjenner Jesus som Herre.

Hvorfor måtte Jesus dø?

For å sone din bevisste synd med sitt Blod som 100% menneske.

For å sette seg selv fra fra sin egen lov som gjorde det umulig for Yehovah å ta Israel tilbake.

For å oppstå fra de døde så Israel kunne gifte seg på nytt uten å bli skyldig i utroskap.

Har du en levende tro? Eller har du en død tro?

Hvordan du ser på Moseloven avgjør hvordan du vil svare på det spørsmålet, fordi bare de som elsker Yehovah høyt nok til å følge Moseloven har en levende tro.