Falske og ekte profeter

januar 18, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Hva er egentlig en profet og profeti?

Mange ganger, så har jeg fått spørsmål om å profetere om navn på fremtidige ektefeller, lotto tall eller si noe om hva ex-koner og ex-menn holder på med akkurat nå. Hver gang så avviser jeg slike forespørsler med begrunnelsen at det er ikke slik Bibelsk profeti er. Bibelsk profeti handler ikke så mye generelt om fremtiden (heller ikke om hvem som blir president i USA), men det handler istedenfor om ditt forhold til Yehovah og hva som kan skje vist du nekter å endre på det for å forbedre det.

Hva er da en profet og profeti ifølge Bibelen?

En falsk profet kan godt profetere noe som virkelig hender står det i 5.Mosebok 13, mens en ekte profet kan godt profetere noe som først skjer mange 100 år senere eller ikke skjer i det hele tatt slik som med Jona. Så vi må aldri si at en profet er en falsk profet fordi det de sa ikke skjedde. Men hva er da en falsk profet? Bibelen sier i 5.Mosebok at en falsk profet er en som lærer andre å forkaste Moseloven.

Når vi vet dette, så har vi en bedre forståelse av 5.Mosebok 18:22. I 5.Mosebok 18:17-22 begynner Yehovah med å si at Han vil gi oss en profet som er akkurat som Moses og skal gjøre de samme tingene som han gjorde. Denne profeten vil da lære oss å vende tilbake til Gud og Guds lov (Moseloven.) Om vi ikke følger denne profetens lære, så står det videre i disse versene at vi vil bli forkastet av Yehovah. Hvem er denne profeten? Jesus sier selv at Han er denne profeten, når Han i evangeliene sier at Han er en profet som Moses. Da skjønner vi at hva Yehovah sier om viktigheten å høre på Jesu lære er samme som Jesus sier i Matt 7:21-23 at Han vil forkaste alle som forkaster Moseloven. Ifra vers 20 så sier Yehovah at om noen står frem med en annen lære enn hva Jesus gav oss så er han eller hun en falsk profet og skal dø. Så m.a.o ifølge Yehovah vår Gud, så er enhver person som sier at Moseloven ikke gjelder for oss en falsk profet noe også Paulus sier i Gal 1:8. Også sier Yehovah i vers 22, at når en falsk profet profeterer noe som er skremmende som ikke skjer så skal vi ikke føle frykt for denne profeten.

Det bringer oss tilbake til 5.Mosebok 13, en falsk profet kan profetere sanne ting og kan til og med bli brukt av Yehovah til å profetere ting inn i våre liv også som er sant. Men om en falsk profet profeterer noe inn i våre liv som ikke skjer så skal vi ikke ta han eller hun på alvor.

Så hva er da profeti og en falsk profet iflg.Bibelen?

En falsk profet er en som oppfordrer deg til å vende deg vekk fra Moseloven. Han eller hun kan godt profetere ting som er sant og kan til og med bli brukt av Yehovah til å profetere inn i våre liv.

En ekte profet er en som oppfordrer deg til å omvende deg fra lovløshet og komme tilbake til Moseloven. Han eller hun kan profetere ting som skjer, og ting som aldri skjer slik som med Jona, fordi Bibelsk profeti er mer som en advarsel og løfte. En advarsel om hva som skjer vist du ikke omvender deg, ett løfte om hva som skjer vist du omvender deg.

Profeti ifølge Bibelen er da å kalle mennesker tilbake til Gud, til omvendelse tilbake til Moses og en sjelden gang å se inn i fremtiden om hva som vil skje.

Trenger du en profeti?

Kontakt oss i dag på epost eller messenger for en gratis profeti.