Rasha?

november 28, 2022

Series: andakt

Rasha?

I Matteus 7:21-23 leser vi følgende: «Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!» (Norsk Bibel 88/07)

Matt 7:21-23 er ikke akkurat hyggelig lesning, for her ser vi en side av Jesus vi ikke liker å tenke på. Dette er ikke Jesus som elsker alle helt uten betingelser som er bare nådefull og god. Her møter vi en Jesus som sier «Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!».

Selv om dette er en mindre hyggelig side av Jesus, så er det en side av han vi er nødt til å ta på alvor. For her sier Jesus at det er noe vi kan gjøre som vil resultere i å bli utestengt fra himmelen.   Vi ville derfor være ukloke om vi ikke stilte oss selv spørsmålet hvilken lov er det Jesus egentlig snakker om her?

Kjenner du Bibelen, så ser du med en gang at Jesus siterer sale 6:8 og 119:115.

I salme 119:115 er den som gjør ondt på Hebraisk en rasha. Men hva er en rasha? En rasha er det motsatte av en tzaddik. En tzaddik er ett menneske som lever etter Moseloven, og en rasha er ett menneske som forkaster Moseloven. Oversetter vi rasha til Gresk så blir det en person som er anomia. 

Det Jesus m.a.o forteller oss her er at det er fullt mulig å gjøre store mirakler i Jesu navn og si Jesus er Herre, men om du sier Moseloven ikke gjelder for deg, så vil du en dag få høre «Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven».

Er du en rasha eller en tzaddik?