Ta hver tanke til fange

desember 2, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Hva betyr det å «ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus» (2.Korinterbrev 10:5)?

For å forstå hva Paulus sier her, så må vi huske at når han skrev det, så ville det gå enda 400 år før det eksisterte ett Ny Testamente. Så når han i Korinter og Romerbrevet sier vi ikke må gå utover det som er skrevet i skriftene, så er det en historisk umulighet at han mente noen ting annet enn Gamle Testamentet. Sagt på en litt annen måte, å tro at Paulus mente at vi ikke måtte gå utover det han skrev er like useriøst som å tro at månen er gul ost. Vi vet utifra vitenskapen at månen er ikke en gul ost, og vi vet utifra historiske fakta, at det er 400 år fra Paulus levde til det eksisterte ett Ny Testamente. Derfor så vet vi at når Paulus sier vi ikke må gå utover skriftene, så sikter han utelukkende til Gamle Testamentet og sier med andre ord, ikke forkynn eller lær noe som går imot Gamle Testamentet for det er Guds ord.

Når vi har dette som bakgrunn for vår forståelse av Paulus, så skjønner vi at vi må se i Gamle Testamentet for å vite hva han mener i 2.Kor 10:5. Da ser vi i Jeremiah 6:19 at det står: Hør all jordens folk! Yehovah vil bringe ondt på dette folket, frukten av deres tanker, fordi de har ikke lyttet til Mine ord og Min Torah, istedenfor har de forkastet den.

Hva er det Jeremiah sier her?

Her sier Jeremiah at konsekvensene av å forkaste Yehovahs Torah (den skrevne Moseloven) er at Yehovah vil gjøre ondt mot oss og se til at det vi tenker blir virkelig. Dette er det samme som Paulus sier i Romerbrevet hvor han sier at Yehovah gir oss over til våre onde tanker når vi forkaster Hans Torah, men vi må ta konsekvensene av det og straffen på vårt legeme.

Plages du med depresjon? Angst? Håpløshet? Mørke? Sykdom? Mangel? Vist Jeremiah levde i dag, så ville han ha spurt deg: Har du forkastet Yehovahs Torah?

Om svaret er ja, (slik det er for 99% av kristne), så ville Jeremiah sagt til deg at det du gjennomgår er konsekvensene og straffen fra Yehovah for å forkaste Hans Torah. Om Paulus hadde stått ved siden av Jeremiah, så ville Paulus vært hjertens enig med han og sagt, ja det du går igjennom er konsekvensene og straffen for å ha forkastet Hans Torah.

Det er konsekvenser til å forkaste Hans Torah, og de er ikke hyggelige (Deut 28:14-68, Matt 7:21-23)

Men om du har gjort det, og du leser dette, så har du fremdeles en mulighet siden du fremdeles er i live. Utvegen ut er å omvende deg fra lovløshet tilbake til Torah. Fra lovløshet tilbake til Moses.

For det er dette Paulus snakker om i 2.Kor 10:5 når han befaler oss å ta hver tanke til fange under lydighet til Jesus Kristus. La oss nå se litt nærmere på hvordan vi gjør det.

Hva lærte Jesus oss?

Jesus lærte oss å følge den skrevne Moseloven (Matt 23:2-4, 7:21-23, 6:25-34.)

Hvordan følger vi Moses?

Joshua 1, Psalm 1 er to av mange eksempler på at å følge Moses er det samme som å tenke på Moseloven dag og natt for det vi er opptatt av vil vi også gjøre.

Moseloven har 613 bud, hvordan kan man realistisk gjøre det i vårt hektiske samfunn? Det er to måter å gjøre dette på, avhengig hvor du er i din frelse nå.

I Markus 12:29-31 sier Jesus at de viktigste budene i hele loven er å elske Yehovah vår Gud som er en (legg merke til at Han sier ikke elsk meg, Han sier elsk Yehovah) og vår neste som oss selv. Når Yeshua (Jesus) sier dette, så snakker han til en gruppe jøder. Jøder lærer Toraen utenat fra de er veldig små, så de vet veldig godt hva loven sier og hvordan det ser ut å elske Yehovah. Derfor trenger ikke Jesus å gå i detaljer når Han snakker med dem fordi Jesus vet at de kjenner Yehovahs kjærlighetsspråk.

Om du er som majoriteten av kristne, så har du sjeldent lest Gamle Testamentet fordi du har lært at det ikke er relevant for deg. Da vet ikke du hva som er Yehovahs kjærlighetsspråk, så for deg blir det Yeshua sier i Markus ikke helt relevant enda, fordi du må først lære å elske Yehovah.

Er du som majoriteten av kristne, så kan du bare ta hver tanke til fange ved å fysisk tenke på og meditere på alle de 10o budene som gjelder for deg. Ja jeg vet mange vil si «men det er  umulig!». Til det vil jeg spørre deg ett ærlig spørsmål, når du første gang ble forelsket, så var det ikke vanskelig for deg å tenke på kjæresten din. Kjæresten din av det motsatte kjønn nærmest bodde i tankene dine hele dagen, hvert minutt, hvert sekund og du gjorde alt du kunne for å lære hvordan du skulle vise han eller hun at du virkelig elsket dem. Sagt på en annen måte, du hadde ikke noe problem med å meditere på alle de 100 forskjellige måtene han eller hun følte seg elsket av deg. Så hvorfor er det lett for deg å meditere på flere 100 kjærlighetsbud til din kjæreste av det motsatte kjønn, men umulig å gjøre det samme for din Gud? Sannheten er at det burde ikke være noen forskjell, om du virkelig elsker din Gud som gav deg Jesus. Så gjør det samme for din Gud som du ville gjort for din kjæreste av det motsatte kjønn, da vil du ta hver tanke til fange under lydighet til Jesus Kristus.

Om du derimot er en av de få kristne som faktisk vet hva Toraen krever av deg, så vil du ikke trenge å meditere på flere 100 bud fordi du vet hvordan du skal elske Yehovah. For din del, så vil du bare trenge å meditere på Shema (Mark 12:29-31, hør Israel Yehovah er vår Gud, Yehovah er en du skal elske Yehovah din Gud av hele ditt hjerte, all din sjel og all din forstand og din neste som deg selv).  Da vil du ta hver tanke til fange under lydighet til Kristus på denne måten.

Så hva er det Paulus sier i 2.Kor 10:5?

Vi skal ta hver tanke til fange under lydighet til Kristus, og vi gjør det ved å følge Moses. Vi følger Moses ved å meditere på Yehovahs  Torah, og det vil sikre at frukten av våre tanker blir manifistert i våre liv som en god ting og ikke som en forbannelse fra Yehovah. (Deut 28:1-65)