Paulus godtok kvinner som prester og sa vi skulle følge Moses

desember 11, 2020

Speaker: Ernie Hume

Strider du troens gode strid som en god Kristi stridsmann? Vi leser,  1.Tim 6:12 i, «Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du ble kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner.» Så mange ganger har vi hørt at det å stride den gode strid og har den gode bekjennelsen er å tro på korset. Men hva om dette er feil? Hva om det ikke er bare «tro på korset» Paulus snakker om her?

Det er nemlig slik at for å forstå Paulus, så må vi alltid ha i bakhodet hvorfor han skriver det han skriver. Av og til er brevene hans ett svar på ett annet brev, og ganske ofte så har det andre brevet gått tapt. Andre ganger så er det pga noe Paulus har hørt har skjedd eller holder på å skje i en menighet, da skriver han for å rette opp i denne situasjonen. Om vi ikke tar hensyn til dette i vår forståelse av Paulus, så kan vi bli ganske så loviske og få en helt feil teologi. Ett slikt eksempel er motstanden mot kvinner som prester.

1.Tim 2:12 skriver Paulus «Jeg tillater ingen kvinne å være en lærer eller ha åndelig autoritet over en mann.» Paulus skriver dette til Timoteus som er pastor i Efesus. Efesus var hovedsete for tilbedelsen av avguden Artemis som var en fruktbarhets gudinne. Tempel prostitusjon var akseptert og vanlig og kvinner var yppersteprester i Artemis sitt tempel. Når da disse tidligere tempel prostituerte og ypperstpresteninner blir frelst, så har de som bagasje en kultur og ett liv hvor kvinnen har høyere status og er mer viktig enn mennene. I den menigheten de kom inn i, så er det omvendt. Der er kvinner og menn likestilte, men mennene er kvinnens skjold, vern og beskyttelse åndelig og fysisk. Derfor sier Bibelen at kvinnene skal følge mennene deres slik vi kristne følger Jesus, i kjærlighet og lydighet. Dette var ikke enkelt for mange ex prostituerte og ex-prestinner å godta, så de lagde problemer for Timoteus men Paulus skjærer igjennom og sier at han som apostel tillater ingen kvinner å ha en slik autoritet over mennene og være lærere i Timoteus sin menighet. Det betyr ikke at Paulus sa alle steder at kvinner ikke kunne være lærere, for vi ser i Romerbrevet f.eks hvordan Paulus roser kvinner som til og med er Apostler og har vært det lengre enn han.

Så det er derfor helt feil å si at Paulus er imot kvinner som prester og lærere. Men det er også, som vi nå skal se, helt feil å si at Paulus sin forståelse av troens gode strid som «tro på korset».

I 6:11, så sier Paulus at det å stride den gode strid er det samme som å etterføre Moses som vil gi Timoteus en gudfryktig tro og tålmodighet. I vers 12, så sier Paulus at da vil han stride den gode strid og få tak på det evige liv han er kalt til som han også har bekjent for mange vitner.

La oss stoppe litt opp og stille spørsmålet, hva er denne bekjennelsen Timoteus har sagt foran mange vitner?

Her referer Paulus til Jesu bekjennelse i Johannes 18:37. Her i Johannes 18:37, så bekjenner Jesus seg selv som Konge, at Hans oppdrag på jorden er å vitne om sannheten så alle de som tilhører sannheten lytter til Hans røst og gjør som Han sa. Legg merke til at Jesu bekjennelse nevner ingenting om korset, og Paulus sier at denne bekjennelsen er en del av det å stride den gode strid som Timoteus har allerede bekjent foran mange vitner.

Hvordan skal vi forstå dette?

Hva gjør en Konge? Kongen av Norge, Dronningen av Danmark, Kongen av Svergie har alle autoritet til å bestemme lovene våre, selv om den utøvende makt er regjering og storting. Så en Konge bestemmer hva som er lov og hva som er tillat i Hans rike. Så om Kong Harald i Norge er vår Konge, så viser vi det ved å følge Norsk lov og være lydige mot Norsk lov. Om Jesus er vår Konge, så har Han lov til å bestemme hva som er lov og tillat i Hans rike. Så den gode bekjennelsen Paulus snakker om i 6:12 er å bekjenne Jesus som Konge og følge Hans vilje og Hans lære. Da ser vi at det Paulus sier er viktigheten av å gjøre som Jesus sa vil skulle gjøre. Hva sa Han vi skulle gjøre? Matt 23:2-4, følge Moses. Så om Jesus virkelig er vår Konge, så viser vi det ved å følge Moseloven og da avlegger vi den gode bekjennelsen.

Det er derfor Paulus i vers 14 går videre til å si at Timoteus må holde hele Moseloven og gjøre det feilfritt til vår Herre Jesus Kristus kommer tilbake. Så følger Paulus dette opp i vers 17 og 18 med å si at Timoteus skal lære menigheten sin å holde hele Moseloven feilfritt, for da vil de og Timoteus arve evig liv.

Så hvordan skal vi da forstå Paulus i 1.Tim 6:12?

Paulus sier her at om vi skal stride den gode strid, avlegge den gode bekjennelse, arve evig liv så har vi ikke noe valg vi må følge Moseloven.

Hvorfor nevner ikke Paulus korset?

Du kan ikke påstå å følge Moses uten å tro på korset, så de to er helt avhengig av hverandre. På hvilken måte? Moseloven sier at vi vil fortsatt begå ubevisst synd, og den synden må sones. Tempelet er borte, så vi kan ikke gjøre det Moseloven sier å dra til Jerusalem for å sone vår synd. Men det vi kan gjøre, og det vi skal gjøre, er ifølge Hebreerbrevet å sone vår synd etter Moses gjennom å tro på korset.

Så Paulus trenger ikke nevne korset, fordi det er undeforstått mellom han og Timoteus at man må også tro på korset for i det hele tatt å følge Moses.

Strider du den gode strid?

Å forkaste Moses og tro på korset er ikke å stride en gode strid.

Tror du Moseloven ikke gjelder for deg? At den er umulig å leve etter?

Paulus sa til Timoteus at den gjelder for alle og den er lett å leve etter, og vi har til og med ett ansvar for å holde den.

Omvend deg i dag, tilbake til Moses og strid den gode strid mens du enda har tid så du også kan avlegge den gode bekjennelse å få del i det evige liv.