Salme 23, håp med betingelser.

november 6, 2020

Speaker: Ernie Hume

En av de mest kjente salmene i Bibelen er Salme 23. Ente du har en lang fartstid som kristen, eller du er langt ifra å se på deg selv som en kristen, så er mulighetene store for at du har hørt salme 23 en gang i ditt liv. Men var du klar over at budskapet i Salme 23 er helt motsatt av den vanlige kristne forståelsen?

Vanligvis, så ser vi kristne på salme 23 som en trøstesalme. Den er full av løfter om Guds godhet som skal etterjage oss, hvordan Gud skal salve oss og helbrede oss og gi oss seier foran øynene på våre fiender. Også kommer det nesten helt til sist, og om jeg så vandrer i dødskyggens dal, så vil din kjepp og din stav trøste meg. De fleste av oss forstår til en viss grad begynnelsen, for det er lett å forstå løftene om godhet som etterjager, helbredelse, salvelse og seier. Men hva betyr «din kjepp og din stav skal trøste meg i dødskyggens dal».

Din kjepp og din stav er ett bilde på sannhet men også Guds vilje til å rette opp i våre liv vist vi velger løgn fremfor sannhet. Så hva den linjen egentlig sier er at din sannhet og refselse skal trøste meg i dødskyggens dal.

Ok, kanskje du ikke ble særlig klokere av dette, så la oss se litt nærmere på det.

Hva er Yehovahs (Guds) sannhet?

Salme 199:160 og John 17:17 sier at Yehovahs Torah er Hans sannhet. Hva er Hans Torah? Hans Torah er det vi kaller for Moseloven, den skrevne Moselov.

I 5.Mosebok 28 og Romerbrevet, står det at når vi ubevisst (for definisjonen av ubevisst synd, se dagens første Sabbat undervisning) gjør noe som Hans Torah forbyr oss så kommer vi inn under lovens forbannelse. Lovens forbannelse er Yehovahs straff og refselse for at vi gjør noe vi ikke skulle gjort.

Så nå skjønner vi den setningen i salme 23 litt mer, den sier: Din Torah som forteller meg hvordan jeg skal leve og din refselse og forbannelse når jeg ikke gjør det jeg skal trøster meg i dødskyggens dal.

Men hva betyr dødskyggens dal?

Det betyr det som det står, når vi er på det laveste punktet i livet så skal vi finne vår trøst i å gjøre Hans vilje (Hans Torah) og vite at vi er rettferdige for Han fordi vi gjør Hans Torah (1.Johannes.)

Det er her den vanlige kristne forståelsen kolliderer dramatisk med hva som egentlig står i denne salmen.

Fordi den vanlige kristne forståelsen kan best summeres opp i det Engelske uttrykket «God has a wonderful plan for your life,» forstått som at bare du blir kristen så vil alt gå bra alltid. Men om vi skal være ærlige med livet, så vet vi at det er ikke tilfellet. Kristne dør, kristne blir syk, kristne gjør små og store gigantiske tabber og synd de ikke skulle ha gjort og alt dette påvirker livet så livet er av og til ganske ille for oss alle.

Men når det er slik, så er det nettopp da vi skal gå til salme 23 og påminne oss Yehovahs løfter.

Vi skal gå til salme 23 og påminne oss at selv om livet er nattsvart akkurat nå, så vet vi fordi vi holder Hans Torah (alle de 613 budene i Moseloven som gjelder for ditt kjønn,) så er vi rettferdige for Han. Fordi vi er rettferdige for Han så velger vi på tross av våre omstendigheter ikke å bekymre oss. Vi vet ikke alltid hva som vil skje, hvordan det vil skje eller når tid det vil skje. Men vi vet, at så lenge vi er rettferdige gjennom å følge Hans Torah (1.Johannes) så lover Han å gjøre sin del å få oss ut av det kaoset vi står i, også vist det kaoset er selforskyldt. Det blir ikke nødvendigvis slik vi tror, eller slik vi vil, men Hans vilje er best så Hans løsning er bedre enn vår.

Men betingelsen for det, er at vi holder Hans Torah.

Og dette bringer oss til resten av salmen.

I vers 1, så står det «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.» Dette er samme som vi finner i Matt 6:25-34, om vi gjør Yehovahs vilje som er å følge Hans Torah, så skal ikke vi mangle noen ting. Fordi vi følger Hans Torah (vi gjør Hans vilje) så vil Han lede oss til grønne enger og hvilens vann. Dette er det samme som Yeshua sier i Matt 11:29 når Han sier vi skal følge Hans lære fordi Hans lære er lett og Hans lære gir hvile. Hva lærte Han oss? Han lærte oss å holde Torah (Matt 23:2-3, 7:21-23.) I vers 3, Han fornyer min sjel, Han fører meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Dette er samme som står i Orspr 4:22 at i Hans Torah finner vi liv, ekte liv, og samme som Yeshua sier i John 10:10 når Han sier Han har komt for å gi oss liv ved å vise oss hvordan vi skal leve etter Yehovahs Torah. I vers 4, om jeg så vandrer i dødskyggens dal så skal jeg ikke frykte for noe ondt for din kjepp og din stav er med meg de trøster meg. Om så livet er nattsvart for deg akkurat nå, så er løsningen du leter etter å følge Hans Torah. Og fordi vi følger Hans Torah, så vil Han gi oss seier over våre fiender og bare godhet og miskunnhet skal etterjage oss i alle våre livs dager (vers 5-6.) Dette er samme som står i 5.Mosebok 28 og Matt 6:25-34, om vi følger Hans Torah, så vil vi bli velsignet.

Så salme 23 er en trøstesalme, men det er en trøstesalme med betingelser. Vist vi skal ha del i de løftene, så må vi først møte betingelsene som er å følge Hans Torah.

Men det er også en ærlig salme, som sier til oss at livet er av og til ikke enkelt og det å bli kristen er ikke en billett til ett enkelt liv. Det å bli kristen er derimot en garanti for at Yehovah er på din side og slåss for deg selv om livet er mørkt. (Matt 6:25-34)