Er du med i en sekt?

november 14, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Hva er den sosiologiske definisjonen av en sekt?

Max Weber og Ernst Troelstchs definerer en sekt hvor lederen bygger sin autoritet på personlige egenskaper eller åpenbaringer. Bedømt utifra denne definisjonen, så er alle religioner en sekt i seg selv fordi de bygger sin autoritet på en avdød leders personlige egenskaper og åpenbaringer. Derav blir Buddhisme en sekt, Islam en sekt, kristendom en sekt. Sekt betegnelsen er derfor i seg selv ikke nødvendigvis noe negativt, men det har i seg potensiale til å bli det.

Hvem er din autoritet?

Innenfor kristendom, så forstår vi Bibelen som vår høyeste autoritet og vi bygger vår tro på den. Men hva er egentlig Bibelen og hvordan ble den til? Er det slik man kan få inntrykk av at enkelte kristne tror, at den komplette 1611 King James en dag manifesterte seg ferdig innbundet på ett bord? Nei, Bibelen er skrevet over flere 1000 år og den Bibel vi har i dag ville ikke Jesus selv godtatt.

Før dere begynner å kaste stein og anklage oss for blasfemi, så utfordrer jeg deg til å lese hele teksten så du skjønner poenget mitt.

Når Jesus levde, så fantes det ikke noe Ny Testamente. Når Paulus levde, så fantes det ikke noe Ny Testamente. Den Bibel de hadde var det Gamle Testamentet og kun det. Den Bibel de så på som gudommelig, som åpenbart av Yehovah Gud, var Gamle Testamentet og kun det. Så hvordan har Gamle Testamentet blitt til?

Det Gamle Testamentet er skrevet over en periode av flere 1000 år. Det eldste manuskriptet vi har av Gamle Testamentet er codex leningradensis og codex aleppo, funnet av dødehavsrullene som er eldre enn disse to, bekreftet at selv om Gamle Testamentet er blitt til over flere 1000 år så er det en gudommelig bevart tekst. Så selv om alle de som skrev Gamle Testamentet aldri møtte hverandre, så vet vi i dag at Paulus hadde rett i 2.Tim når han sa at Gamle Testmantet er gudommelig inspirert og bevart opp gjennom århundrene.

Vi vet derfor at vi kan stole på det Gamle Testamentet og at det er Guds ord til oss.

Det skulle gå 3-400 år fra Apostlene og Jesus levde til det fantes ett Ny Testamente. Så for de første 3-400 årene, så leste de første kristne den samme Bibel som Jesus leste, det vi kaller for Gamle Testamentet. De så på GT som sin Bibel akkurat slik Jesus gjorde, de levde sine liv etter GT og derfor var deres virkelighet en helt annen enn oss. Vi må ikke glemme at de miraklene vi ser Apostlene gjør er ikke fordi de trodde på Ny Testamentet, det er fordi de levde sin liv i tråd med Gamle Testamentet med en sterk tro på at Yeshua (Jesus) var den lovede Messias.

Hvordan skal vi da se på Ny Testamentet?

Fordi det er 3-400 år mellom GT og NT, og fordi vi vet Paulus siktet til GT når han sier hele skriften er innåndet av Gud, så kan vi ikke gi NT gudommelig autoritet. Derfor må alt i NT fortolkes gjennom GT, vist der noe i NT som vi forstår som å si imot GT, så må vi avvise det eller forandre vår forståelse av det.

Men desverre, så er det ikke slik de fleste kristne tenker i dag. Flertallet av kristne har med vitende vilje heller gitt Bibelens autoritet over til mennesker.

Mazx Weber og Ernst sin definisjon av sekt er en gruppe hvor lederen bygger sin autoritet på sin personlige åpenbaring. For kristnes del, så har de gjort mennesker som Luther og Darby til sine ledere og følger deres åpenbaringer istedenfor Bibelens.

De fleste kristne i dag har ikke Bibelen som sin autoritet, fordi om Bibelen var deres autoritet, så ville de sett på Gamle Testamentet som Guds ord til oss og lest Ny Testamentet gjennom GT. Istedenfor, så velger de å basere sin Bibel forståelse på åpenbaringene som Martin Luther og Plymouth brødrene ved John Nelson Darby mener de fikk. Om du fortolker din Bibel pga av åpenbaringene gitt til Luther og Darby, så er ikke Bibelen din autoritet, da er de din autoritet og dine sekt ledere.

Også har du de kristne, som baserer seg på Darby og Luther sine åpenbaringer, men som så bygger sin tro basert på sine egne åpenbaringer selv om de «visjonene» og «forståelsene» av Guds ord taler Bibelen midt imot.

Når du får egne «åpenbaringer» og «visjoner» som taler Bibelen midt i mot, så har du gjort deg selv til din egen sekt leder.

Desverre, så er det blitt slik i dag at flertallet av Nordens kristne har laget seg en sekt rundt Darby, Luther og sine egne åpenbaringer og gitt dem den autoriteten Bibelen skulle hatt.

Så er det ikke på tide å forlate den sekten du er blitt med i og heller gå tilbake til din Gud Yehovah?