Sannheter om Bibelen

november 4, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

De hellige skrifter, som kan gjøre oss vis til frelse i Jesus Kristus (2.Tim 3:15) er ikke Ny Testamentet. Hvordan vet vi det? Fordi vi vet, fra historien, at det ville gå ca 300 år fra Paulus skrev 2.Tim til det fantes ett Ny Testamente. Det er derfor en historisk umulighet for Timoteus å ha forstått Paulus sine ord som kun Ny Testamentet. Hvordan kan vi som er kristne bli vis til frelse i Jesus Kristus når vi forkaster de hellige skrifter til fordel for Ny Testamentet? Hvordan kan vi egentlig forstå Jesus uten å forstå først Moses? Iflg.Bibelen, så kan vi ikke det. Er det derfor Jesus, i Matt 7:21-23, sier at kun de som følger Moses vet Han hvem er?