Paulus var enig med Jesus.

september 5, 2022
Series: Teologi

Speaker: Ernie Hume

Jesus og Paulus var aldri uenig

Det at Bibelen ikke er skrevet til oss som lever i år 2022, men skrevet for oss, betyr at den er fremdeles den viktigste boken vi noen gang kan komme til å få. Det er den boken som har nøkkelen til å bli født på ny, men også nøkkelen til hvordan vi skal leve ut vår tro i møte med daglige prøvelser og problemer. Når vi vet at den er skrevet for oss, men ikke til oss, så krever det av oss at vi prøver å tenke slik som de Bibelen er skrevet til ville tenkt. Da vil ikke bare få tak på de nøklene vi trenger for å bli født på ny og leve ut vår tro, men også nøkkelen til å forene hva Jesus sa og hva Paulus sa. Da vil vi se at korset og Jesu død er slettes ikke noe Paulus fant på, det hentet han direkte fra Jesu lære og at begge to forkynte det samme evangeliet.

Flue på veggen

I Johannes ev.kapittel 3 er vi «flue på veggen» til en samtale mellom Jesus (hans Hebraiske navn er Yeshua) og Nikodemus. Johannes 3 forteller oss at Nikodemus var en rådsherre, en fariseer og en lærer i Israel. Han var en mann som var høyt utdannet, godt kjent med både talmud (den muntlige moseloven ) og tora (den skriftlige moseloven). Vi vet også fra Bibelen at både Jesus og Nikodemus er født i Israel inn i en Jødisk kultur.  Derfor forstår vi at Jesus og Nikodemus vil bruke ord og uttrykk som er velkjente for dem men fremmede for oss som kommer fra en helt annen kultur. Bibelen tar ikke hensyn til dette og forklarer ikke disse ordene og uttrykkene for oss. Om vi ikke tar dette med i betraktning og prøver å tenke som en Israelitt når vi leser Johannes 3, så vil vi lett kunne ende opp med å overse at Jesus her sier han skal snart dø for vår synd.

Født på ny

Men la oss begynne med begynnelsen.

Vi begynner ifra Johannes 3:3 hvor Jesus sier: «ingen kan se og forstå Guds rike om de ikke er født på ny»

Noe av det første vi legger merke til er at John 3:3 handler ikke om hva som skal til for å gå inn i Guds rike. Det handler om hva som skal til for å se, forstå og oppfatte Guds rike. Kriteriet for å se, forstå og oppfatte Guds rike er å bli født på ny.

Hva betyr det å bli født på ny?

Når jeg ble frelst, for veldig mange år siden nå, så lærte jeg at Johannes 3 var første gangen i Bibelen uttrykket ble brukt. Det er også sant, så vidt meg bekjent, så er ikke dette uttrykket brukt noen andre steder i Gamle eller ny Testamentet. Men selv om dette uttrykket ikke er brukt noen andre steder i Bibelen, så er det velkjent Hebraisk idiom brukt mange ganger i Jødisk kultur for å beskrive store forandringer i livet. Det ble brukt når man skulle gifte seg, når man fikk barn, når man ble frisk etter en sykdom og når man valgte å gjøre som Ruth å ta ett valg om å tjene Israels Gud. Som f.eks når en hedning ville tjene Israels Gud, så måtte han først døpes og den dåpen omtalte Jødene som å bli født på ny. Så det å bli «født på ny» var for en Jøde på Jesu tid det samme som å si at livet gjennomgikk en radikal forandring. Men det å bli «født på ny» i forbindelse med Gud betød alltid å bli en Jøde enten ved naturlig fødsel eller ved å gjøre som Ruth gjorde, ta en bevisst avgjørelse om å tjene og følge Israels Gud.

Guds rike

Hva betyr Guds rike i denne sammenheng?

Frem til ca rundt Makkabeer tiden og Antiochus Epiphanes sin invasjon, så var det helt vanlig for Jøder å si Guds fulle navn Yehovah. Etter Antiochus forbød uttalelsen av Guds navn (straffen for å si Guds navn var en veldig smertefull og pinefull død) så bestemte rabbinerne at det skulle være forbudt for en Jøde å si navnet. Denne regelen som ble skapt for å beskytte Jødene mot Antiochus sitt raseri over å høre Guds navn er blitt stående så de fleste Jøder i dag sier Hashem, Adonai eller himmelens rike. Når evangeliene ble oversatt så jobbet oversetterne sammen med rabbinere, av dem lærte de å skrive «Guds rike» istedenfor Guds fulle navn Yehovah. Så når vi leser Jesu si «vend om for Guds rike er kommet nær» så sa han ikke det, han sa egentlig «vend om for Yehovah er kommet nær med sitt rike» men oversetterne lærte av rabbinere å skrive det som «vend om for Guds rike er kommet nær»

En Jøde var ikke en Jøde den gangen slik vi tenker på Jøder i dag.

Så er det en ting til vi må ta med i denne sammenhengen.

Når vi år 2022 snakker om en Jøde, så assosierer vi det ordet Jøde med en person som tilhører Jødedommen. På Bibelsk tid, så var en Jøde en person som tilba Israels Gud Yehovah og Jødedommen som religion var veldig forskjellig fra hva vi er vant med i dag. En hedning var en person som ikke trodde på Israels Gud og ikke fulgte Israels Gud. Derfor var du enten en person som tilba Israels Gud (dermed en Jøde) eller så var du en person som fulgte en annen gud (en hedning).

Når en flue på veggen begynner å forstå ting

Vi har nå vært «flue på veggen» til samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Men fordi vi nå har satt oss litt inn i ord og uttrykk som for oss er fremmede og uforståelige, men for de to (Nikodemus og Jesus) er en del av dagligtalen, så forstår vi litt mer hva Jesus sier i Johannes 3:3:

«Ingen kan se og forstå Yehovah og Hans rike om de ikke først blir en Jøde». 

Før vi går videre, husk hva vi nettopp lærte: En Jøde på Jesu tid var en som tilba Yehovah Israels Gud, ikke en person som tilhørte religionen Jødedommen slik vi er vant med i dag.

Nikodemus misforstår?

På Jesu tid, så var en Jøde en person som tilba Israels Gud, en hedning var en person som tilba en annen gud. Bibelen har alltid helt fra Abrahams tid sagt at alle folkeslag kan tilbe Israels Gud. Til og med Moses sa like før han døde at Kananittene som hadde omvendt seg til Israels Gud var ekte Jøder, selv om de var Kananitter. Men internt i Israel, så var det forskjellige meninger om hvem som kunne tilbe Israels Gud. Noen var enige med Bibelen, andre var mer enig med sin sekts forståelse av dette men Nikodemus tilhørte den sekten som sa at kun de som er født av en Jødisk mor kan være en ekte Jøde. Så ifølge Nikodemus, den nye fødsel var derfor noe som skjedde den dagen han ble født av sin mor for det var den dagen han ble en Jøde.

Det er derfor Nikodemus sier: Hvordan kan noen bli født på ny når de er gamle? De kan ikke gå inn igjen i mors mage å bli født en gang til?

Så poenget til Nikodemus er; hvordan kan du Jesus si at vi må bli Jøder på nytt, når vi blir Jøder i fødselen? Det er jo ikke fysisk mulig det du påstår, for det er bare en måte å bli en Jøde på, å bli født av en Jødisk mor.

Jesus refser Nikodemus og retter opp en misforståelse

Jesus svarer Nikodemus med å si hva som skal til for å gå inn i og bli en del av Yehovah og Hans rike:

«Ingen kan gå inn i Guds rike om de ikke er født på ny av vann og ånd»

Som vi husker, å bli født på ny for Nikodemus og Jesus er å bli en Jøde. Å være en Jøde er ikke hva vi tenker på i dag, den gangen så var en Jøde en person som tilba Israels Gud og en hedning var en person som tilba avguder. Så om du er en kristen i 2022 og tilber Israels Gud, så er du egentlig en Jøde etter Bibelen.

Det Jesus sier her er da:

«ingen kan gå inn i Guds rike om de ikke blir Jøder gjennom vann og ånd». 

Vann

Allerede på Jesu tid, så fantes det sekter i Israel som var enige med Bibelen i at alle mennesker kunne slutte seg til Israels Gud og bli en Jøde. Det eneste kravet de stilte var at de gjennomgikk ett Mikveh (som er ett Jødisk renselsesbad som vi i dag kaller for dåp.). Når dåpskandidaten kom opp av vannet, så pleide han som døpte de bevisst å holde hodet deres under vann så dåpskandidaten måtte kjempe litt for å få luft. Dette var ment å illustrere en fødsel, derfor sa de at man ble en Jøde gjennom vann fordi man ble renset i dåpen.

Ånd

Å bli en Jøde gjennom ånd betød for Nikodemus og Jesus å omvende seg til Tora (den skriftlige Moseloven).

Gjennom vann og ånd, Jesus, Peter og Paulus er enige

Så det Jesus sier til Nikodemus er:

«Ingen kan gå inn i Guds rike om de ikke blir Jøder gjennom dåp og omvendelse til Tora». 

Dette er nøyaktig det samme som Peter sier i sin tale på pinsedagen, og som Paulus sier gjentatte ganger i Romerbrevet: Først omvendelse til Tora med dåp.

Derfor ser vi allerede her  at Jesus, Peter og Paulus er enige i sin forståelse av evangeliet så langt.

Men Nikodemus sliter med å forstå

Opp til nå har Jesus fortalt Nikodemus at man blir en ekte Jøde (en tilbeder av Israels Gud) ikke av å bli født av en Jødisk mor, men gjennom omvendelse til Tora og dåp.

Vi ser av Nikodemus sin reaksjon at dette er veldig vanskelig for han å forstå, han sitter fremdeles fast i den tankegangen at det er bare en måte å bli Jøde på, å bli født av en Jødisk mor.

Til det sier Jesus:

«Du som er lærer i Israel burde vite dette»

Det Jesus egentlig sier her til Nikodemus er at han av alle mennesker burde huske at Tora (det vi kaller for Gamle Testamentet) er full av profetier og løfter om at alle som vil, uavhengig av hvem deres mor var, kan tilbe Israels Gud.

Også går Jesus videre med å si noe interessant fra vers 6-8.

Den Hellige Ånd

I vers 6-8 sier Jesus at det er Den Hellige Ånd som kaller folk til å bli tilbedere og etterfølgere av Israels Gud (til å bli Jøder). For det er Den Hellige Ånd som går hvor Han vil og kaller hvem Han vil til å bli Jøder.

Dette er samme som Paulus sier i Romerbrevet, alle som vil uavhengig om de er omskjært på kjød eller ikke, kan bli en etterfølger av Israels Gud og dermed en ekte Jøde.

Korset

Om Jesus ikke hadde gått videre, så ville det vært skjellsettende nok for Nikodemus. For fra vers 1-13 har Jesus effektivt revet vekk grunnen under alt hva Nikodemus har trodd på. Han har sagt at du blir ikke en Jøde bare fordi du er født av en Jødisk mor, han har sagt at du blir en Jøde gjennom dåp og Tora (den skriftlige Moseloven) ikke gjennom talmud slik som Nikodemus sto for. Men Jesus går enda lengre, for i vers 14 begynner Jesus å snakke om korset.

I vers 14 sier Jesus:

«Slik som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal menneske sønnen bli løftet opp, så hver den som tror på Han har evig liv»

Når vi kristne leser den setningen der, så tenker vi; tro på korset og kun det = evig liv. Men om vi tenker slik, så går vi glipp av hva Jesus egentlig sier her til Nikodemus.

Moses og slangen, slik Nikodemus forstod det

I 3.Mosebok 21 leser vi om Moses og kobberslangen. Bakgrunnen for historien er at Israelittene som tilba Yehovah med vitende vilje gjorde noe som Yehovah hadde sagt var forbudt i Hans lov. Som straff sendte Gud slanger inn i leiren, de bet folk og de døde.  Israelittene omvendte seg, men slangene stoppet ikke. Men fordi Moses satte en kobberslange på en stav, på Guds ordre, så kunne hver den som så på slangen overleve og bli helbredet selv om de var blitt bitt. 

Om vi nå prøver å sette oss i Nikodemus sine sko når vi leser 3.Mosebok 21, så ville han tenkt slik; Jødene (de var Jøder fordi de tilba Yehovah, derfor var de allerede født på ny) syndet imot Gud og konsekvensen ble at Gud sendte slanger inn i leiren. Slangene bet folk, de døde. Folk som ble bitt kunne se på slangen som Moses hadde satt opp, da overlevde de selv om de var blitt bitt. 

Så hvordan forstår Nikodemus vers 14 i Johannes 3?

Jesus har nettopp sagt at på samme måte som slangen ble løftet opp, slik skal Jeg bli løftet opp en gang i fremtiden. Og på samme måte som alle som hørte og gjorde hva Moses sa, så vil alle som ser på menneskesønnen som er løftet opp bli helbredet å få evig liv selv om de er blitt bitt av slangene. 

Men ikke glem nehustan

Men som Jøde, så ville Nikodemus også husket 2.Kongebok og Nehustan.

I 2.Kongebok, så leser vi hvordan Kong Hezekia rev ned Nehustan som var den slangen Moses hadde satt på en påle. Opp gjennom generasjonene, så hadde Israelittene begynt å tilbe den slangen og ofre til den for hva den hadde gjort for lenge siden.

Når da Nikodemus hører Jesus sammenligne seg selv men slangen i ørkenen, så vil han også høre denne advarselen: Husk nehustan, ikke gjør menneskesønnens opphøyelse til noe dere ofrer til og tilber.

Nå forstår fluen på veggen

I Johannes 3, så har vi fått mulighet å være flue på veggen i en samtale mellom Nikodemus og Jesus. Fordi vi har husket på at Bibelen er ikke skrevet til oss, men for oss, så har vi tatt oss tid til å lære hvordan vi skal tenke som en Israelitt. Fordi vi tok oss tid til dette, så blir Bibelen ikke lengre bare skrevet for oss men også til oss. For nå er vi ikke lengre bare en «uvitende flue på veggen» som overhører en samtale.

Så hvordan blir vi født på ny ifølge Jesus?

Først ved å omvende oss fra lovløshet tilbake til Tora (den skriftlige Moseloven), en del av en slik omvendelse innebærer dåp hvor du går helt under. Men en slik ny fødsel alene gir deg ikke evig liv, for giften fra dine tidligere lovbrudd har fremdeles makt til å ta fra deg ditt evige liv. Derfor må du også se på korset, men du må ikke la korset bli en avgud slik som Israelittene lot Nehustan bli en avgud.

Paulus er enig

Hva vi har lært av Jesus her i kapittel 3 er helt identisk med Paulus sitt budskap i Apostlenes gjerninger 20 og 26; den nye fødsel kommer gjennom omvendelse fra lovløshet tilbake til Torah etterfulgt av å tro på Jesu oppstandelse. Og tror du på at noen har stått fra de døde, så følger det naturlig at du først må tro personen har dødd.

Det er derfor ikke noe forskjell mellom hva Paulus forkynte og hva Jesus sa, derfor vet vi at Jesus sa selv at han døde på korset for å sone menneskers synder og dette var ikke noe som var «Paulus sin mening».