Profetisk budskap 1

februar 6, 2021
Profetisk budskap 1

Yehovah har lagt på mitt hjerte å si:

Det er mange av dere som tenker «ja jeg har sluppet unna, ja mitt hus er ikke rammet, så nå kan jeg planlegge for fremtiden og være trygg.» Men Yehovah sier til deg, vær ikke hovmodig. Fordi du har sluppet unna betyr ikke at du vil fortsette å slippe unna, for Jeg som skaper ondt og som skaper godt, Jeg som dømmer og Jeg som gir liv vil dømme dine gjerninger og åpenbare det du har skjult i ditt hjerte. Da vil du se at det du har skjult i ditt hjerte er ikke godt og fortjener dom. For dom vil komme uventet og fort, for noen i ett øyeblikk som når en mann legger seg om natten og står opp om dagen. For andre snikende og krypende over tid. Så hvordan skal vi unslippe dom? Tjen Meg sier Yehovah, gjør som Levittene gjorde når Moses med Koras opprør sa «hvem er med Yehovah?». Kom over på Min side, stå med Meg Deres Gud og dere vil ikke bli dømt.