Rettferdig etter Luther?

august 10, 2022
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Hva betyr det å være rettferdig av tro? En kjent Norsk pastor svarte på dette spørsmålet slik: Om vi tror på Jesus, så får vi Jesu rettferdighet og hellighet mens han tar vår synd. Derfor er jeg hellig og rettferdig i Jesus. Eksempelvis, Abraham ble rettferdig av tro fordi han trodde på Guds løfter. Vi har Guds løfter at den som tror på Jesus vil få sine synder tilgitt og evig liv. Så om vi gjør som Abraham og tror på Guds løfter om Jesus, så blir jeg rettferdig av tro. Da kan jeg si «jeg er frelst fordi Gud lover meg at den som tror på Jesus er tilgitt og har evig liv. Den kjente pastoren sa ikke noe uvanlig, det er veldig vanlig for kristne å mene akkurat dette. Men det vi må spørre oss selv om er; stemmer det med Bibelen?  For om det ikke stemmer med Bibelen, så er det bare menneskers mening og ingenting som kan frelse oss. 

Abraham

I 1.Mosebok 15:6 leser vi: Abram trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.

Vi har lært å forstå dette som: Abram trodde Guds løfter og fordi han trodde Guds løfter, ble det regnet ham til rettferdighet. Og siden Abrams tro er eksempelet brukt i Ny Testamentet for hvilke tro vi må ha, så er det nok at vi tror Guds løfte om frelse for den som tror på Jesus. Men om vi forstår det slik, så glemmer vi en viktig ting: Det står bare Abram trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Alt annet enn dette er bare menneskers mening og tolkninger og om det ikke stemmer med Bibelen, så har det ingen betydning i det hele tatt.

Så hva betyr egentlig det vi leser i 1.Mosebok 15:6?

Abram snakket ikke Norsk

For å svare på det spørsmålet, så må vi huske noe veldig viktig: 1.Mosebok 15:6 er skrevet på Hebraisk og om vi leser det på Hebraisk så ser vi noe rart noe: Der vi oversetter det som «Abram trodde Herren» så står det Abram Emunah Herren på Hebraisk. Men er ikke emunah det Hebraiske ordet for tro?

Om vi skal oversette emunah direkte så blir det slik: trofasthet og tillit

Så egentlig så sier 1.Mosebok 15:6 dette: Fordi Abram var trofast mot Yehovah og hadde tillit til Yehovah, ble det regnet ham til rettferdighet.

Da må vi spørre oss selv, var Abram trofast mot Yehovah og hadde tilit til Yehovah fordi han trodde Guds løfter?

Gud svarer på spørsmålet vårt i 1.Mosebok 26:5: siden Abraham hørte på meg og holdt seg til det jeg har bestemt, mine bud, forskrifter og lover.

1.Mosebok 26:5 er også skrevet på Hebraisk, og om vi leser det på Hebraisk, så ser vi noe rart også her. Der vi skriver «Abraham hørte på meg» skriver Bibelen på Hebraisk Abraham shema. Der vår Bibel skriver «det jeg har bestemt, mine bud, forskrifter og lover» står det på Hebraisk ordet Tora.

Om vi skal oversette shema direkte så blir det slik: Høre og gjøre det du hører.

Om vi skal oversette Tora direkte så blir det slik: Guds lov (den loven vi i dag i 2022 kaller for Moseloven)

Egentlig kan vi da oversette 1.Mosebok 26:5 slik: Fordi Abraham hørte hva jeg sa og gjorde som jeg sa når jeg gav han min lov, så regnet jeg han som rettferdig.

Hvorfor var Abraham rettferdig av tro?

Ikke fordi han trodde Guds løfter, men fordi han hørte og gjorde hva Gud sa i sin lov. 

Det at Abraham hørte hva Gud sa og gjorde som Gud sa utløste løftene.

Om vi da bare skal holde oss til hva Bibelen sier, så er det lett å se at den kjente Norske pastoren tok feil når han sa Abraham ble rettferdig av tro fordi han trodde Guds løfter.

Galaterbrevet – Paulus snakket heller ikke Norsk

I Galaterbrevet 3 sier Paulus at vi blir rettferdige av tro om vi har Abrahams tro.

Her må vi huske at Paulus skrev dette på Gresk. Når han skriver tro på Gresk, så bruker han det lille ordet «pistis» som har nøyaktig samme betydning som emunah på hebraisk: trofasthet og tillit.

Derfor kan vi like gjerne oversette Gal 3:7 slik: Den som er trofast mot Yehovah og har tillit til han slik Abraham hadde, har Abrahams tro og er hans barn.

Hva var Abrahams tro?

Nå lærte vi nettopp at Abrahams tro er ikke en passiv tro på Guds løfter, Abrahams tro viste seg i handling når han hørte og gjorde hva Gud sa i sin Tora. Så det Paulus sier her i Galaterbrevet 3 er at alle som i likhet med Abraham hører og gjør hva Gud sier i sin Tora, har Abrahams tro, har Den Hellige Ånd og er på veg til å oppnå den endelige frelse.

Jesus, Johannes og Jakob

Som vi har sett, både Moses og Paulus sier at den frelsende tro er den som hører og gjør hva Gud sier i sin Tora (Tora er det vi i dag kaller for Moseloven). Han som har denne troen har Abrahams tro og er rettferdig av tro.

Dette er samme som Jesus sier gjentatte ganger i evangeliene, den som hører og gjør som Han sa er rettferdig av tro. Den som ikke hører og gjør hva Han sa vet ikke Jesus hvem er. (Matt 7:21-23). Hva sa Jesus og hva lærte Han oss? Matt 23.2-4 som ett av mange eksempler: Følg Moses og hans skriftlige lov slik som Abraham gjorde.

Hva Jesus sier her er nøyaktig det samme som både Johannes og Jakob. De sier ting som f.eks den som påstår han er i jesus må leve slik jesus levde, og den som ikke kan vise til ett liv levd i lydighet til Jesu lære er ikke frelst.

Hvordan blir vi rettferdig av tro?

Den kjente Norske pastoren som jeg fortalte om i begynnelsen sa; om vi tror på Jesus så får vi Jesu hellighet og rettferdighet. Da blir vi rettferdig av tro. Som du har sett, Bibelen er ikke enig med han i dette. Bibelen sier vi blir rettferdig av tro når vi hører og gjør hva Jesus sa. Hva sa Jesus? Jesus sa følg Moses i Moses sin skriftlige lov, ikke hans muntlige. Så det Bibelen lærer oss er når vi følger Moses skriftlige lov, så viser vi tro på Jesus og vi blir rettferdig av tro.

Det er derfor Jesus sier i Matt 7:21-23 at han ikke vet hvem de er, de som bekjenner han som Herre men som ikke lever sine liv etter Guds Tora.

Men hvorfor lærer vi ikke dette i våre menigheter?

Den kjente Norske pastoren er ikke alene i sin feilaktige forståelse av hva det vil si å bli rettferdig av tro.  Majoriteten av kristenheten lærer at vi blir rettferdige av tro når vi tror på Jesus så vi kan få hans hellighet og rettferdighet tilregnet oss. Majoriteten av kristenheten lærer også at den ene tingen som faktisk gjør oss rettferdige av tro, Guds Tora (Moseloven), ikke gjelder lengre.

Hvorfor er det så stor uenighet mellom hva Bibelen lærer og hva vi kristne tror?

I stor grad pga Martin Luther.

Martin Luther er kreditert som han som «gjennoppdaget» frelse av nåde ved tro og som satte oss fri fra mange århundre slaveri under den katolske kirkes ubibelske lære om avlat (når en skilling i kassen klinger, sjelen ut av skjærsilden springer).

Det få kristne er oppmerksom på er Luthers syn på Jødene. Helt til og begynne med var Luther veldig positiv innstillt til Jødene, han skal blant ha sagt at Bibelen er så full av Hebraiske ord og uttrykk at kun den som snakker Hebraisk forstår Bibelen. Litt senere i livet endret dette seg og vi ser en mye mørkere side av Luther. Da tok han til orde for at Jødene var under Guds dom fordi å ha myrdet Jesus og «gode» kristne var pålagt å utføre Guds dom over de ved å brenne synagoger, sette de i leire og generelt sett plage de mest mulig.

Fordi Luther hadde denne litt mer mørkere siden så påvirket det også hans teologi. Han tok blant annet til orde for at Hebreebrevet, Jakobs brev og store deler av Johannes brevene måtte ut av Bibelen da de var for Jødiske.  En konsekvens av hans syn på jødene ble hans totale avvisning av Bibelens rettferdighetslære. Den ble simpelthen for Jødisk for Luther, så han endte opp med å lage sin egen versjon. Det er en naturlig konsekvens for Luther som hadde så mye hat i seg mot Jødene. Du kan ikke forstå Bibelen som er en Jødisk bok eller høre fra Bibelens Gud som er en Jødisk Gud når du også hater alt Jødisk slik Luther gjorde.

Så hvorfor er det så stor uenighet mellom hva Bibelen lærer og hva vi kristne tror?

Fordi de fleste kristne følger Martin Luthers forståelse av Bibelen, ikke hva Bibelen i seg selv sier.

Er du rettferdig av tro?

Paulus sier i Galaterbrevet om du ikke hører og gjør hva Gud sier, så er du ikke rettferdig av tro. Er du ikke rettferdig av tro, så er du ikke frelst.

Om du er rettferdig av tro er ett spørsmål som ingen andre enn deg selv og Gud kan svare på.