Respekterer du Bibelen?

juni 29, 2022
Series: Bibel

Har du noen gang lest Johannes 3:16? «For så høyt har Gud elsket verdenen at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv.»

Er det mer enn en måte å forstå dette verset på?

Nei selvfølgelig ikke, det er veldig lett å forstå:

  1. Gud gav sin Sønn
  2. Hver den som tror på Hans Sønn har evig liv

Det er derfor åpenbart at det blir veldig viktig å la Bibelen tale for seg selv og ikke prøve å lese noe inn i teksten som ikke er der.

Har du noen gang lest Apostelens gjerninger kapittel 15?

I vers 1 og 5 leser vi hvordan Jødiske kristne kom fra Judea til Antioch og begynte å forkynne nødvendigheten av omskjærelse for å bli frelst. De gikk til og med så langt som å si at omskjærelse var nødvendig for frelse.

Om du leser vers 1 så står det: «Om dere ikke lar dere omskjære, etter tradisjonen vi lærte fra Moses, så kan dere ikke bli frelst». Det Greske ordet for tradisjon her er ethos som betyr tradisjon. Det Greske ordet for lov er nomos, og det brukes ikke i dette verset.  Derfor kan vi med en gang konkludere med at omskjærelsen det er snakk om her har ingenting å gjøre med Moseloven men alt å gjøre med tradisjon.

Leser du vers 5 så sier de Jødiske kristne at ikke jødiske kristne må bli omskjært og pålagt å følge Moseloven.  Dette er en ekstra bekreftelse på at omskjærelse i denne sammenheng har ingenting å gjøre med Moseloven siden de Jødiske kristne sier det er to forskjellige ting.

Kravet fra Jøde kristne var m.a.o to ting:

  1. Hedninge kristne må leve etter Jødisk tradisjon
  2. Hedninge kristne må leve etter Moseloven

Hvordan svarer Peter og Apostlene på disse to kravene?

I vers 9, sier Peter at hedninge kristne må ikke bli underlagt ett umulig slaveri som han selv og ingen jøder før han har klart å leve under. Er det mulig at Peter kan mene den skriftlige Moseloven her?

Om Peter mener den skriftlige Moseloven, så sier han m.a.o at han selv og alle Jøder før han ikke har klart å leve etter den fordi den er ett umulig slaveri. Peter kan ikke motsi Bibelen, så da må vi finne i Gamle Testamentet noe som bekrefter at den skriftlige Moseloven er slaveri og umulig å leve etter. Men om vi leser i Gamle Testamentet, og en del i Ny Testamentet som f.eks det Jesus sier, så sier både Jesus og flere i GT at den skriftlige Moseloven er liv, fred, overflod og veldig enkel å leve etter. Når vi ser dette sammen med med vers 1 og 5, så forstår vi at Peter ikke snakker om den skriftlige Moseloven men Jødisk tradisjon.

Det er Jødisk tradisjon og ikke den skriftlige Moseloven som er ett slaveri og umulig å leve under iflg.Peter. Legg merke til en ting, Peter sier aldri at hedninger ikke må holde den skriftlige Moseloven.

Dette er samme som Jesus sier i Matt 23, Jødisk tradisjon er umulig å leve etter men når Fariseerne lærer folket å følge den skriftlige Moseloven skal de høre hva de sier og gjøre som de sier.

Når vi da ser 15:1-9 i sammenheng, så kan vi oppsummere det slik: Jødiske kristne sier: Hedninger som tror på Jesus må følge Jødisk tradisjon vist ved omskjærelse OG den skriftlige Moseloven for å bli frelst. Peter og de andre apostlene sier, nei det må de ikke. For selv ikke vi Jøder har klart å følge Jødisk tradisjon derfor må vi ikke kreve det umulige av hedningene. Men Peter sier aldri at hedninger ikke skal følge den skriftlige Moseloven.

I 15:19 følger Jakob opp dette med å si:

Vi må ikke gjøre det vanskelig for hedninger som vender seg til Gud. Derfor må vi ikke pålegge dem å følge Moses sin ethos (sin tradisjon). Istedenfor må vi si at alle hedninger som er frelst må:

  1. Holde seg unna mat ofret til avguder
  2. Holde seg unna hor og utroskap
  3. Holde seg unna kjøtt fra kvelte dyr
  4. Holde seg unna fra blod.

Også konkluderer han med å si «for Moses blir forkynt fra Moses sitt sete i synagogen i alle byer hver sabbat.»

Hva mener Jakob med å si «fra Moses sitt sete»? I Matt 23 sier Jesus; når Fariseerne sitter i Moses sitt sete så skal dere høre hva de sier og gjøre som de sier. Moses sitt sete er den tids prekestol. Når Fariseerne satt i den så underviste de fra den skriftlige Moseloven. Jesus og Jakob sitt poeng er dette: Når Fariseerne underviser fra den skriftlige Moseloven, så skal dere høre og gjøre som de sier.

Så konklusjonen til Apostelmøtet blir: Nei hedninger må ikke la seg omskjære etter Jødisk tradisjon for å bli frelst. Men de må holde seg unna mat ofret til avguder, hor og utroskap, kjøtt fra kvelte dyr og blod om de er frelst. Også må de lære hvordan de skal holde den skriftlige Moseloven. Da og kun da kan hedninger bli frelst.

Det viktige her er dette: Apostlene er aldri uenige med de Jødiske kristne at hedninger må følge den skriftlige Moseloven. Men heldigvis så konkluderte de med at vi slipper å følge den Jødiske tradisjon.

Det Apg 15 lærer oss er derfor dette: Når du er frelst, så må du holde deg vekke fra de 4 tingene og lære hvordan du skal følge den skriftlige Moseloven. Gjør du ikke dette, så er du ikke frelst iflg.Apg.15.

Hvordan gjelder dette for oss i 2022?

Om du er frelst, så forandrer ikke Bibelen seg. Du må fremdeles holde deg unna blod, kjøtt fra kvelte dyr, hor og utroskap, mat ofret til avguder også lære hvordan du skal følge den skriftlige Moseloven. Det er derfor ikke nok å «be synderens bønn» eller «be Jesus inn i hjertet» (to bønner vi ikke finner i Bibelen).

Det å holde seg unna blod betyr å holde seg vekke fra alt med blod, inkludert mat med blod i som f.eks blodpølse, blodpudding. Men det betyr ikke å si nei til blodoverføring. Hvordan kan vi vite dette sikkert? Fordi Bibelen er veldig tydelig på at det er en synd å forårsake noen andres død og lidelse eller sin egen død og lidelse. Så om du er i en situasjon hvor du må ha en blodoverføring for å overleve, så synder du ved å si nei.

De fleste av oss kjøper maten vår ferdig pakket og nedfryst i butikken, derfor er det vanskelig å vite om kjøtt er fra kvalte dyr eller ofret til avguder. Bibelen er klar på at om du spiser kjøtt fra kvalte dyr og ofret til avguder uten å vite om det, så er det en tilgivende synd. Så vi har nok alle en eller annen gang spist noe vi ikke skal. Men i enkelte tilfeller så kan vi vite hvordan det kjøttet vi kjøper er slaktet, derfor vil det være utenkelig for en kristen å kjøpe feks halal kjøtt siden vi vet det er ofret til en avgud.

Hor er iflg.Bibelen sex mellom to som ikke er gift. Utroskap er sex med noen som ikke er din ektefelle. Bibelen sier at ekteskapet gjelder til døden skiller en ad, så om du skiller deg og gifter deg med noen andre, så er du skyldig i utroskap. Derfor vil det være utenkelig for en kristen å gifte seg på nytt, eller å ha sex før ekteskapet.

Dette kan høres hardt ut for enkelte, men om vi skal la Bibelen tale for seg selv, så er det dette som er budskapet i Apg 15.

Det vi da kan lære fra Apg 15 for oss som lever i 2022 er dette:

Om du er frelst, så slipper du å følge Jødisk tradisjon. Men du må holde deg unna blod (inkludert mat med blod i) og kjøtt du vet er kvalt eller ofret til en avgud (som halal kjøtt). Du kan ikke begå hor og du kan ikke gifte deg på nytt om du er skilt. Også må du lære hva Moseloven (den skriftlige) forventer av deg.

Det er dette vi sitter igjen med om vi viser Apg 15 samme respekt som vi viser Johannes 3:16 og vi lar begge skriftsted tale for seg selv.