Kjenner du Paulus?

november 17, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Paulus, også kjent som hedningenes apostel, traff aldri Jesus ansikt til ansikt før korsfestelsen. Istedenfor så fikk han et møte med Jesus på veien til Damaskus hvor Paulus ble slått i bakken og frelst. Vi tenker ofte på Paulus som han som gjenoppdaget frelse av nåde ved tro og fikk i oppgave å gå til hedningene med budskap om korset. 

Paulus, hvem var han egentlig?

Saul, som han egentlig het, var født i Tarsus. Tarsus er en by i dagens Tyrkia, og han døde i Roma i år 65. Hans far var fariseer fra Benjamins stamme. Vi vet veldig lite om hans familie annet enn hans søster sønn som er nevnt i Acts 23:16 og hans slektninger Andronicus og Junia som var apostler før han. Av yrke var han teltmaker, noe som ikke betød at han lagde telt slik vi tenker på telt. Det greske ordet som er brukt for teltmaker er en oversettelse av det hebraiske ordet for bønnesjal. Så Paulus var utdannet i å lage bønnesjal, noe han aldri sluttet med for resten av sitt liv. 

 

Paulus fikk sin religiøse utdannelse under Gamaliel, så hans lære er lite påvirket av Hillel. Gamaliel er den samme som i Acts 5:34 talte Peter og Apostlenes sak i den jødiske høyesterett. 

 

Den viktigste forskjellen mellom Gamaliel og Hillel er egentlig hellenismen. Hillel var mer hellenistisk enn Gamaliel, noe som betyr at Paulus hadde en veldig lite hellenistisk påvirkning i sin lære. 

Paulus sin frelse

 

Vi vet at Paulus ble frelst på veien til Damaskus når han så Jesus i ett lys. Men spørsmålet er, hvilken Jesus?

 

Ifølge kristen teologi, så møtte han en Jesus som er sønn av en Gud som aldri forandrer seg og aldri lyver. En Jesus som sier, i Matteus 5:17, at Moseloven vil alltid gjelde så lenge det er en himmel og en jord. Som sier i Matteus 6:25-34, Moseloven er veien å gå for å få våre behov dekket av Yehovah. En Jesus som lærer oss å tilbe Hans Far, ikke å tilbe Han selv. Men kristen teologi sier også at den samme Jesus helt plutselig, uten forvarsel, ombestemmer seg en gang mellom korset og Paulus sin frelse. Selv om Jesus har sagt alt det andre i evangeliene, så gjelder ikke dette lengre når Han frelser Paulus på veien til Damaskus. Misjonsbefalingen er til og med forandret fra “gå ut og lær dem det jeg lærte dem” til “gå ut og fortell dem at jeg døde for dem.” 

 

Ville Paulus vært enig med vår forståelse av den Jesus han møtte?

Den Jesus Paulus møtte

I Acts 26:19 og 20 forklarer Paulus selv hva som skjedde og hva han ble kalt til. 

 

Her sier Paulus at hans kall til hedningene var å forkynne omvendelse til Moses og sørge for at hedningene viste omvendelsen i handling. 

 

Så ifølge Paulus sine egne ord, så var den Jesus han møtte en som gav han misjonsbefalingen. Hva er misjonsbefalingen? Den er “gå ut og lær alle folkeslag det jeg har lært dere.” Hva lærte Jesus oss? Han lærte oss å vende om til Moses. (Matt 23:2-3)

Det er derfor veldig tydelig at den Jesus Paulus møtte var ikke den Jesus kristendommen sier han møtte. 

 

Om du da fortsatt tror at Paulus kom med et nytt budskap om frelse av nåde ved tro, så er det på sin rette plass å spørre om du kjenner Paulus?

Kjenner du Paulus?

 

Om vi bare skal basere oss på Bibelen, Paulus sine egne ord om sin egen frelse, så er det ikke mulig å forstå det som at Paulus forkynte frelse av nåde ved passiv tro. 

 

I Acts 19:11-20 så fortelles det om en demonbesatt mann og Skevas syv sønner. Skeva var en jødisk yppersteprest som hadde syv sønner som drev ut demoner. Demonutdrivelse var veldig vanlig på den tiden og ikke bare begrenset til Jesus. 

 

Når Skevas syv sønner skal forsøke å drive ut en demon, så har de observert hvordan Jesu disipler alltid klarer det. De prøver derfor å imitere det de har gjort ved å si “jeg driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner.”

 

Svaret den demonbesatte mannen gir bør få oss alle til å tenke. Demonen sier “Jesus kjenner jeg og Paulus vet jeg om, men hvem er dere?”. Etter dette blir de 7 sønnene av Skevas banket opp av den demonbesatte mannen så de må flykte halvnakne for å berge livet. 

 

Det er veldig tydelig i Bibelen at kristne i Norden ikke kjenner Paulus og ikke kjenner Jesus. De forkynner en annen Jesus og følger læren til en annen Paulus. En Paulus og en Jesus som forkynner passiv tro og nåde når Bibelen forkynner Moses, aktiv tro og forsoning gjennom aktiv tro på korset. 

 

Demonen i Acts 19:11-20 sier at Paulus og Jesus hadde makt over han, men de syv sønnene til Skevas hadde ingen makt over han. 

 

Hvordan kan vi forvente å overvinne noe som helst i våre liv når vi ikke kjenner Paulus og vi ikke kjenner Jesus?

 

Vær derfor ikke som de syv sønnene til Skevas, vær sikker på at demonene i helvete kan si om deg “Jesus kjenner jeg og (ditt navn) vet jeg om.”